Troms og Finnmark distrikt


Finnmark krets: Kretsen ble opprettet 1. januar 1959.
Troms krets: Kretsen ble opprettet 17. november 1913.
Kretsene benevnes nå som Troms og Finnmark distrikt.
Virksomheten består av møter ved tilreisende forkynnere og besøk av "Elieser 6".

Møter på Finnsnes
Thomas Kjær Olsen har møter på Finnsnes
i tiden 1.-5. november 2019.

Thomas er forkynner i Den indre Sjømannsmisjon.

_______________________________________________________________________
2020
Besøk av betelskipet "Elieser 6" i Troms og Finnmark:
1. april- 10. mai
Vi kommer tilbake med detaljert seilingsplan for perioden.

Kretsens kontonummer:
3000 18 73454
Merk: Troms og Finnmark krets
Kontakt oss

DEN INDRE SJØMANNSMISJON

Postadresse:
Postboks 1904 - Damsgård
5830 Bergen

Besøksadresse:
Kringsjåveien 28
5163 Laksevåg, Bergen
Åpningstid: kl. 08.00-14.00

Telefon: 55 34 93 10 / 488 54 605 (ikke SMS)

E-post: dism@dism.no
Kontonr: 3000 18 73454
VIPPS: 106376
Org.nr: 938 736 170 MVA