Møre og Romsdal

Møre og Romsdal krets var tidlegare tre kretsar: Nordmøre og Romsdal krets, stifta 25.11.1899, så vart Romsdal krets utskilt frå denne 1.06.1925. Sunnmøre krets vart stifta 29.10.1906. Seinare vart Nordmøre og Romsdal samanslegne att, og i 2007 fekk kretsen namnet Møre og Romsdal krets.
Kretsen har 19 foreiningar og ein tilsett; misjonssekretær André Sætre.

Sørheim leirstad, Averøy, vart bygt i 1969. Misjonen driv barne- og ungdomsleirar på denne idylliske staden ved fjorden.

Sørheim blir også utleigd til møte og selskap.


Julemesse i Spjelkavik Bedehus
Laurdag 9. november frå kl 11.00
Andakt: Alf Gunnar Sleveland
Song: SULAGUTANE

SALG AV MESSEVARER - STRIKKA - SYDDE - HEKLA - HANDARBEID
SAFT - SYLTETØY - TOMBOLA - LODDSAL - SALG AV MIDDAG - RISKREM - KAKER OG KAFFI.

Vi tek med takk imot gevinstar til åretrekking, matvarer og andre salgsvarer som kan høve til messa.

Velkomen til Julemessa for Den indre Sjømannsmisjon,
Møre og Romsdal krets!

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Nerlandsøy bedehus. Foto: Bodil Karin Kvalsund.
Tekst: André Sætre. Publisert 10. september 2019.
SKJERGARDSSTEMNET
PÅ NERLANDSØY - 75 ÅR

Skjergardsstemna på Nerlandsøy har vore arrangert kvar haust, i 75 år. Stemnet byrja etter ei stor vekking som gjekk over øya og området i 1944.

Slo rot
Rasmus Haugetun frå Bergen reiste som forkynnar for DISM, og var berre 22 år gamal då han vart ståande i vekking. Først i Ørsta, så vidare på Nerlandsøya. Det var truleg ikkje ein einaste heim på øya som ikkje var berørt av vekkinga. Ordet slo rot i folket på ein slik måte at det merkast i heile den generasjonen og fram til i dag. Møte og bibeltimar på Skjergardsstemna har vore med på å auke bibelkunnskap og gje misjonsfolket kveik og signing. Sjølvsagt har det også gjeve DISM eit godt fotfeste på øya.

Mat til alle
Kjell Sønstabø tala på opningsmøtet torsdag 5. september 2019, og Frelsesarméens strengemusikk frå Volda song. Fredag og laurdag var det to bibeltimar, og kveldsmøte, med song både frå Arne Kvalsund og Romsdalskameratene.
Bibeltimehaldarar var Ole Brubakk, Oddbjørn Pedersen, André Sætre og Kjell Sønstabø. Etter bibeltimane laurdag, var det nattverdsmøte og så festsamvær. Det kom rundt 200 menneske til festen, så det var fullt hus. Det var gode songkrefter; både Romsdalskameratene og Sunnmørsguttene deltok med herleg frisk song. Det vart ei rik samling av dei sjeldne, og Kjell Sønstabø talte Guds Ord med stor åndskraft. Han tok utgangspunkt i Salme 119,19; Eg er ein gjest på jorda. Det var ingen som trengde gå frå samlinga utan å vera frelst, det er heilt sikkert.
Rikeleg med fine runde kaker, skuffekaker og smørbrød vart servert, og det vart nok mat til alle. Ein utruleg innsats av misjonsvenene på Nerlandsøy, både med middag kvar dag, og den store dugnaden på festen laurdag. Ei stor takk til dei alle!

Åshild
 Ekstra kjekt at dotter til Rasmus, Åshild Haugetun Våge (bildet) og mannen hennar, var med på stemnet. Åshild fortalde om faren som var forkynnar, og etterkvart også styrar på fiskarheimen i Fosnavåg i 10 år. Ho hadde også eit fint vitnesbyrd. Åshild vart fødd i Fosnavåg.

Foto: André Sætre

All ære til Jesus
Søndag tala Kjell Sønstabø på formiddagsmøtet. André Sætre deltok med preike i Herøy kyrkje. DISM er takksam for at vi også brukar å få kyrkjeofferet. Oddbjørn Pedersen hadde med seg Romsdalskameratene til Moltustranda Bedehus, og hadde eit fint møte der.
At Guds Ånd var nærverande i samlingane er det ingen tvil om. Folket uttrykte stor glede for alle møta og det dei hadde fått frå Guds Ord. Vi gjev all ære til Jesus!
_________________________________________________________________________
Lokale for Seaman´s Mission, Ålesund
Tekst og foto: André Sætre.
Den indre Sjømannsmisjon i Ålesund fekk i 2018 nytt lokale for velferdsarbeid og evangelisering for utenlandske sjøfolk.

Arbeidet har vore drive i Tollbugata 10 frå 2014. Frå 2018 var vi så heldige å få leige lokale i Torghallen (Nedre Strandgt. 5), berre om lag 200 m frå cruise-kaia.
Dermed ligg det veldig godt til rette for havnemisjon for mannskapet på cruise-skipa. Seaman´s Mission arbeidet til DISM har vakse for kvart år. I 2017 var det om lag 16000 sjøfolk som besøkte dei 5 stasjonane langs norskekysten.
Det er sjøfolk frå alle verdens land som er mannskap på cruise-skipa, og vi opplever at misjonsmarka kjem til oss.

Sjøfolka som kjem
på besøk representerer mange forskjellige religionar, så det er fint å få vere med å peike på Jesus for dei. Mange tek imot nytestamenter, andakstbøker, biblar og traktatar. Det meste er på engelsk, men vi deler også ut kristen litteratur på spansk, fransk, russisk og tagalog. Vi opplever at det legg seg til rette for mange gode åndelege samtalar også.

Hovedgrunnen til at sjøfolka kjem til stasjonane våre er at dei får gratis internett, så dei får snakke heim til familie, kone og born, samtidig som dei kan sjå dei på telefonskjermen. Dei fleste av mannskapet går på lange kontraktar, og internett (maritimt) er altfor dyrt
om bord, så dei kan ikkje bruke det. Så dei er svært takknemlege for tilbodet vårt.

Lokalet vil også bli brukt til vanleg møtevirksomheit for misjonen. Vi synest det er fint å vere i eit butikksenter, der det kan vere lett å kome i kontakt med folk. Vi har også framleige til Ålesund Baptistkirke, som har samlingar der kvar laurdag kveld. Dette hjelper oss til å få ned leigekostnadane. Kretsstyret i Møre og Romsdal er takknemlege for at det legg seg så godt til rette med å få ei fin utvikling av evangeliseringsarbeidet i Ålesund.
_________________________________________________________________________

Ålesund Seaman´s Mission
Camilla Alnes Mulelid inviterer til Seaman´s Mission. Foto: A. Sætre.
Cruiseskip-ansatte besøker Seaman´s Mission i Ålesund.
Møre og Romsdal krets driv Seaman´s Mission i Ålesund. Seaman´s Mission-lokalet ligg i Den indre Sjømannsmisjon sitt lokale i Tollbugata 10.
__________________________________________________________________________

Sørheim leirstad
Sørheim Leirstad ligg flott til ved fjorden på innersida av Averøya. Møre og Romsdal krets av Den indre Sjømannsmisjon driv barne- og ungdomsleirar på denne idylliske plassen.
For meir informasjon, ta kontakt med: Styrar Mari Seljehaug
E-post: mari.s@svorka.net
Telefon: 488 54 621

Frå sommarleiren 2015. Foto: Gudmund Eikrem.


Misjonssekretær:

André Sætre
Tlf.: 488 54 610
E-post: andre.saetre@dism.no

Postadresse kretskontor:

Dalsfjordvegen 125
6133 Lauvstad

Kretsens kontonummer:
6501.06.00515
VIPPS: # 131994

Adresse Sørheim leirstad:
Sørheimsveien 77
6530 Averøy

Ansatte Sørheim leirsted:
Styrer Mari Seljehaug
E-post: mari.s@svorka.net
Telefon: 488 54 621

Møtelokale i Ålesund, Tollbugt. 10: Vi leier ut til mindre møter og samlinger. Enkelt å komme inn. På gateplan midt i byen.

Kretsstyret 2019/20
Leiar:

Karsten Gjerde, Tomrefjord
Tlf 901 83 542
Nestleiar:
Leif Arne Ytterland, Valderøy
Styremedlemmer:
Anne Lise Aas, Syltosen
Hans Isak Røsvik, Vigra
Gunnar Martinsen, Skodje
Astrid Grøvan Vikhagen, Molde
Ole Johan Schølberg, Vågstranda
Vara:
Herman Blindheim, Vigra
Odd Ivar Nedrelid, Hjørungavåg

Kontakt oss

DEN INDRE SJØMANNSMISJON

Postadresse:
Postboks 1904 - Damsgård
5830 Bergen

Besøksadresse:
Kringsjåveien 28
5163 Laksevåg, Bergen
Åpningstid: kl. 08.00-14.00

Telefon: 55 34 93 10 / 488 54 605 (ikke SMS)

E-post: dism@dism.no
Kontonr: 3000 18 73454
VIPPS: 106376
Org.nr: 938 736 170 MVA