Agder og Vestviken krets

Kretsene Agder og Vestviken ble lørdag 18. april 2015 slått sammen til én felles krets: Agder og Vestviken krets.
Den nye kretsen strekker seg fra Farsund i vest til og med Buskerud i øst.
Kretsen har misjonssekretær i 50% stilling og har seks foreninger.


_________________________________________________________________________
Februar 2019

Kjære misjonsvenner!

Vi har gleden av å ønske velkommen til kretsårsmøtet for Agder og Vestviken krets av Den indre Sjømannsmisjon.
Tid: Lørdag 30. mars 2019
Sted: Hesnes bedehus i Grimstad (like ved Drottningborg)

Program for kretsårsmøtet:
Kl. 13:00 Kaffe og enkel servering
Kl. 13:30 Andakt v/Egil Falkum
Årsmøtesaker:
- Navneopprop
- Konstituering - valg av møteleder og referent
- Årsmeldinger - Regnskap - Valg til kretsstyret
- Øvrige saker/eventuelt

Kl. 16:00 Årsmøtemiddag
Kl. 18:00 Misjonsfest - Tale v/Einar Kristoffersen, kollekt
Vi har lagt inn en egenandel på kr. 200 til dekning av arrangementet.

Påmelding innen 24. mars til:
Misjonssekretør Einar Kristoffersen tlf. 926 29 298
KretsformannTor Edwin Engedal tlf. 950 35 170

Trenger du skyss, ta kontakt med Tor Edwin eller Einar på ovennevnte mobilnummer!
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, bes meldt til kretsformann innen 24. mars.
Årsmelding og regnskap for 2018 vil bli utdelt på årsmøtet. Dersom du har behov for å få dette tilsendt i forkant av årsmøtet, ber vi om at du kontakter Tor Edwin Engedal.

Med vennlig hilsen og VEL MØTT
for kretsstyret
Tor Edwin Engedal
Kretsformann
sign
_________________________________________________________________________
Under finner du en oversikt over noen av kvinneforeningene i kretsen. Nye medlemmer er hjertelig velkommen!
Fiskerens Venn Kvinneforening på Stallemo
i Vennesla kommune.


Leder: Aslaug Tonstad, Greibesland, 4715 ØVREBØ (932 48 863)

Foreningsmøtene holdes i Stallemo Bedehus to mandager i måneden.
Møtene innledes med andakt.

Medlemmene er flittige med håndarbeid til utlodning og forberedelser for å legge til rette for den årlige, tradisjonsrike julemessa på bedehuset i november.
Julemessa er et samarbeid mellom DISM, Normisjon og NMS.
Noe av inntekten settes av til Bedehusets utgifter, og så deles overskuddet likt mellom de tre organisasjonene.Tresnes Kvinneforening i Froland

Leder: Inger Berit Tresnes, Reiersølveien 276,
4820 Froland (992 38 37)

Foreningen er et samarbeid mellom DISM, Normisjon og NMS.
Foreningsmøter på omgang i hjemmene hver 1. mandag i måneden.

Møtene er lagt opp med innledning til samtale - eller det vi gjerne definerer som "delemøter".
Ålo & Trysnes Kvinneforening

Formann: Maria Tveite (38 16 91 24)
Kasserer: Tone Inger Vestøl Berntsen (415 59 506)

Foreningen er et samarbeid mellom DISM, Normisjon og NMS.

En onsdag i måneden samles foreningen privat med andakt, håndarbeid og utlodning.
Foreningen arrangerer høst-basar - et godt bidrag til de tre organisasjonene.Følg Agder og Vestviken på facebook

Kretsens kontonummer:

3000.17.24181

Misjonssekretær:Einar Kristoffersen
Tlf.: 488 54 614
E-post: einar.kristoffersen@dism.no

Kretsstyret 2018/2019:
Leder:
Tor Edwin Engedal
Nestleder:
Grethe Kristoffersen
Sekretær:
Kjetil Fredriksen
Styremedlemmer:
Vidar Numme
Egil Falkum
Helge Hogganvik
Varamedlemmer:
Jahn David Kristoffersen
Turid Olsen
Svein Ove Stallemo

Stor interesse for årsmøtet
Anne Lise Wærvågen
Misjonssekretær Einar Kristoffersen
Kveldsutlodning
Mange fine gevinster
Elieser 6 på vei inn Nevlunghavnsfjorden
Kontakt oss

DEN INDRE SJØMANNSMISJON

Postadresse:
Postboks 1904 - Damsgård
5830 Bergen

Besøksadresse:
Kringsjåveien 28
5163 Laksevåg, Bergen
Åpningstid: kl. 08.00-14.00

Telefon: 55 34 93 10 / 488 54 605

E-post: dism@dism.no
Kontonr: 3000 18 73454
VIPPS: 106376
Org.nr: 938 736 170 MVA