Stavanger

Stavanger Krets ble opprettet 26. juni 1909. Kretsen har 11 foreninger og en ansatt i sommersesongen.
Følg oss på Facebook:
DISM den indre Sjømannsmisjon/ Stavanger krets

_______________________________________________________________________
Kretsnytt
__________________________________________________________________________
Taler på Youtube
Vi har hatt møteuke på Saron og de tre talene til Knut Skårland er lagt ut på Youtube.com:
__________________________________________________________________________
Kontaktinformasjon
Styreleder:
Jostein Vik
Tlf.: 908 73 780
Kretsens kontonummer: 3201.21.64075

Kretsstyret 2018/19:

Leder: Jostein Vik, Bryne
E-post: jostei-v@online.no
Nestleder: Arne Helleland, Tau
Even Ydstebø, Kvitsøy
Jakob Knutzen, Stavanger
Vara: Johan Hegle
Kontakt oss

DEN INDRE SJØMANNSMISJON

Postadresse:
Postboks 1904 - Damsgård
5830 Bergen

Besøksadresse:
Kringsjåveien 28
5163 Laksevåg, Bergen
Åpningstid: kl. 08.00-14.00

Telefon: 55 34 93 10 / 488 54 605 (ikke SMS)

E-post: dism@dism.no
Kontonr: 3000 18 73454
VIPPS: 106376
Org.nr: 938 736 170 MVA