Nordland krets


Kretsene Helgeland, Salten og Svolvær ble slått sammen til Nordland krets på årsmøtet 15. mars 2015. Kjell P. Eliassen har 20% stilling i Nordland krets. Kretsen har flere foreninger, og fiskarheimene Havly Stamsund og Havly Røst ligger i Nordland krets sitt område.
Les mer

Følg oss på Facebook
_______________________________________________________________________
Høstbasar Nordland krets
Tekst: Kjell P. Eliassen. Foto: Thomas Kjær Olsen. Publisert 6. nov. 2019.
I stedet for Julemesse valgte vi i Nordland krets i år og avholde Høstbasar i Storsalen i Betania, Bodø 26. oktober.
Forut for basaren satt noen på et kjøpesenter og solgte lodd til inntekt for basaren.

Under selve basaren som var åpen fra kl. 10.00-14.00 strømmet det inn med misjonsvenner fra byen og omlandet.
Her var det salg av kaffe, kaker og Møsbrømlefse, som er en lokal variant av en lefse fra Saltenområdet. Det ble dessuten solgt kaker og håndarbeider og salget gikk unna. Det ble også solgt årer før og etter andakten.

Kl 12.00 var det andakt med sang og musikk. Andakten ble holdt av forkynner Thomas Kjær Olsen som var basarens gjest dette året.
Som slutten av Basaren ble det foretatt trekning av lotteriet og flere flotte gevinster kunne sendes ut i Nordland krets.

Forut for basaren var Thomas Kjær Olsen med misjonsvenner på møte i Bedehuset Sørarnøy. Dagen etter Basaren var det møte i «Elieser-stua» i Bodø hvor det var sang og musikk, og tale av Thomas Kjær Olsen.
Etter disse møtene i Bodø, reiste Thomas Kjær Olsen til Drag i Tysfjord hvor han hadde møter i Bedehuset «Elim», Drag. Her var det blant annet sang av musikklaget fra Leines i Steigen. Alt i alt noen fine dager under god forkynnelse av Thomas Kjær Olsen.

_______________________________________________________________________
Høsten 2019
Dette året erstatter vi julemessa med HØSTBASAR i oktober.
Vi har lagt opp til en møteserie i Lofoten og Vesterålen i september.
Les om høstmessa, møteserien og flere andre ting i kretsbladet vårt under:
_________________________________________________________________________
Misjonssekretær:
Nordland krets er for tiden uten misjonssekretær.

Postadresse kontor:
Den indre Sjømannsmisjon
Postboks 142
8001 Bodø

Besøksadresse:
Elieserstua
Kongensgt. 12
8006 Bodø

Kretsstyret 2019/20
Leder:
Elin Sofie Hægdal Hagen, Bodø
E-post: b-hag4@online.no
Nestleder:
Kjell P. Eliassen, Bodø
E-post: kp-elias@online.no
Styremedlemmer:
Gunhild Hansen, Bodø
Anton Rist, Laukvik
Synnøve Hansen, Sørarnøy
Varamedlemmer:
1. Kåre Kvikstad, Misvær
2. Astrid Åsjord, Engavågen
3. Gunnlaug Sandvik, Drag

Havly Røst, post og besøksadresse:
Havly Røst, 8064 Røst
Bestyrer: Harjeet K. Jassal
Telefon:
+47 488 54 620 / +47 76 09 69 00
E-post: post@havly.no / havly.roest@nm-hotels.no
Kontonummer Havly Røst: 0536.50.76369


Havly Stamsund, post- og besøksadresse:
Fiskarheimen Havly
J M Johansens vei 46
8340 STAMSUND
Tlf.: 488 54 619
Kontonummer Havly Stamsund: 4580.13.36403
Kontakt oss

DEN INDRE SJØMANNSMISJON

Postadresse:
Postboks 1904 - Damsgård
5830 Bergen

Besøksadresse:
Kringsjåveien 28
5163 Laksevåg, Bergen
Åpningstid: kl. 08.00-14.00

Telefon: 55 34 93 10 / 488 54 605 (ikke SMS)

E-post: dism@dism.no
Kontonr: 3000 18 73454
VIPPS: 106376
Org.nr: 938 736 170 MVA