Nordland krets


Kretsene Helgeland, Salten og Svolvær ble slått sammen til Nordland krets på årsmøtet 15. mars 2015. I Nordland krets er misjonssekretær Olav Skogøy ansatt i 100%. Kretsen har flere foreninger, og fiskarheimene Havly Stamsund og Havly Røst ligger i Nordland krets sitt område.
Les mer

Følg oss på Facebook
_________________________________________________________________________
Misjonssekretær:Olav Skogøy
Telefon: 488 54 618
E-post:
olav@dism.no

Postadresse kontor:
Den indre Sjømannsmisjon
Postboks 142
8001 Bodø

Besøksadresse:
Elieserstua
Kongensgt. 12
8006 Bodø

Kretsstyret 2018/19
Leder:
Elin Sofie Hægdal Hagen
Nestleder:
Kjell P. Eliassen
Styremedlemmer:
Gunhild Hansen
Kåre Kvikstad
Anton Rist
Varamedlemmer:
1. Synnøve Hansen
2. Astrid Åsjord
3. Gunnlag Sandvik

Havly Røst, post og besøksadresse:
Havly Røst, 8064 Røst
Bestyrer: Harjeet K. Jassal
Telefon:
+47 488 54 620 / +47 76 09 69 00
E-post: post@havly.no / havly.roest@nm-hotels.no
Kontonummer Havly Røst: 0536.50.76369


Havly Stamsund, post- og besøksadresse:
Fiskarheimen Havly
J M Johansens vei 46
8340 STAMSUND
Tlf.: 488 54 619
Kontonummer Havly Stamsund: 4580.13.36403
Kontakt oss

DEN INDRE SJØMANNSMISJON

Postadresse:
Postboks 1904 - Damsgård
5830 Bergen

Besøksadresse:
Kringsjåveien 28
5163 Laksevåg, Bergen
Åpningstid: kl. 08.00-14.00

Telefon: 55 34 93 10 / 488 54 605

E-post: dism@dism.no
Kontonr: 3000 18 73454
VIPPS: 106376
Org.nr: 938 736 170 MVA