Kontakt oss

DEN INDRE SJØMANNSMISJON
Postadresse:
Postboks 1904 - Damsgård
5830 Bergen
Besøksadresse:
Kringsjåveien 28
5162 Laksevåg, Bergen

Telefon sentralbord:
55 34 93 10 / 488 54 605
E-post: dism@dism.no
Kontonr: 3000.18.73454
VIPPS en gave til Den indre Sjømannsmisjon: # 106376
Org.nr: 938 736 170 MVA

Takk for din støtte til arbeidet!

Trygg Havn

Bli abonnent!
Trygg Havn kommer med 11 nummer i året, og inneholder reportasjer, intervjuer, Fritt ord, andakter m.m.

Gratis desemberblad ved bestilling av abonnement for 2020 nå.
+ boka Sjøfolk av Martin Otto.

Årsabonnement:
kr 450,-

Telefon: 488 54 606 (ikke sms)
E-post: ingrid@dism.no
Du kan også bestille Trygg Havn her.

Gi en gave

Gaver til misjonens virksomhet kan sendes til:
Den indre Sjømannsmisjon
Postboks 1904 Damsgård
5830 Bergen
Kontonummer: 3000.18.73454

Gaver til "Elieser 6" til kontonummer 3000.17.23983
VIPPS nr: 107871


Takk for din støtte!