Nyheter
  • "Elieser 6" i vinteropplag her.
  • Fiskarheimen Havly Stamsund trenger tre personer til vinteren 2015. Se her.
  • Fiskerens Venn 2014
    bestiller du her.

Den indre Sjømannsmisjon er en evangelisk - luthersk organisasjon som ønsker å lede fiskere, sjøfolk og kystens befolkning til Kristus. Misjonen driver også et omfattende velferdsarbeid.