Den indre Sjømannsmisjon driver et omfattende misjons- og velferdsarbeid blant norske og utenlandske sjøfolk og kystens befolkning. For å kunne drive arbeidet er vi helt avhengige av gaver fra misjonsfolket.

Å gi til misjonen via fast givertjeneste, gir mange fordeler, både for deg som giver og for misjonen som mottaker:

For misjonen betyr dette faste inntekter, som kommer til avtalt tid med avtalt beløp. Dette gjør budsjett- og planleggingsarbeidet i misjonen enklere, mer troverdig og forutsigbart. Du som giver slipper å følge med på om du har husket å gi eller ikke, for avtalt beløp trekkes rett ifra konto. I tillegg får du skattefradrag for gaver på inntil kr 40 000,- i 2018.

Inntektene i fra fast givertjeneste blir godskrevet den kretsen giveren bor i. En kan også velge å gi direkte til Betelskipet M/S "Elieser 6" eller til Seaman´s Mission arbeidet som drives blant utenlandske cruise-skip mannskap.

Ønsker du å bli fast giver? Benytt skjemaet under (PDF)!


Gi en gave til Den indre Sjømannsmisjon!

Kontonummer: 3000 18 73454

Gaver til "Elieser 6" kan sendes til kontonummer 3000 17 23983

VIPPS # 106376

Betelskipet M/S "Elieser 6"
# 107871

Takk for din støtte!
Kontakt oss

DEN INDRE SJØMANNSMISJON

Postadresse:
Postboks 1904 - Damsgård
5830 Bergen

Besøksadresse:
Kringsjåveien 28
5163 Laksevåg, Bergen
Åpningstid: kl. 08.00-14.00

Telefon: 55 34 93 10 / 488 54 605 (ikke SMS)

E-post: dism@dism.no
Kontonr: 3000 18 73454
VIPPS: 106376
Org.nr: 938 736 170 MVA