Stavanger

Stavanger Krets ble opprettet 26. juni 1909. Kretsen har en fast ansatt i 50% stilling som forkynner, og i tillegg en ansatt på fulltid i sommersesongen fra mai til september for å drive Seaman's Mission i Stavanger.

Følg oss på Facebook:
DISM den indre Sjømannsmisjon/ Stavanger krets
BIBELHELG TAU BEDEHUS
1.-3. november
Talere: Kjell Dahlene - Terje Treidene

FREDAG
KL 19.30 MØTE, TALE: TERJE TREIDENE

LØRDAG
KL 14.00 OG 15.00 BIBELTIMER V/KJELL DAHLENE
KL 16.00 MIDDAG (kr 200,-)
KL 18.00 KVELDSMØTE MED NATTVERD . TALE V/ TERJE TREIDENE

SØNDAG
KL 11.00 MØTE, TALE V/ KJELL DAHLENE
SANG AV LARS VATNE, TERJE, KJELL OG TURID.
KOLLEKT

HJERTELIG VELKOMMEN!

______________________________________________________________________
Kretsnytt
_____________________________________________________________________
Taler på Youtube
Vi har hatt møteuke på Saron og de tre talene til Knut Skårland er lagt ut på Youtube.com:
______________________________________________________________________
Kontaktinformasjon
Kretsens kontor-/postadresse:
Den indre Sjømannsmisjon Stavanger krets
Hetlandsgt. 12
4344 BRYNE
Kretsens kontonummer: 3201.21.64075
Kretsens VIPPS:
127819

Kretsstyret 2019/20:
Leder:
Jostein Vik, Bryne
E-post: jostei-v@online.no
Nestleder:
Even Ydstebø, Stavanger
Styremedlemmer:
Arne Helleland, Tau
Cato Myklebust, Klepp st.
Vara:
Kjellaug Spanne, Sandnes

Ansatt forkynner
i kretsen (50%):
Steinar Malmin


Kontakt oss

DEN INDRE SJØMANNSMISJON

Postadresse:
Postboks 1904 - Damsgård
5830 Bergen

Besøksadresse:
Kringsjåveien 28
5163 Laksevåg, Bergen
Åpningstid: kl. 08.00-14.00

Telefon: 55 34 93 10 / 488 54 605 (ikke SMS)

E-post: dism@dism.no
Kontonr: 3000 18 73454
VIPPS: 106376
Org.nr: 938 736 170 MVA