Trygg Havn er misjonsbladet til Den indre Sjømannsmisjon,
og inneholder andakter, Fritt ord-spalte, intervjuer og reportasjer fra Den indre Sjømannsmisjon sitt arbeid.

Bestill abonnement for 2019 nå, og få bladet
gratis ut 2018.

Årsabonnement for 2019: kr 450,-


Redaktør: Ingrid Helland
Tlf.: 488 54 606
E-post: ingrid@dism.no
Kontakt oss

DEN INDRE SJØMANNSMISJON

Postadresse:
Postboks 1904 - Damsgård
5830 Bergen

Besøksadresse:
Kringsjåveien 28
5163 Laksevåg, Bergen
Åpningstid: kl. 08.00-14.00

Telefon: 55 34 93 10 / 488 54 605

E-post: dism@dism.no
Kontonr: 3000 18 73454
VIPPS: 106376
Org.nr: 938 736 170 MVA