Historikk

Nordland krets bestod tidligere av tre kretser: Svolvær, Salten og Bodø. Under kan du lese om den enkelte krets før sammenslåingen:

Svolvær krets

Svolvær krets ble grunnlagt 27. september i 1913. Kretsen dekker området nord i Nordland fylke, har fem foreninger og driver fiskarheimen Havly Stamsund der fiskerne møtes for sosialt samvær, kjøp av middag og vask av klær m.m.

Kretsen dekker området nord i Nordland fylke slik: Fra Andenes følger en fylkesgrensa mot Troms innover til Svenskegrensa, følger denne sørover til Ballangen kommunes grense mot Tysfjord, følger denne ut i Vestfjorden og sørover til Å i Lofoten, her runder den Lofotodden og tar nordover og får med Vesterålen opp til Andenes. I kretsens område er her i dag 80400 innbyggere.

I boken «I Herrens tjeneste blant fiskerne» av Ivar H. Gamman og Axel Remme står følgende opplysninger om oppstarten:

Lørdag 27/9 1913 møttes utsendinger fra foreninger for Den indre Sjømannsmisjon i Lofoten og Vesterålen til møte på Sortland. Hensikten var å få dannet en krets for ovennevnte distrikter. Det første kretsstyret som ble valgt var:

Lærer Nesje, Lødingen, Emissær Adolfsen, Borge, Disponent Ellingsen, Sigerfjord, Prost Christie, Vågan, Fru Sofie Strand, Sortland, Anders Andersen, Borge, Fru Eriksen, Kabelvåg.

Det er ingen opptegnelser som viser hvor mange foreninger der var ved oppstarten, men ved 25 års-jubileet i 1938 var det 75 foreninger. Kretsformann dette året var Andreas Remme.

Kretssekretærer fra 1937: Sverre Stura til 1945, Birger Evenstad, 1945-1947, Jakob Dale, 1947-1950, Per Engvik, 1951-1955, Sverre Pedersen, 1953/55-1957, Anders Henden, 1958-1963, Eiliv Pettersen, 1967-1997, Kjell Helland, 1999-2000, Sylvi Helene Jakobsen kretsarbeider, fra 2002.

Antall foreninger har gått nedover fra 70/80-tallet: 1989 hadde vi 19 foreninger, i 2013 ved 100-årsjubileet, er det 5 foreninger igjen.

I kretsen drives det fortsatt foreningsarbeid. Vi har møteuker, hyggekvelder, loddsalg av ulike slag, julemesse, andakter ved bosenter og sykehjem.

I Svolvær krets ligger fiskarheimen Havly Stamsund. Her er kretskontoret lokalisert.
Kretsarbeider Sylvi H. Jakobsen er også fiskarheimsbestyrer. I fiskarheimen kan fiskerne møtes for sosialt samvær med andre fiskere etter dagens gjøremål, kan kjøpe middag osv. De har små båter med bare 2-3 mann i mannskapet, og synes det er godt at tilbudet finnes. Hit adresserer de fremdeles posten i vintersesongen, de får vasket klærne sine m. v.

Havly Stamsund har ikke overnattingstilbud fordi gjesterommene for tiden er utleid til flyktningmottak.

Salten Krets

Salten krets ble stiftet 28. juni 1913, og består av følgende kommuner i Nordland fylke: Meløy, Gildeskål, Beiarn, Fauske, Bodø, Hamarøy, Tysfjord, Steigen. Kretsen har ni foreninger og ett Elieser-lag. Arbeidet i kretsen blir drevet på frivillig basis.

Salten krets driver evangelisk arbeid nå mest på frivillig basis, bortsett fra når det er forkynnerhjelp fra landskontoret. Kontoret er i Normisjon sitt lokale i Betania, Bodø. I samme huset leies et lokale som kalles "Elieserstua". I «Elieserstua» blir det drevet en lørdagskafe med salg av kaffe, kaker, rundstykker m. m. (ca. 2 ganger i mnd.). Mye sang og musikk og åresalg. Kafeen er veldig godt besøkt.
I denne stua kan også predikanter overnatte. Det er av og til møter der, i tillegg til at misjonsforeningen Klippen har sine møter i lokalet.
Ellers reiser misjonsvennene i Bodø rundt om i kretsen og har møter. De har også møter på aldershjem og omsorgssenter.

Kretsstyret 2014-2015:

Elin Hagen, Bodø, kretsleder, tlf. 951 92 521
Kjell P. Eliassen, Bodø, nestleder, tlf. 917 44 087
Kato Mjelde, Bodø, styremedlem
Arnfinn Iversen, Drag, styremedlem
Kåre Kvikstad, Misvær, styremedlem
Per Karlsen, Bodø, styremedlem

Synnøve Hansen, Sørarnø,y varamedlem
Astrid Aasjord, Engavågen, varamedlem
Åse Halsos, Halsa, varamedlem

Helgeland Krets

Helgeland krets ble opprettet på Hemnes, 9. - 10. mai 1914.
I sør er grensen for kretsen fylkesgrense Nord-Trøndelag - Nordland. I nord går grensen mellom Ågskaret og Halsa.
Virksomheten består av møter ved tilreisende forkynnere, og besøk av "Elieser 6". De siste årene har det vært mest virksomhet i Tjongsfjord. Elieser har anløp på ca. 7-10 plasser.
Kontakt oss

DEN INDRE SJØMANNSMISJON

Postadresse:
Postboks 1904 - Damsgård
5830 Bergen

Besøksadresse:
Kringsjåveien 28
5163 Laksevåg, Bergen
Åpningstid: kl. 08.00-14.00

Telefon: 55 34 93 10 / 488 54 605 (ikke SMS)

E-post: dism@dism.no
Kontonr: 3000 18 73454
VIPPS: 106376
Org.nr: 938 736 170 MVA