Bjørgvin krets


Bergen krets ble etablert 13. november 1901, og fikk navnet Bjørgvin krets 1. januar 2011. Kretsen omfatter hele Sogn og Fjordane samt hoveddelen av Hordaland, har 10 aktive foreninger og en ansatt: misjonssekretær Truls Nygaard.

Les mer

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JULEMESSE
i Betania, Kringsjåveien 28, Laksevåg
Fredag 23. november
13.00 Åpner
14.00 Åpningssamvær, andakt: Tor Øyvind Sandaker, sang: Blå kors-koret
17.00 Ettermiddagssamvær, andakt: Kjell Helland, sang: Fiskarheimens mk

Lørdag 24. november
12.00 Åpner
13.00 Åpnings-samvær, andakt: Truls Nygaard, sang: Hagaviktrioen
16.00 Avslutningsmøte, andakt: Ingolf Solsvik, sang: Tertnes musikklag
Salg av bakst og håndarbeid
Hovedtrekning og åresalg med mange fine gevinster
Kafeteria også med varm mat

Alle er hjertelig velkommen!
Arr.: DISM Bjørgvin krets
..................................................................................................................................................
Vevring Musikklag
Haustmøte på Alværa i Sogn
Av Ingrid Helland. Publisert 10. oktober 2018.
- Når vi er samla i Jesu namn, er det ikkje berre vi som ser kvarandre, men Jesus er her og ser oss og er midt iblant oss.

Det var ikkje det store frammøte på Bjørgvin krets sitt haustmøte på Alværa i Sogn. Like fullt, slik misjonssekretær Truls Nygaard sa i opninga av misjonsfesten laurdag kveld, 29. september: «Jesus er her og ser oss og er midt iblant oss».

Første samvær var på ettermiddagstid lørdag: bibeltime ved Truls Nygaard, etterfølgd av kveldsmat, og siste programpost denne dagen: Misjonsfest. Søndag føremiddag var det møte med nattverd, før haustmøtehelga vart avslutta med middag.

På misjonsfesten tala Dagfinn Sandal: «Hvor trygg er vi egentlig hos Jesus?» Han las Jes 41,10.
- Å være trygg hos Jesus kan ikke forstås hvis du bare tenker på vanskelighetene dine her på jord. Gud har ikke fjernet det vonde. Ut av den ulykken som er her på jord, tar Herren det i sine hender og skaper noe nytt. Jesus har vendt Guds hjerte til deg. Han har gått inn i det aller helligste med sitt blod og dommen er tatt bort fra ditt hode. Du trenger derfor ikke se deg engstelig omkring. Alle farer er ikke tatt bort, men løftene forteller deg at en dag skal du aldri mer bli syk eller dø.

Vevring Musikklag song:
Jeg kjenner veien hjem, vet at den fører frem. 

Selv når den er tung å gå, vil jeg følge den.
Jesus er Guds vei til Gud, eneste veien frem. 

Mye er ikke lett å forstå, men jeg kjenner veien hjem.

Sjå også Trygg Havn november 2018.
__________________________________________________________________________

Dagfinn Sandal t. v. og Håkon C. Hartvedt med fin og god duettsang under skjergardsstemnet.
Mange tilreisande
Tekst og foto: Ingrid Helland. Publisert 7. august 2018.
Det kom mykje folk til møta på skjergardsstemnet i
Bjørgvin krets.

Stemnet har dei siste åra vore på leirstaden Fjell-ly på Møvik på Sotra. Så også i år, i tida 2.-5. august.
25 personar overnatta på staden og var med på stemnet heile tida.
Mange kom også til bibeltimane og til kveldsmøta, slik at det fyltes opp i møtesalen.

Problem med å nå igjennom
«Ved Jesu føtter» var temaet for helga. Asbjørn Kvalbein held bibeltimane og talte også søndag føremiddag. Dagfinn Sandal hadde ansvaret for forkynninga på kveldsmøta. Han song også saman med Håkon C. Hartvedt.
Trygg Havn var til stades fredag kveld. Det samla seg etter kvart godt med folk og møteleiar Kjell Helland (formann i Bjørgvin krets) hadde i starten problem med å nå igjennom då han ønskte velkommen til møtet. God prat er av og til vanskeleg å bryta av .

Eit himmelsk perspektiv
Opningshelsinga var henta frå Forkynnaren der det står slik i vers 2: Fåfengt, seier Forkynnaren, fåfengt og forgjengeleg - alt er fåfengt!
- Forkynnaren ser menneskelivet frå eit jordisk perspektiv. Vi er samla for å sjå livet frå eit himmelsk perspektiv. Herrens løysing på våre problem er ei lys framtid, sa Helland, før han slepte Hartvedt og Sandal til med fin og god duettsong.

For eit spørsmål!
- Å, for eit spørsmål. Peter hadde banna på at han ikkje kjente Jesus, og så får han spørsmålet «Elskar du meg?» Dagfinn Sandal hadde utgangspunkt i teksten frå Johannes 21, 15-19, der Jesus møter Peter etter oppstoda.
Jesus visste. Likevel sende han ei særskilt helsing til Peter om å koma etter til Galilea. Der skulle han og dei andre læresvinane møta Jesus igjen. Peter hadde nok ikkje trudd innbydinga gjaldt han dersom ikkje Jesus hadde poengtert at den var til Peter også.
Peter hadde lide «skipbrudd» og sa sanninga: «Herre, du veit alt…»
Jesus ser nettopp til den som har feila så totalt. Han som kjenner til alle ting og ser alle ting, helsar deg med «Kom til meg». Jesus ønskjer å vera det lyset som trenger gjennom hjarta. Kvar gong det går opp for deg at Jesus har frelst deg, drar det deg nærmare han. Det er ikkje noko anna eg kan møta Gud med enn Jesus.
Sandal avslutta slik: Teksten fortel at Jesus bryr seg om deg. Han veit alt og han kallar deg til seg.

Etter møtet var det tilgang til kaffi og kjeks og meir tid til den gode praten.
_________________________________________________________________________
PROGRAM 2. HALVÅR 2018
Kringsjåveien 28, LaksevågJANUAR

Du er hjertelig velkommen til alle våre arrangementer!
Møtene er i Betania (Kringsjåveien 28, Laksevåg) om ikke annet er nevnt.
(Se for øvrig annonse i Dagen for oppdatert info om møtene)


SEPTEMBER
Lørdag 01. 12.00 Formiddagstreff T: Truls Nygaard S: Solfrid N
Lørdag 15. 12.00 Formiddagstreff T: Ingolf Solsvik
Onsdag 26. 17.00 ELIESERBASAR T: Håkon C Hartvedt S: Håkon og FMK
(29.-30.09 Høstmøtehelg på Alværa i Sogn)

OKTOBER
Lørdag 06. 12.00 Formiddagstreff T: Tor Øyvind Sandaker
Fredag 20. 18.00 Formidddagstreff T: Ruben Ignacio

NOVEMBER

Lørdag 3. 12.00 Formiddagstreff T: Ole Andreas Wastvedt

Lør/søn 17.- 18. Elieserhelg i Bergen (Om bord i "Elieser 6")
Lørdag 17. 12.00 Formiddagstreff T/S: Dagfinn Sandal
Søndag 18. 17.00 Sang og musikkmøte T: Dagfinn Sandal Sang: FMK mfl.
Fredag 23. 14&17- JULEMESSE (K) T: Tor Ø S; Kjell Helland
Lørdag 24. 13&16- JULEMESSE (K) T: Truls N ; Ingolf S
Sangbidrag i julemessen: FMK, Hagaviktrioen og Tertnes musikklag.

DESEMBER
Lørdag 8. 12.00 Formiddagstreff

JANUAR 2018
Søndag 6. 17.00 Julefest

Kretskontor og hovedkontor er samlet i Kringsjåveien 28, Laksevåg. Her har vi forenings- og møtevirksomhet i regi av Bergen Fellesforening av Den indre Sjømannsmisjon og Elieserlaget, samt møter og samvær i kretsens regi.
I tillegg til aktivitetene som er nevnt i programmet har Fiskarheimens musikkor sine øvelser her og det er også misjonsforeninger som bruker lokalene til sine møter.
Ønsker du å delta i kor eller forening, eller har ideer og tanker vedr. arbeidet - ta kontakt med oss.

Buss: nr 16 og 17 fra sentrum til busstoppet Laksevåg/ Fergeveien (ca 8 min.) Retur fra Nipedalen passerer Fergeveien ca 5-10 min etter.
Lørdag: Nr 16/17 fra Olav Kyrresgt. Hvert 15. min., kl. .00/.15/.30/.45. Retur: Fra Laksevåg senter, kl. .13/.28/.43/.58. etter kl. 19.00,kl. .13/.43
Søndag: Fra Olav Kyrresgt nr 16/17 Hvert 30. min., kl. .00/.30 kl. Retur fra Laksevåg senter ca hver halve time kl. .10./.40.

______________________________________________________________________
FISKARHEIMEN MUSIKKOR
øver onsdager i Betania, Laksevåg.
Kontaktperson: Einar Karlsen, mob. 922 20 712

__________________________________________________________________________

En artig, liten sak
Hagaviktrioen synger på en del tilstelninger i regi av DISM Bjørgvin krets.
Fra hjemmesiden til Hagaviktrioen (bildet) har vi funnet en artig, liten sak:
- Vi skulle synge i Fiskarheimen på en sang og musikk-kveld, det var mye folk, og mest ungdom. Den første sangen vi sang gikk fint. Da vi skulle synge den andre sangen, "Der brister ei en streng som her på jorden", da skjedde det store. Alle strengene spratt av gitaren til Sølvi. Det ble både knising og latter i salen, men Sølvi var ikke verre på det, hun tok en gitar som stod i nærheten, og vi sang videre. Det var nok litt latter i stemmene våre da.

Du kan lytte til Hagaviktrioen her.Ansatte:
Misjonssekretær:

Truls Nygaard
Tlf. 488 54 602
E-post: truls@dism.no

Besøksadresse:

Den Indre Sjømannsmisjon
Kringsjåveien 28
5163 Laksevåg

Postadresse:
Den Indre Sjømannsmisjon
Postboks 1904 Damsgård
5828 Bergen

Kretsens kontonummer:
3624.69.77598
VIPPS: #140245
Kretsstyret 2018/19:
Leder: Kjell Helland
Nestleder: Ulf Karlsen
Jan Arve Birkeland
Bjørg Njøten
Bjørg Rongevær Nødtvedt
Sigrunn Sæle
Varamedlem:
Henning Sandøy


 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt oss

DEN INDRE SJØMANNSMISJON

Postadresse:
Postboks 1904 - Damsgård
5830 Bergen

Besøksadresse:
Kringsjåveien 28
5163 Laksevåg, Bergen
Åpningstid: kl. 08.00-14.00

Telefon: 55 34 93 10 / 488 54 605

E-post: dism@dism.no
Kontonr: 3000 18 73454
VIPPS: 106376
Org.nr: 938 736 170 MVA