Nordland krets


Kretsene Helgeland, Salten og Svolvær ble slått sammen til Nordland krets på årsmøtet 15. mars 2015. Kjell P. Eliassen har 20% stilling i Nordland krets. Kretsen har flere foreninger, og fiskarheimene Havly Stamsund og Havly Røst ligger i Nordland krets sitt område.
Les mer

Følg oss på Facebook
_________________________________________________________________________Høsten 2019
Dette året erstatter vi julemessa med HØSTBASAR i oktober.
Vi har lagt opp til en møteserie i Lofoten og Vesterålen i september.
Les om høstmessa, møteserien og flere andre ting i kretsbladet vårt under:
_________________________________________________________________________
Misjonssekretær:
Nordland krets er for tiden uten misjonssekretær.

Postadresse kontor:
Den indre Sjømannsmisjon
Postboks 142
8001 Bodø

Besøksadresse:
Elieserstua
Kongensgt. 12
8006 Bodø

Kretsstyret 2019/20
Leder:
Elin Sofie Hægdal Hagen, Bodø
E-post: b-hag4@online.no
Nestleder:
Kjell P. Eliassen, Bodø
E-post: kp-elias@online.no
Styremedlemmer:
Gunhild Hansen, Bodø
Anton Rist, Laukvik
Synnøve Hansen, Sørarnøy
Varamedlemmer:
1. Kåre Kvikstad, Misvær
2. Astrid Åsjord, Engavågen
3. Gunnlaug Sandvik, Drag

Havly Røst, post og besøksadresse:
Havly Røst, 8064 Røst
Bestyrer: Harjeet K. Jassal
Telefon:
+47 488 54 620 / +47 76 09 69 00
E-post: post@havly.no / havly.roest@nm-hotels.no
Kontonummer Havly Røst: 0536.50.76369


Havly Stamsund, post- og besøksadresse:
Fiskarheimen Havly
J M Johansens vei 46
8340 STAMSUND
Tlf.: 488 54 619
Kontonummer Havly Stamsund: 4580.13.36403
Kontakt oss

DEN INDRE SJØMANNSMISJON

Postadresse:
Postboks 1904 - Damsgård
5830 Bergen

Besøksadresse:
Kringsjåveien 28
5163 Laksevåg, Bergen
Åpningstid: kl. 08.00-14.00

Telefon: 55 34 93 10 / 488 54 605 (ikke SMS)

E-post: dism@dism.no
Kontonr: 3000 18 73454
VIPPS: 106376
Org.nr: 938 736 170 MVA