Bjørgvin krets


Bergen krets ble etablert 13. november 1901, og fikk navnet Bjørgvin krets 1. januar 2011. Kretsen omfatter hele Sogn og Fjordane samt hoveddelen av Hordaland, har 10 aktive foreninger og en ansatt: misjonssekretær Truls Nygaard.

Les mer

Julefest
Om bord i «Elieser 6», Bergen havn
Søndag 6. januar kl. 17.00
Andakt: Jon Tore Lie
Sang: Fiskarheimens musikkor
Servering
Inngang kr. 100,-
Velkommen!

_______________________________________________
Fine, handsydde dukar
Tertnes musikklag
Blå Kors-koret
For tekst og for større bilder (over): Klikk på bildene.
Fine handsydde dukar
Julemessa i Bjørgvin krets
Tekst og foto: I. Helland. Publisert 10.12.2018.

Julemessa i Bjørgvin krets er kanskje den med dei største og finaste handsydde dukane.

Folk handla dukar og anna heimelaga handarbeid, lodd, kaffi, kaker og smørbrød.
Foreininga «Glimtet» hadde hovudansvaret. Foreiningar elles og enkeltpersonar i kretsen bidrog med førehandssal av loddbøker og med andre ting til julemessa, 23. og 24. november i Betania på Laksevåg i Bergen.
Tertnes musikklag song på avslutningsmøtet. Leiaren, Jorunn Haukedal, meinte dette i alle fall var det 8. året på rad. Det er fint med friske tradisjonar!
Mykje god forkynning vart «servert» under messa; av Tor Øyvind Sandaker, Kjell Helland, Truls Nygaard og Ingolf Solsvik. I tillegg til musikklaget frå Tertnes, song «Hagaviktrioen», Blå Kors-koret og Fiskarheimens musikkor.
Resultatet for messa: kr. 170.000 (ca).
_________________________________________________________________________
PROGRAM 2. HALVÅR 2018
Kringsjåveien 28, LaksevågJANUAR

Du er hjertelig velkommen til alle våre arrangementer!
Møtene er i Betania (Kringsjåveien 28, Laksevåg) om ikke annet er nevnt.
(Se for øvrig annonse i Dagen for oppdatert info om møtene)


SEPTEMBER
Lørdag 01. 12.00 Formiddagstreff T: Truls Nygaard S: Solfrid N
Lørdag 15. 12.00 Formiddagstreff T: Ingolf Solsvik
Onsdag 26. 17.00 ELIESERBASAR T: Håkon C Hartvedt S: Håkon og FMK
(29.-30.09 Høstmøtehelg på Alværa i Sogn)

OKTOBER
Lørdag 06. 12.00 Formiddagstreff T: Tor Øyvind Sandaker
Fredag 20. 18.00 Formidddagstreff T: Ruben Ignacio

NOVEMBER

Lørdag 3. 12.00 Formiddagstreff T: Ole Andreas Wastvedt

Lør/søn 17.- 18. Elieserhelg i Bergen (Om bord i "Elieser 6")
Lørdag 17. 12.00 Formiddagstreff T/S: Dagfinn Sandal
Søndag 18. 17.00 Sang og musikkmøte T: Dagfinn Sandal Sang: FMK mfl.
Fredag 23. 14&17- JULEMESSE (K) T: Tor Ø S; Kjell Helland
Lørdag 24. 13&16- JULEMESSE (K) T: Truls N ; Ingolf S
Sangbidrag i julemessen: FMK, Hagaviktrioen og Tertnes musikklag.

DESEMBER
Lørdag 8. 12.00 Formiddagstreff

JANUAR 2018
Søndag 6. 17.00 Julefest

Kretskontor og hovedkontor er samlet i Kringsjåveien 28, Laksevåg. Her har vi forenings- og møtevirksomhet i regi av Bergen Fellesforening av Den indre Sjømannsmisjon og Elieserlaget, samt møter og samvær i kretsens regi.
I tillegg til aktivitetene som er nevnt i programmet har Fiskarheimens musikkor sine øvelser her og det er også misjonsforeninger som bruker lokalene til sine møter.
Ønsker du å delta i kor eller forening, eller har ideer og tanker vedr. arbeidet - ta kontakt med oss.

Buss: nr 16 og 17 fra sentrum til busstoppet Laksevåg/ Fergeveien (ca 8 min.) Retur fra Nipedalen passerer Fergeveien ca 5-10 min etter.
Lørdag: Nr 16/17 fra Olav Kyrresgt. Hvert 15. min., kl. .00/.15/.30/.45. Retur: Fra Laksevåg senter, kl. .13/.28/.43/.58. etter kl. 19.00,kl. .13/.43
Søndag: Fra Olav Kyrresgt nr 16/17 Hvert 30. min., kl. .00/.30 kl. Retur fra Laksevåg senter ca hver halve time kl. .10./.40.

______________________________________________________________________
FISKARHEIMEN MUSIKKOR
øver onsdager i Betania, Laksevåg.
Kontaktperson: Einar Karlsen, mob. 922 20 712

__________________________________________________________________________

En artig, liten sak
Hagaviktrioen synger på en del tilstelninger i regi av DISM Bjørgvin krets.
Fra hjemmesiden til Hagaviktrioen (bildet) har vi funnet en artig, liten sak:
- Vi skulle synge i Fiskarheimen på en sang og musikk-kveld, det var mye folk, og mest ungdom. Den første sangen vi sang gikk fint. Da vi skulle synge den andre sangen, "Der brister ei en streng som her på jorden", da skjedde det store. Alle strengene spratt av gitaren til Sølvi. Det ble både knising og latter i salen, men Sølvi var ikke verre på det, hun tok en gitar som stod i nærheten, og vi sang videre. Det var nok litt latter i stemmene våre da.

Du kan lytte til Hagaviktrioen her.Ansatte:
Misjonssekretær:

Truls Nygaard
Tlf. 488 54 602
E-post: truls@dism.no

Besøksadresse:

Den Indre Sjømannsmisjon
Kringsjåveien 28
5163 Laksevåg

Postadresse:
Den Indre Sjømannsmisjon
Postboks 1904 Damsgård
5828 Bergen

Kretsens kontonummer:
3624.69.77598
VIPPS: #140245
Kretsstyret 2018/19:
Leder: Kjell Helland
Nestleder: Ulf Karlsen
Jan Arve Birkeland
Bjørg Njøten
Bjørg Rongevær Nødtvedt
Sigrunn Sæle
Varamedlem:
Henning Sandøy


 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt oss

DEN INDRE SJØMANNSMISJON

Postadresse:
Postboks 1904 - Damsgård
5830 Bergen

Besøksadresse:
Kringsjåveien 28
5163 Laksevåg, Bergen
Åpningstid: kl. 08.00-14.00

Telefon: 55 34 93 10 / 488 54 605

E-post: dism@dism.no
Kontonr: 3000 18 73454
VIPPS: 106376
Org.nr: 938 736 170 MVA