Namdal/Trøndelag


Namdal krets ble stiftet juni 1909. Trøndelag krets ble stiftet høsten 1909.
Namdal har fem foreninger og Trøndelag åtte. Kretsene er under samme administrasjon.
Gudmund Eikrem er ansatt som
misjonssekretær (50%) og Bjørg O. R. Olsen som kontorsekretær (50%).
Kretskontoret i E. C. Dahlsgate 3, Trondheim, har åpent tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-15.

Thomas Kjær Olsen. Foto: I. Helland.
«Bibelgrupper i Trondheim»
Tekst: Thomas Kjær Olsen. Publisert 20. november 2019.
Ettersom det har vært et ønske i Trøndelag krets å starte opp arbeid blant studenter og unge voksne har vi nå kommet opp med et tiltak. Vi kaller det: «Bibelgrupper i Trondheim», og er et tilbud som særlig retter seg mot studenter som ønsker å være i mindre grupper der bibelundervisning og vennskap er i fokus.

Fokus på undervisning
Rent menneskelig sett er det veldig vanskelig å starte opp et nytt kristent arbeid i Midtbyen! Tilbudene er allerede mange og godt etablert blant studenter. Vi håper at våre bibelgrupper med fokus på undervisning kan være et godt bidrag for kristne i Trondheim sentrum.
Ingen av oss vet hvordan dette kommer til å ende, men vi vet at dette arbeidet ikke beror på oss mennesker, men på Ham som kaller syndere til omvendelse.

Har vokst
Vi kan fortelle hva som er skjedd så langt. 21. august hadde vi stand i Ilaparken hvor vi ble kjent med studenter i Trondheim. Dagen etter hadde vi vår første samling i Havlysenteret. Da kom det kun én person. Denne personen var til gjengjeld veldig fornøyd med opplegget! Og ved neste samling var vi fem stykker. Nå har vi vokst til å bli en gruppe på 8-9 personer, gutter og jenter. Jeg håper derfor å kunne starte en ny gruppe etterhvert!

Klare til å utvide tilbudet
Vi i «Bibelgrupper» møtes annenhver torsdag, og legger hele vår gjerning over på Gud. Han skal gjøre det (Sal 37:5)! Om det er godt i Hans øyne vil han nok la det lykkes for «Bibelgrupper i Trondheim». Vi som arbeider er i hvert fall klare til å utvide tilbudet med bibeltimer og annet dersom det blir aktuelt.

Jeg hilser dere med Joh Åp 22:17 «Og den som tørster, han får komme! Og den som vil, han får ta livets vann for intet!»

Ta kontakt
Er du interessert i å høre mer om "Bibelgrupper i Trondheim"? Eller har du lyst til å melde deg på? Ta kontakt med Thomas Kjær Olsen: thomaskolsen89@gmail.com
Siste bibelgruppe i 2019 blir torsdag 5. desember i Havlysentret, E. C. Dahlsgt. 3, Trondheim.
_________________________________________________________________________

Formiddagstreff 2020
Havlysentret kl. 11.30:
Blir oppdatert
_______________________________________________________________________
Håndarbeidsklubben 2019
Havlysentret
onsdager kl. 11.30:
Blir oppdatert


Ta kontakt med Bjørg Olsen for opplysninger.

Velkommen til nye og gamle medlemmer!
______________________________________________________________

Titran på Frøya

Se video og bilder v/ Tone Kallevåg:
Titran
Titran
Titran
Titran
Titran Fiskarheim
Titran Fiskarheim
Steinbelagt front på Fiskarheimen
 
Arne Hansen ved minnestatuen


Ansatte:
Misjonssekretær:

Gudmund Eikrem
Telefon: 488 54 617
E-post: gudmund.eikrem@dism.no

Kontorsekretær:
Bjørg Oddrun Røen Olsen
Telefon: 488 54 616
E-post: havly.trondheim@havly.no

Adresse::
Havlysentret
E. C. Dahlsgt 3
7012 Trondheim
havly.trondheim@havly.no

Kontonummer
Namdal: 0532.12.21027
Trøndelag: 0539.45.74440
VIPPS: 116308


Titran Fiskarheim
Tilsynskvinne:
Bjørg Hakkebo
Telefon: 906 22 077

Havly Vandsøyvågen
Telefon: 915 37 062
Leif Martin Skagemo
Kontonummer Havly Vandsøyvågen:
4482.20.03041
Kretsstyret for Namdal 2019/20
Leder:
Leif Martin Skagemo, Kolvereid
Nestleder:
Ivar Arne Aarmo, Kolvereid
Styremedlemmer:
Karstein Myklebust, Foldereid
Hanna Sørensen, Indre Nærøy
Johannes Strømsnes, Bangsund
Janne Beate Lian Sandmo, Nord-Statland

Varamedlemmer:
1. Åse Hole Winje, Bindalseidet
2. Solfrid Høvik, Rørvik
3. Anni Strøm, Namsos

Kretsstyret for Trøndelag
2019/20

Leder:
John Helge Sandberg
Styremedlemmer:
Per Kilvik
Inger Mosand
Kristin Føll
Kenneth Kiplesund
Varamedlem:
Kolbjørn Thomsen
Kontakt oss

DEN INDRE SJØMANNSMISJON

Postadresse:
Postboks 1904 - Damsgård
5830 Bergen

Besøksadresse:
Kringsjåveien 28
5163 Laksevåg, Bergen
Åpningstid: kl. 08.00-14.00

Telefon: 55 34 93 10 / 488 54 605 (ikke SMS)

E-post: dism@dism.no
Kontonr: 3000 18 73454
VIPPS: 106376
Org.nr: 938 736 170 MVA