Om oss

I tjeneste for hele mennesket

 • Den indre Sjømannsmisjon ble startet 12. januar 1880. Målsettingen var og bringe evangeliets lys inn i de mørke fiskerimiljøer blant sildefiskerne nord i landet, og samtidig bedre de sosiale forholdene i fiskeværene på et bredt diakonalt plan.
 • Den indre Sjømannsmisjon driver i dag et aktivt arbeide blant fiskere og sjøfolk langs Norskekysten - og også et arbeid for utenlandske sjøfolk.
 • På misjonens stasjoner og fiskarheimer drives det kontaktskapende virksomhet. Her arrangeres det møter og sosiale sammenkomster. På velferdsrommene finnes det aviser, bøker, radio og TV. Her kan folk oppleve fellesskap utenom deres daglige arbeidsplass. Det serveres middag, kaffe og kaker i en hjemlig atmosfære, og det tilbys post og telefontjeneste eller bistand i andre praktiske og sosiale spørsmål.

 • Misjonen driver betelskipet «Elieser 6» som er et kjent innslag mange steder langs kysten.

 • Den indre Sjømannsmisjon eier lokalene i Løkkegangen 1-3, nær Aker Brygge. Her har vi møtevirksomhet hver torsdag kl 19.00, og en har muligheter for å leie ut til mindre konferanser og selskap. I Cruiseskip sesongen blir det drevet Seaman´s Mission blant utenlandske cruiseskipmannskap fra lokalene.

 • Misjonen er organisert i åtte kretser, og driver en omfattende møtevirksomhet langs kysten. Våre forkynnere besøker stadig kirker og bedehus med evangeliske møter der Guds ord forkynnes i ord og toner.

 • I sentrum for hele Den indre Sjømannsmisjons tjeneste står mennesker som på en eller annen måte er knyttet til arbeidet for sjøfolk og folk langs kysten.

 • Og bak det hele står menn, kvinner, barn og unge i lokale foreninger, som holder virksomheten oppe ved givertjeneste og forbønn.

 • Ønsker du å støtte misjonen økonomisk kan gaver sendes til:
  Den indre Sjømannsmisjon
  Postboks 1904 Damsgård
  5828 BERGEN

  Kontonummer: 3000.18.73454

Foto: Ingrid Helland
Foto: Ragnar Bull
Foto: Jon Kristian Lommundal
Foto: Georg Kallevåg
Kontakt oss

DEN INDRE SJØMANNSMISJON

Postadresse:
Postboks 1904 - Damsgård
5830 Bergen

Besøksadresse:
Kringsjåveien 28
5163 Laksevåg, Bergen
Åpningstid: kl. 08.00-14.00

Telefon: 55 34 93 10 / 488 54 605 (ikke SMS)

E-post: dism@dism.no
Kontonr: 3000 18 73454
VIPPS: 106376
Org.nr: 938 736 170 MVA