Du er hjertelig velkommen innom Den indre Sjømannsmisjon (DISM) sine lokaler i Vika i Oslo. Du finner oss i Løkkegangen 1-3, nær Aker brygge! Hver torsdag kl. 19.00 blir det arrangert faste møter her
i regi av Den indre Sjømannsmisjon (hvis ikke annet er oppgitt).
I cruiseskip-sesongen blir lokalene brukt til "Norway Seaman´s Mission"
- som er Den indre Sjømannsmisjon sitt misjons- og velferdsarbeid blant utenlandske cruiseskipmannskap.
Følg oss på Facebook
________________________________________________________________________________________________________________
Besøksadresse:
Den Indre Sjømannsmisjon, avdeling Oslo - "Lighthouse Coffee"
Løkkegangen 1-3, 0270 Oslo
Kontaktinformasjon:
Pål Vigmostad - Tlf +47 907 11 111 - E-post: vigmostad@outlook.com

________________________________________________________________________________________________________________VIPPS en gave til DISM Oslo og Østfold!
# 502310

Takk for din støtte til arbeidet!
Du kan også benytte kontonummer 1503.52.44635