Troms og Finnmark krets


Finnmark krets: Kretsen ble opprettet 1. januar 1959.
Troms krets: Kretsen ble opprettet 17. november 1913.
Arbeidet i begge kretsene blir drevet på frivillig basis.
Virksomheten består av møter ved tilreisende forkynnere og besøk av "Elieser 6".

_______________________________________________________________________
Foto: Olav Skogøy
"Elieser 6" 2019
Troms krets
29.-31. mars
01.-14. april
Finnmark krets
15. april
16.-23. april, Alta
Blir oppdatert.

______________________________________________________________
Paul Mattis Nørstebø
Paul Mattis Nørstebø
Dagfinn Sandal
Dagfinn Sandal
Sangevangelistene Paul Mattis Nørstebø og Dagfinn Sandal
«Evangeliet i ord og toner»


21.-24. april 2019
Troms krets:
21. kl. 18.00 - 1. påskedag, Bjorelvnes bedehus
22. kl. 16.30 - 2. påskedag, Rossfjord omsorgssenter
23. kl. 17.00 - Hamnvågnes forsamlingshus
24. kl. 17.00 - Laksvatn eldresenter
_______________________________________________________________________

Kretsens kontonummer:
3000 18 73454
Merk: Troms og Finnmark krets
Kontakt oss

DEN INDRE SJØMANNSMISJON

Postadresse:
Postboks 1904 - Damsgård
5830 Bergen

Besøksadresse:
Kringsjåveien 28
5163 Laksevåg, Bergen
Åpningstid: kl. 08.00-14.00

Telefon: 55 34 93 10 / 488 54 605

E-post: dism@dism.no
Kontonr: 3000 18 73454
VIPPS: 106376
Org.nr: 938 736 170 MVA