Nyheter
  • Ny generalsekretær og nytilsatt reisesekretær tok til i DISM fra 1. september 2014. Les mer her.
  • Se Eliesers seilingsplan her.Den indre Sjømannsmisjon er en evangelisk - luthersk organisasjon som ønsker å lede fiskere, sjøfolk og kystens befolkning til Kristus. Misjonen driver også et omfattende velferdsarbeid.