Bjørgvin krets


Bergen krets ble etablert 13. november 1901, og fikk navnet Bjørgvin krets 1. januar 2011. Kretsen omfatter hele Sogn og Fjordane samt hoveddelen av Hordaland, den har noen aktive foreninger, og en ansatt: misjonssekretær Truls Nygaard.

Les mer

_______________________________

Bibelhelg på Helgatun i Myrkdalen
18.-20. oktober 2019
Hovedtaler: Dagfinn Sandal
Andre talere: Kjell Helland og Truls Nygaard

Fredag 18. okt.
17.00 Innkvartering
18.00 Kvelds
19.30 Kveldsmøte Dagfinn Sandal

Lørdag 19. okt.
08.30 Frokost
10.00 Formiddagsmøte Kjell Helland
Matpakkelunsj med mulighet for tur/ utflukt
16.30 Bibeltime Truls Nygaard
18.00 Middag
19.30 Kveldsmøte Dagfinn Sandal

Søndag 20 okt.
08.30 Frokost
11.00 Søndagsmøte Dagfinn Sandal
14.00 Middag
(Forbehold om enkelte justeringer av program)

Priser:
Voksne kr. 1480,- (Barn redusert pris)
Enerom kr 200,- i tillegg
Sengetøy kr 100 i tillegg

Påmelding:
Snarest og helst innen 1. okt pga. begrenset antall plasser
Til: dismbergen@dism.no / 55 34 93 10 / 909 25 643 (Truls)
Du kan også bruke skjemaet under for påmelding:
*
*
*
__________________________________________________________________________
Bjørgvin krets av Den indre Sjømannsmisjon
Julemesse i Betania, Laksevåg
Fredag 22. november
13.00 Åpner
14.00 Åpningssamvær. Andakt: Ulf Karlsen, sang: Blå kors-koret
17.00 Ettermiddagssamvær. Andakt: Kjell Helland, sang: Frie Røster

Lørdag 23. november
12.00 Åpner
13.00 Åpningssamvær. Andakt: Truls Nygaard, sang: Fiskarheimens musikkor
16.00 Avslutningsmøte. Andakt: Ingolf Solsvik, sang: Tertnes musikklag

Salg av bakst og håndarbeid
Hovedtrekning og åresalg med mange fine gevinster
Kafeteria, også med varm mat

Alle er hjertelig velkommen!

_________________________________________________________________________
PROGRAM HØSTEN 2019
Kringsjåveien 28, Laksevåg

Du er hjertelig velkommen til alle våre arrangementer!
Møtene er i Betania (Kringsjåveien 28, Laksevåg) om ikke annet er nevnt.
(Se for øvrig annonse i Dagen for oppdatert info om møtene)


AUGUST
Lørdag 31. 12.00 Formiddagstreff T: Truls Nygaard S: Hagaviktrioen

SEPTEMBER
Lørdag 14. 12.00 Formiddagstreff T: Ingolf Solsvik
Onsdag 25. 18.00 ELIESER-BASAR T: Jon Tore Lie

OKTOBER
Lørdag 5. 12.00 Formiddagstreff T: Ruben Ignacio
(18.-20.10 Bibelhelg på Helgatun i Myrkdalen)
Lørdag 26. 12.00 Formiddagstreff T: Tor Øyvind Sandaker

NOVEMBER
Lørdag 9. 12.00 Formiddagstreff T:
Fredag 22. 14&17- JULEMESSE (K) T: Ulf K; T: Kjell Helland
Lørdag 23. 13&16- JULEMESSE (K) T: Truls N ; T: Ingolf S
Sangbidrag i julemessen: Blå Kors musikklag, FMK, Glasang og Tertnes musikklag.
30.-1.12 Elieserhelg i Bergen (Om bord i Elieser 6):
Lørdag 30. 13.00 Formiddagstreff T: Thomas Kjær Olsen
Søndag 1. 17.00 Adventsmøte T: Thomas Kjær Olsen Sang: FMK mfl.

DESEMBER
Lørdag 14. 12.00 Formiddagstreff T: Truls N

JANUAR 2020
Søndag 5. 17.00 Julefest

Kretskontor og hovedkontor er samlet i Kringsjåveien 28, Laksevåg. Her har vi forenings- og møtevirksomhet i regi av Bergen Fellesforening av Den indre Sjømannsmisjon og Elieserlaget, samt møter og samvær i kretsens regi.
I tillegg til aktivitetene som er nevnt i programmet har Fiskarheimens musikkor sine øvelser her og det er også misjonsforeninger som bruker lokalene til sine møter.
Ønsker du å delta i kor eller forening, eller har ideer og tanker vedr. arbeidet - ta kontakt med oss.

Buss: nr 16 og 17
Busstasjonen/Lars Hillesgate
______________________________________________________________________
FISKARHEIMEN MUSIKKOR
øver onsdager i Betania, Laksevåg.
Kontaktperson: Einar Karlsen, mob. 922 20 712

__________________________________________________________________________

En artig, liten sak
Hagaviktrioen synger på en del tilstelninger i regi av DISM Bjørgvin krets.
Fra hjemmesiden til Hagaviktrioen (bildet) har vi funnet en artig, liten sak:
- Vi skulle synge i Fiskarheimen på en sang og musikk-kveld, det var mye folk, og mest ungdom. Den første sangen vi sang gikk fint. Da vi skulle synge den andre sangen, "Der brister ei en streng som her på jorden", da skjedde det store. Alle strengene spratt av gitaren til Sølvi. Det ble både knising og latter i salen, men Sølvi var ikke verre på det, hun tok en gitar som stod i nærheten, og vi sang videre. Det var nok litt latter i stemmene våre da.

Du kan lytte til Hagaviktrioen her.Ansatte:
Misjonssekretær:

Truls Nygaard
Tlf. 488 54 602
E-post: truls@dism.no

Besøksadresse:

Den Indre Sjømannsmisjon
Kringsjåveien 28
5163 Laksevåg

Postadresse:
Den Indre Sjømannsmisjon
Postboks 1904 Damsgård
5828 Bergen

Kretsens kontonummer:
3624.69.77598
VIPPS: #140245
Kretsstyret 2019/20:
Leder: Kjell Helland
Nestleder: Ulf Karlsen
Jan Arve Birkeland
Bjørg Njøten

Sigrunn Sæle
Varamedlem:
Henning Sandøy
Jarle Dale


 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt oss

DEN INDRE SJØMANNSMISJON

Postadresse:
Postboks 1904 - Damsgård
5830 Bergen

Besøksadresse:
Kringsjåveien 28
5163 Laksevåg, Bergen
Åpningstid: kl. 08.00-14.00

Telefon: 55 34 93 10 / 488 54 605 (ikke SMS)

E-post: dism@dism.no
Kontonr: 3000 18 73454
VIPPS: 106376
Org.nr: 938 736 170 MVA