Karmsund krets


Den indre Sjømannsmisjon Karmsund krets ble stiftet 25. mai 1900, og dekker i dag et område fra Skudeneshavn i sør til Fjæra i Nord. Fra Bømloøyane i Vest mot Imsland i øst. Kretsen har 24 foreninger og en ansatt: misjonssekretær Georg Kallevåg.

Les mer

 Søk oss opp på facebook:
Den indre Sjømannsmisjon Karmsund krets


________________________________________________________________________

PÅSKEMØTER 2019
Betel, Veavågen
Skjærtorsdag kl 11.00 Brødsbrytelse - Frie vitnesbyrd
Langfredag kl 11.00 Tale og sang: Georg Kallevåg
Ljosheim, Sævelandsvik
2. Påskedag kl 19.00. Tale og sang: Georg Kallevåg
Ådland bedehus
2. Påskedag kl 19.00 Tale: Jakob Bårdsen. Sang og musikk
Kollekt på møtene

VELKOMMEN TIL SAMLING OM GUDS ORD!
_________________________________________________________________________
Kretsårsmøte
Sted: Førre bedehus, Førresfjorden
Tid: Lørdag 1. juni 2019
Taler: Knut Skårland


PROGRAM
12.30 Kaffi og mat v/ ankomst
13.00 Åpningsmøte. Andakt: Knut Skårland - Sang: Georg Kallevåg
14.00 Forhandlingsmøte, årsmelding, valg, orientering om situasjonen i DISM
v/ landsstyreleder Pål Vigmostad
16.30 Middag m/ dessert
18.00 Misjonsfest. Tale: Knut Skårland - Sang: Loftsmusikken
Hilsen v/ Pål Vigmostad, bevertning, info, misjonsoffer

Pris for middag og kaffi: Kr. 250. -
Påmelding innen 24. mai: tlf. 906 87 847

Hjertelig velkommen!
__________________________________________________________________________


Faste arrangement i kretsen
Tekst og foto: Georg Kallevåg.


Skjærgårdsstevne Åkrehamn

Hver sommer arrangerer kretsen skjærgårdsstevne i Åkrehamn på Karmøy (bildet). Da ligger «Elieser 6» ved kai, og arrangementet foregår både på kaien og om bord på båten.

Julemessa
Et stort arbeid blir lagt ned hvert år for å arrangere julemesse for kretsen. Dette foregår i Haugesund bedehus i slutten av november og er en svært viktig inntektskilde for kretsarbeidet.


Foreningstreff
Hver vår blir det arrangert foreningstreff der en samler kontaktpersoner og foreningsmedlemmer til inspirasjon og oppmuntring i arbeidet. Treffene blir lagt til de forskjellige regioner av kretsen, i alt fem. Her blir det informert om arbeidet gjennom film og bilder slik at de trofaste misjonsvennene får god informasjon om hva som skjer i misjonen både på krets- og landsplan.


Elieser-basarene
Karmsund krets har to Elieserlag som består stort sett av mannfolk. Ett i Åkrehamn og ett på Langåker på Karmøy. Disse arbeider for å skaffe inntekter til «Elieser 6». Tidligere var de fleste av gevinstene laget av medlemmene selv. Men etter hvert bidrar mange med gevinster både fra forretningsstanden og ellers. I tillegg er det to kvinneforeninger som arbeider for Elieser, og en forening som deler inntektene på kretsen og Elieser.

Ansatte:
Misjonssekretær:

Georg Kallevåg,
Skjenav. 46
4280 Skudeneshavn

Mob. 906 87 847
Kontor: 52 82 87 81
Faks: 52 82 87 81
E-mail: georg@dism.no

Kretskontoret er i Skjenav. 46 i Skudeneshavn
Kretsens kontonummer:
3361 67 81176
Kretsstyret 2018-2019
Leder:
Børge Løype, Skjold
Styremedlemmer:
Bernt Rolf Røksund, Mosterhamn
Harald Thorsen, Veavågen
Knut Eriksen, Skjoldastraumen
Hans Asbjørn Aasbø, Utbjoa
Eiliv Tepstad, Torvastad
Jarluf kristoffersen, Veavågen 
 
 
 
 
 
Kontakt oss

DEN INDRE SJØMANNSMISJON

Postadresse:
Postboks 1904 - Damsgård
5830 Bergen

Besøksadresse:
Kringsjåveien 28
5163 Laksevåg, Bergen
Åpningstid: kl. 08.00-14.00

Telefon: 55 34 93 10 / 488 54 605

E-post: dism@dism.no
Kontonr: 3000 18 73454
VIPPS: 106376
Org.nr: 938 736 170 MVA