Kretser

I menyen til venstre finner du informasjon om hver enkelt krets i Den indre Sjømannsmisjon. Klikk deg inn på den kretsen du ønsker å kontakte, så finner du informasjon der!
Mange frivillige stiller opp rundt om i kretsene våre. Her er kjøkkengjengen på skjærgårdsstevnet i Møre og Romsdal krets.
Foto: André Sætre

Kontakt oss

DEN INDRE SJØMANNSMISJON

Postadresse:
Postboks 1904 - Damsgård
5830 Bergen

Besøksadresse:
Kringsjåveien 28
5163 Laksevåg, Bergen
Åpningstid: kl. 08.00-14.00

Telefon: 55 34 93 10 / 488 54 605 (ikke SMS)

E-post: dism@dism.no
Kontonr: 3000 18 73454
VIPPS: 106376
Org.nr: 938 736 170 MVA