Møre og Romsdal

Møre og Romsdal krets var tidlegare tre kretsar: Nordmøre og Romsdal krets, stifta 25.11.1899, så vart Romsdal krets utskilt frå denne 1.06.1925. Sunnmøre krets vart stifta 29.10.1906. Seinare vart Nordmøre og Romsdal samanslegne att, og i 2007 fekk kretsen namnet Møre og Romsdal krets.
Kretsen har 19 foreiningar og ein tilsett; misjonssekretær André Sætre.

Sørheim leirstad, Averøy, vart bygt i 1969. Misjonen driv barne- og ungdomsleirar på denne idylliske staden ved fjorden.

Sørheim blir også utleigd til møte og selskap.


Foto: Ragnhild Kristine Vartdal Espelund / Radio Sunnmøre. Publisert 28. juni 2019.
Radio Sunnmøre har intervjua misjonssekretær André Sætre om Seaman´s Mission i Ålesund. Intervjuet kan du høyre her.
_________________________________________________________________________
Nerlandsøy bedehus. Foto: Bodil Karin Kvalsund.
SKJERGARDSSTEMNET - 75 år
Stad: NERLANDSØY BEDEHUS

Torsdag 5. september
19.30 Opningsmøte v/ Kjell Sønstabø, songkrefter tek del

Fredag 6. september
10.30 Bibeltime v/ Ole Brubakk
12.00 Bibeltime v/ Kjell Sønstabø, song av Arne Kvalsund under bibeltimane
19.30 Møte v/ Oddbjørn Pedersen, song av Romsdalskameratene og «God Bodskap»

Laurdag 7. september

10.30 Bibeltime v/ Andrè Sætre, song av Romsdalskameratene
12.00 Bibeltime v/ Oddbjørn Pedersen, song av Arne Kvalsund
17.30 Nattverdmøte v/ Ole Brubakk
19.00 Misjonsmøte v/ Kjell Sønstabø, song av Sunnmørsguttene og Romsdalskameratene
Kaker og kaffi

Søndag 8. september
11.00 Gudsteneste i Herøy Kyrkje, André Sætre tek del frå DISM
11.00 Møte i Nerlandsøy Bedehus v/ Kjell Sønstabø, songkrefter deltar
11.00 Møte i Gjerdsvika Bedehus v/ Oddbjørn Pedersen, song av Romsdalskameratene
13.00 Middag, avslutning av stemnet

Middag kl 13.00 kvar dag

Velkomen til samlingar om Guds Ord!
_________________________________________________________________________
Sunnmørsguttene
Sunnmørsguttene
Tekst og foto: André Sætre. Publisert 8. mai 2019.
Samhald og fellesskap om misjonen
Møre og Romsdal krets var samla til kretsårsmøte på Brusdalsheimen laurdag 27. april. Etter 10 år på Vestnes ville vi i år prøve ein ny stad.

Det var ein nydeleg fin dag
med sol, varme og vindstille. 20 deltakarar fekk kaffi og kaker til velkomst, og misjonssekretær André Sætre held bibeltime over emnet: «Vekkelse, kva er det?»
Hans Isak Røsvik spelte trekkspel til songane.

Møtet med årsmøtesakene vart leia av kretsformann Karsten Gjerde. Årsmeldinga vart godkjend utan merknader. Aktiviteten gjennom året er om lag som tidlegare. Rekneskapen vart også gått igjennom, både for kretsen og Sørheim leirsted.
Styret fekk denne samansettinga:
Karsten Gjerde, Tomrefjord, formann
Leif Arne Ytterland, Valderøy, nestformann
Anne Lise Aas, Syltosen
Hans Isak Røsvik, Vigra
Gunnar Martinsen, Skodje
Astrid Grøvan Vikhagen, Molde
Ole Johan Schølberg, Vågstranda
Vara: Herman Blindheim, Vigra
Odd Ivar Nedrelid, Hjørungavåg

Forhandlingsmøtet held fram til om lag kl 16.30, med innlagt middag kl 14, der det vart servert nydeleg svinesteik med tilbehør, og is til dessert.
Under samtalen vart det bl.a. oppmuntra til å verve fleire faste givarar til kretsarbeidet. Foreiningsbidraga har gått ned siste året, og ein treng nye måtar å få inntekt til kretsen på. Det vart også påpeika at det er skattelette å få for bidrag gitt til misjonen ved å registrera gåva ved hovudkontoret. Einar Vederhus orienterte om møta som blir halde regelmessig i Torghallen i Ålesund.
Elles vart det samtala om drifta av Elieser i kretsen, reiserute og liggetid på kvar plass.
Misjonssekretæren orienterte om Seaman´s Mission-arbeidet i Ålesund. Ny koordinator for sesongen 2019 er på plass. Han vil ta på seg dette store arbeidet på frivillig basis, noko vi er svært takknemlege for. Julemessa og praktiske ting rundt dette arrangementet vart også teke fram.

På festsamværet kl 17 kom det om lag 70 personar. Einar Vederhus hadde ei fin helsing til innleiing frå Lukas 24 -grunnlaget for påska. Arnstein Ytterland held talen med utgangspunkt i Ef 3,14-21. Det var song og musikk av «Sunnmørsguttene».
Kr 12500,- kom inn i kollekt.

Eit fint og minnerikt kretsårsmøte, der det var godt å merka samhald og fellesskap om misjonen.
_________________________________________________________________________
Lokale for Seaman´s Mission, Ålesund
Tekst og foto: André Sætre.
Den indre Sjømannsmisjon i Ålesund fekk i 2018 nytt lokale for velferdsarbeid og evangelisering for utenlandske sjøfolk.

Arbeidet har vore drive i Tollbugata 10 frå 2014. Frå 2018 var vi så heldige å få leige lokale i Torghallen (Nedre Strandgt. 5), berre om lag 200 m frå cruise-kaia.
Dermed ligg det veldig godt til rette for havnemisjon for mannskapet på cruise-skipa. Seaman´s Mission arbeidet til DISM har vakse for kvart år. I 2017 var det om lag 16000 sjøfolk som besøkte dei 5 stasjonane langs norskekysten.
Det er sjøfolk frå alle verdens land som er mannskap på cruise-skipa, og vi opplever at misjonsmarka kjem til oss.

Sjøfolka som kjem
på besøk representerer mange forskjellige religionar, så det er fint å få vere med å peike på Jesus for dei. Mange tek imot nytestamenter, andakstbøker, biblar og traktatar. Det meste er på engelsk, men vi deler også ut kristen litteratur på spansk, fransk, russisk og tagalog. Vi opplever at det legg seg til rette for mange gode åndelege samtalar også.

Hovedgrunnen til at sjøfolka kjem til stasjonane våre er at dei får gratis internett, så dei får snakke heim til familie, kone og born, samtidig som dei kan sjå dei på telefonskjermen. Dei fleste av mannskapet går på lange kontraktar, og internett (maritimt) er altfor dyrt
om bord, så dei kan ikkje bruke det. Så dei er svært takknemlege for tilbodet vårt.

Lokalet vil også bli brukt til vanleg møtevirksomheit for misjonen. Vi synest det er fint å vere i eit butikksenter, der det kan vere lett å kome i kontakt med folk. Vi har også framleige til Ålesund Baptistkirke, som har samlingar der kvar laurdag kveld. Dette hjelper oss til å få ned leigekostnadane. Kretsstyret i Møre og Romsdal er takknemlege for at det legg seg så godt til rette med å få ei fin utvikling av evangeliseringsarbeidet i Ålesund.
_________________________________________________________________________

Ålesund Seaman´s Mission
Camilla Alnes Mulelid inviterer til Seaman´s Mission. Foto: A. Sætre.
Cruiseskip-ansatte besøker Seaman´s Mission i Ålesund.
Møre og Romsdal krets driv Seaman´s Mission i Ålesund. Seaman´s Mission-lokalet ligg i Den indre Sjømannsmisjon sitt lokale i Tollbugata 10.
__________________________________________________________________________

Sørheim leirstad
Sørheim Leirstad ligg flott til ved fjorden på innersida av Averøya. Møre og Romsdal krets av Den indre Sjømannsmisjon driv barne- og ungdomsleirar på denne idylliske plassen.
For meir informasjon, ta kontakt med: Styrar Mari Seljehaug
E-post: mari.s@svorka.net
Telefon: 488 54 621

Frå sommarleiren 2015. Foto: Gudmund Eikrem.


Misjonssekretær:

André Sætre
Tlf.: 488 54 610
E-post: andre.saetre@dism.no

Postadresse kretskontor:

Dalsfjordvegen 125
6133 Lauvstad

Kretsens kontonummer:
6501.06.00515
VIPPS: # 131994

Adresse Sørheim leirstad:
Sørheimsveien 77
6530 Averøy

Ansatte Sørheim leirsted:
Styrer Mari Seljehaug
E-post: mari.s@svorka.net
Telefon: 488 54 621

Møtelokale i Ålesund, Tollbugt. 10: Vi leier ut til mindre møter og samlinger. Enkelt å komme inn. På gateplan midt i byen.

Kretsstyret 2019/20
Leiar:

Karsten Gjerde, Tomrefjord
Tlf 901 83 542
Nestleiar:
Leif Arne Ytterland, Valderøy
Styremedlemmer:
Anne Lise Aas, Syltosen
Hans Isak Røsvik, Vigra
Gunnar Martinsen, Skodje
Astrid Grøvan Vikhagen, Molde
Ole Johan Schølberg, Vågstranda
Vara:
Herman Blindheim, Vigra
Odd Ivar Nedrelid, Hjørungavåg

Kontakt oss

DEN INDRE SJØMANNSMISJON

Postadresse:
Postboks 1904 - Damsgård
5830 Bergen

Besøksadresse:
Kringsjåveien 28
5163 Laksevåg, Bergen
Åpningstid: kl. 08.00-14.00

Telefon: 55 34 93 10 / 488 54 605 (ikke SMS)

E-post: dism@dism.no
Kontonr: 3000 18 73454
VIPPS: 106376
Org.nr: 938 736 170 MVA