Bjørgvin krets


Bergen krets ble etablert 13. november 1901, og fikk navnet Bjørgvin krets 1. januar 2011. Kretsen omfatter hele Sogn og Fjordane samt hoveddelen av Hordaland, har 10 aktive foreninger og en ansatt: misjonssekretær Truls Nygaard.

Les mer

_________________________________________________________________________
PROGRAM 1. HALVÅR 2019
Kringsjåveien 28, Laksevåg

Du er hjertelig velkommen til alle våre arrangementer!
Møtene er i Betania (Kringsjåveien 28, Laksevåg) om ikke annet er nevnt.
(Se for øvrig annonse i Dagen for oppdatert info om møtene)

JANUAR
Søndag 6. 17.00 Julefest T: Jon Tore Lie S: FMK
(Julefesten blir på Elieser 6 ved Holbergkaien)
Lørdag 19. 12.00 Formiddagstreff T: Torgeir Skrunes

FEBRUAR
Lørdag 02.12.00 Formiddagstreff T: Truls Nygaard
Lørdag 16. 12.00 Formiddagstreff T: Ikke fasttsatt

MARS
Lørdag 2. 12.00 Årsmøte FF T: Truls Nygaard S: FMK
Lørdag 16. 12.00 Formiddagstreff T: Ingolf Solsvik
Onsdag 27. 18.00 Ekko-basar T: Tor Ø. Sandaker S: Hagaviktrioen

APRIL
(Lørdag 6. Kretsårsmøte på Nordhordland fh, Frekhaug )
Lørdag 22. 17.00 Påskemøte T: Truls Nygaard
Lørdag 27. 12.00 Formiddagstreff T: Ruben Ignacio

MAI
Lørdag 11. 12.00 Formiddagstreff T: Ulf Karlsen
Torsdag 17. 17.00 17. mai-fest T: Truls Nygaard Annet: S: FMK
Lørdag 25. 12.00 Formiddagstreff T:

JUNI
Mandag 10. 17.00 Pinsemøte T: Truls Nygaard?

Kretskontor og hovedkontor er samlet i Kringsjåveien 28, Laksevåg. Her har vi forenings- og møtevirksomhet i regi av Bergen Fellesforening av Den indre Sjømannsmisjon og Elieserlaget, samt møter og samvær i kretsens regi.
I tillegg til aktivitetene som er nevnt i programmet har Fiskarheimens musikkor sine øvelser her og det er også misjonsforeninger som bruker lokalene til sine møter.
Ønsker du å delta i kor eller forening, eller har ideer og tanker vedr. arbeidet - ta kontakt med oss.

Buss: nr 16 og 17 fra sentrum til busstoppet Laksevåg/ Fergeveien (ca 8 min.) Retur fra Nipedalen passerer Fergeveien ca 5-10 min etter.
Lørdag: Nr 16/17 fra Olav Kyrresgt. Hvert 15. min., kl. .00/.15/.30/.45. Retur: Fra Laksevåg senter, kl. .13/.28/.43/.58. etter kl. 19.00,kl. .13/.43
Søndag: Fra Olav Kyrresgt nr 16/17 Hvert 30. min., kl. .00/.30 kl. Retur fra Laksevåg senter ca hver halve time kl. .10./.40.

______________________________________________________________________
FISKARHEIMEN MUSIKKOR
øver onsdager i Betania, Laksevåg.
Kontaktperson: Einar Karlsen, mob. 922 20 712

__________________________________________________________________________

En artig, liten sak
Hagaviktrioen synger på en del tilstelninger i regi av DISM Bjørgvin krets.
Fra hjemmesiden til Hagaviktrioen (bildet) har vi funnet en artig, liten sak:
- Vi skulle synge i Fiskarheimen på en sang og musikk-kveld, det var mye folk, og mest ungdom. Den første sangen vi sang gikk fint. Da vi skulle synge den andre sangen, "Der brister ei en streng som her på jorden", da skjedde det store. Alle strengene spratt av gitaren til Sølvi. Det ble både knising og latter i salen, men Sølvi var ikke verre på det, hun tok en gitar som stod i nærheten, og vi sang videre. Det var nok litt latter i stemmene våre da.

Du kan lytte til Hagaviktrioen her.Ansatte:
Misjonssekretær:

Truls Nygaard
Tlf. 488 54 602
E-post: truls@dism.no

Besøksadresse:

Den Indre Sjømannsmisjon
Kringsjåveien 28
5163 Laksevåg

Postadresse:
Den Indre Sjømannsmisjon
Postboks 1904 Damsgård
5828 Bergen

Kretsens kontonummer:
3624.69.77598
VIPPS: #140245
Kretsstyret 2019/20:
Leder: Kjell Helland
Nestleder: Ulf Karlsen
Jan Arve Birkeland
Bjørg Njøten

Sigrunn Sæle
Varamedlem:
Henning Sandøy
Jarle Dale


 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt oss

DEN INDRE SJØMANNSMISJON

Postadresse:
Postboks 1904 - Damsgård
5830 Bergen

Besøksadresse:
Kringsjåveien 28
5163 Laksevåg, Bergen
Åpningstid: kl. 08.00-14.00

Telefon: 55 34 93 10 / 488 54 605 (ikke SMS)

E-post: dism@dism.no
Kontonr: 3000 18 73454
VIPPS: 106376
Org.nr: 938 736 170 MVA