Karmsund krets


Den indre Sjømannsmisjon Karmsund krets ble stiftet 25. mai 1900, og dekker i dag et område fra Skudeneshavn i sør til Fjæra i Nord. Fra Bømloøyane i Vest mot Imsland i øst. Kretsen har 24 foreninger og en ansatt: misjonssekretær Georg Kallevåg.

Les mer

 Søk oss opp på facebook:
Den indre Sjømannsmisjon Karmsund krets


__________________________________________________________________________
Suppen er klar. Foto: Georg Kallevåg 2018.
SKJÆRGÅRDSSTEVNE
Sted: "Elieser 6", Åkrehamn

Taler, sanger: Paul Mattis Nørstebø
Sangere: Arne Hansen, Hans Isak Røsvik

Lørdag 10. august:
kl. 11.00: Åpning. Salg av fiskesuppe, grillet laks, karbonader, pølser, dessert, brus, is, kaffi og bakverk.
Sang , vitnesbyrd og åresalg innimellom når det passer

kl. 16.00:
Sang- og musikkmøte, hovedtrekning, åresalg

Søndag 11. august:
kl. 19.00: Møte. Kollekt

Velkommen til skjærgårdsstevnet!

_________________________________________________________________________
"ELIESER 6"
Skjoldastraumen v/ Notaflot

Møteaksjon om bord på "Elieser 6" i Skjoldastraumen v/ Notaflot
fra 14. - 25. august 2019

Møte hver kveld kl. 19.00
Enkel bevertning etter møtene.
Kollekt
Lørdager hyggekveld m/ basar og misjonsinfo
Bevertning
Misjonsfilm/bilder

Talere/sangere:
Paul Mattis Nørstebø, Georg Kallevåg, Tone Kallevåg, Arne Hansen

Fakta om Notaflåt:
Like vest for slusene i Skjoldastraumen finner du friluftsområdet Notaflot. Her er det badestrand med fin sandbunn, baderampe for rullestolbrukere og badeflåte. Det er også en stor grasslette med bord, benker og bål- grillplass. Den flotte volleyballbanen er elegant nedsenket i terrenget. Det er også WC på stedet. God parkering.
Skjoldastraumen, Grindafjord Hervik og Nedstrand er campingplasser i nærheten.
__________________________________________________________________________

"Loftsmusikken" fra Karmøy.
Optimisme på kretsårsmøtet
Tekst og foto: Georg Kallevåg. Publisert 24. juni 2019.

Førre bedehus i Førresfjorden var arena for kretsårsmøtet i Karmsund krets i år, og ble avholdt lørdag 1. juni.

Misjonsvenner fra Aksdal og Skjoldastraumen hadde gjort en formidabel innsats til glede for alle som fant veien til stevnet. Og lokalet var flott pyntet til fest.

Tilbakeblikk og nytt tiltak
26 personer var påmeldte, og noen flere til middag. Utsendinger fra hovedkontoret var Knut Skårland og landsstyrets leder Pål Vigmostad.
Kretsleder Børge Løype ønsket velkommen til årsmøtet med å referere til sin hilsen i årsmeldingen. I tillegg til at vi på et kretsårsmøte skal se tilbake på året som ligger bak oss, nevnte han også et nytt tiltak som er planlagt til sommeren. Det gjelder en lengre møteaksjon i Skjoldastraumen om bord på Elieser i tidsrommet 14.-25. august. Løype orienterte litt rundt dette og avsluttet med å lese sangen "Gå omkring i Jesus navn", som han sa er aktuelt i alt misjonsarbeid.
Sekretæren deltok med sanger knyttet opp til misjon og om å få lov å gå med budskapet om Jesus Kristus.
Knut Skårland knyttet andakten sin til samfunnet med Jesus og det samfunnet som han har kalt oss til også i misjonen. Og dette oppdraget har Herren gitt oss, at vi skal få være sendebud i Kristi sted.

Optimisme
Forhandlingsmøtet ble innledet med takk til Gud for de trofaste medarbeiderne som Herren har tatt hjem til seg i året som gikk. Vi mintes dem alle for trofasthet i tjenesten.
Sekretæren la fram og gjennomgikk årsmeldingen for 2018. Også dette året har vi fått båret frem evangeliet med uforminsket styrke. Alle våre forkynnere har en brann og nød i seg; at mennesker må bli frelst.
Årsmeldingen bærer preg av optimisme både i forhold til evangelisering og regnskapstall.
Økonomisk hadde vi et bedre resultat enn året før. Og utgiftssiden er redusert.
Elieser hadde også et flott resultat gjennom besøk i kretsen.
Ordinært resultat: Overskudd på kr. 265.722.- for kretsen.
Elieser hadde et netto resultat på kr. 376.918.- (Her er det kun annonse- og reiseutgifter som blir belastet regnskapet).
Inklusiv gaver som er overført direkte til hovedkontoret, så har misjonsvennene i Karmsund bidratt med kr. 948.839.- netto til hovedkassen.
Årsmelding og regnskap ble enstemmig godkjent.

Pål Vigmostad fikk deretter ordet og orienterte om situasjonen i DISM for tiden. Han tegnet et positivt bilde av arbeidet og orienterte om arbeidet generelt og om enkeltprosjekter. Mange innsparinger er allerede blitt gjort. Det ble anledning til spørsmål, og mange benyttet anledning til å si sin mening og få belyst problemstillinger.
Det ble en god og konstruktiv samtale, og alle var enige om at vi har mye flott på gang i DISM. Måtte vi be om visdom til å gå Herrens vei i alt vi foretar oss.

Vi er svært glad for at Børge Løype har sagt ja til å gå inn i en 40% stilling som regnskapsfører ved hovedkontoret. Utgiftene for regnskapsføring er betraktelig redusert etter at det ble overført til hovedkontoret.

Kretsstyret
Etter valget har kretsstyret følgende sammensetning:
Børge Løype, Skjold, kretsleder
Knut Eriksen, Skjoldastraumen
Jarluf Kristoffersen, Veavågen
Harald Thorsen, Veavågen
Eiliv Tepstad, Torvastad
Terje Torvestad, Torvastad (ny)
Tone Kallevåg, Hillesland, (ny)
Varamann: Hans Asbjørn Aasbø, Utbjoa

Blomster og takk
Bernt Rolf Røyksund fikk overrakt blomster for sin innsats i kretsstyret, både som kretsleder og styremedlem.
Knut Skårland og Pål Vigmostad ble også takket med blomster.
Så ventet en kjempegod middagsøkt med tilhørende dessert. Og deltakerne benyttet anledningen å trekke litt frisk luft og nyte naturen før neste programpost.

Innbydende og flott
Ca. 80 mennesker fra både fjern og nær fant veien til misjonsfesten og til en innbydende og flott pyntet bordsetting.
I tillegg til Knut og Pål, så hadde "Loftsmusikken" fra Karmøy sagt ja til å synge.
Kretslederen Børge Løype hadde en varm og god hilsen om en Far som ikke bare bor i det høye og hellige, men som er hos den enkelte som vil ha hjelp av Han. Jfr. Jes. 58.11.

Kjenner sine
Knut Skårland hadde en ransakende tale om Herren som kjenner sine. Og vår bønn må være dette: "Kjennes du ved meg, Jesus?"
"Herren er god, et vern på trengselens dag. Han kjenner den som tar sin tilflukt til Han." Nahum 1.7
Loftsmusikken med flotte sangere og mange dyktige trekkspillere og gitarister, foruten banjo og piano, løftet budskapet om Jesus frem for forsamlingen på en god og varm måte.
Det ble så et fortreffelig måltid med smørbrød og kaker, alt tilveiebrakt av villige misjonshender.

Nytt mot
Etter pausen fortalte Endre Stople, og hadde en bildekavalkade, fra han og kona Martha sitt opphold som medhjelpere på Havly fiskarheim i Stamsund denne vinteren. Svært interessant å høre, og til glede og inspirasjon for misjonsvennene.
Pål Vigmostad hadde deretter en fin hilsen som var preget av optimisme og nytt mot i den sammenhengen vi står i.

Det kom inn brutto på kretsårsmøtet i kollekt og matsalg kr. 13.750.-
Tusen takk til alle dere gode medhjelpere som gjorde denne dagen til en festdag for oss alle. Gud velsigne dere!
__________________________________________________________________________


Faste arrangement i kretsen
Tekst og foto: Georg Kallevåg.


Skjærgårdsstevne Åkrehamn

Hver sommer arrangerer kretsen skjærgårdsstevne i Åkrehamn på Karmøy (bildet). Da ligger «Elieser 6» ved kai, og arrangementet foregår både på kaien og om bord på båten.

Julemessa
Et stort arbeid blir lagt ned hvert år for å arrangere julemesse for kretsen. Dette foregår i Haugesund bedehus i slutten av november og er en svært viktig inntektskilde for kretsarbeidet.


Foreningstreff
Hver vår blir det arrangert foreningstreff der en samler kontaktpersoner og foreningsmedlemmer til inspirasjon og oppmuntring i arbeidet. Treffene blir lagt til de forskjellige regioner av kretsen, i alt fem. Her blir det informert om arbeidet gjennom film og bilder slik at de trofaste misjonsvennene får god informasjon om hva som skjer i misjonen både på krets- og landsplan.


Elieser-basarene
Karmsund krets har to Elieserlag som består stort sett av mannfolk. Ett i Åkrehamn og ett på Langåker på Karmøy. Disse arbeider for å skaffe inntekter til «Elieser 6». Tidligere var de fleste av gevinstene laget av medlemmene selv. Men etter hvert bidrar mange med gevinster både fra forretningsstanden og ellers. I tillegg er det to kvinneforeninger som arbeider for Elieser, og en forening som deler inntektene på kretsen og Elieser.

Ansatte:
Misjonssekretær:

Georg Kallevåg,
Skjenav. 46
4280 Skudeneshavn

Mob. 906 87 847
Kontor: 52 82 87 81
Faks: 52 82 87 81
E-mail: georg@dism.no

Kretskontoret er i Skjenav. 46 i Skudeneshavn
Kretsens kontonummer:
3361 67 81176
Kretsstyret 2019-2020
Leder:
Børge Løype, Skjold
Styremedlemmer:
Harald Thorsen, Veavågen
Knut Eriksen, Skjoldastraumen
Jarluf kristoffersen, Veavågen
Terje Torvestad, Torvastad
Tone Kallevåg, Hillesland
Eiliv Tepstad, Torvastad
Vararepresentant:
Hans Asbjørn Aasbø, Utbjoa

 
 
 
 
 
 
Kontakt oss

DEN INDRE SJØMANNSMISJON

Postadresse:
Postboks 1904 - Damsgård
5830 Bergen

Besøksadresse:
Kringsjåveien 28
5163 Laksevåg, Bergen
Åpningstid: kl. 08.00-14.00

Telefon: 55 34 93 10 / 488 54 605 (ikke SMS)

E-post: dism@dism.no
Kontonr: 3000 18 73454
VIPPS: 106376
Org.nr: 938 736 170 MVA