Ledige stillinger i Den indre Sjømannsmisjon

Den Indre  Sjømannsmisjon ble startet i 1880 og har vært i Herrens tjeneste i 139 år. Vi har til hovedoppgave å forkynne evangeliet om Jesus Kristus blant fiskere, sjøfolk og kystens befolkning. Misjonen skal ellers gi velferdstjenester til fiskere og sjøfolk.
Den indre Sjømannsmisjon bygger sitt arbeid på Bibelen - Guds ord, og på den evangelisk-lutherske bekjennelse.
____________________________________________________________________________________________________
DEN INDRE SJØMANNSMISJON
SØKER MATROS/LETTMATROS TIL
BETELSKIPET "ELIESER 6"

Den Indre Sjømannsmisjon(DISM) er en evangelisk Luthersk organisasjon, som har som hovedmål å drive velferdsarbeid og evangelisering mellom fiskere, sjøfolk og kystbefolkningen. Driften omfatter også betelskipet "Elieser 6", fiskerheimer, barne- og ungdomsarbeid samt møtevirksomhet i de ulike kretsene.
DISM har for tiden ca. 30 ansatte og hovedkontoret er lokalisert i Bergen. Organisasjonen er 139 år og har således en lang tradisjon med velferdsarbeid, forkynnelse og foreningsarbeid.


Om stillingen
Stillingen er basert på skiftordning og er i størrelse 80 %, med planlagt tiltredelse 2020.
"Elieser 6" driver med evangelisering og velferdsarbeid langs hele Norskekysten.

- Matros / Lettmatros

o Minstekrav :
o Gyldig helseerklæring fra sjømannslege
o Grunnleggende STCW-konvensjonen - sikkerhetskurs for sjøfolk (A-VI/1;16t)
o Kurs i passasjer og krisehåndtering
o 6 mnd. fartstid på dekk / Grunnkurs og videregående skole i maritime fag
o Evne til å arbeide selvstendig og i team
o Villig til å delta i møtevirksomheten om bord
o Gjerne musikalske evner


Vi oppfordrer gjerne kvinner til å søke på stillingene.

For mer informasjon om stillingene og om Betelskipet,
vennligst henvend deg til koordinator for M/S "Elieser 6":
Arne Helleland
tlf.: 907 99 360
E-post: arne@dism.no

Søknad med tilhørende CV
sendes via e-post til dism@dism.no, eller til:
Den indre Sjømannsmisjon
Postboks 1904 Damsgård
5830 Bergen


"Den Indre Sjømannsmisjon sin visjon er å vekke og styrke gudslivet til sjøfolk, fiskere og kystbefolkningen ved å forkynne Guds Ord og drive velferdsarbeid. Dette målet blir oppfylt ved å drive fiskerheimer, betelskipet "Elieser 6", sjøfartssentre, hanemisjon, barne- og ungdomsarbeid. Kretsarbeid med evangeliserende siktemål er også en del av virksomheten, samt styrke misjonsbevistheten på forenings- og kretsplan."
_______________________________________________________________________________________________________

GENERALSEKRETÆR
Stillingen som misjonen sin øverste leder - generalsekretær - er nå ledig, og landsstyret er på leit etter en som vil utvikle arbeidet videre.

Den Indre Sjømannsmisjon ble startet i januar 1880 - dvs. at det snart er 140 år siden arbeidet mellom fiskerne startet.

Misjonen sin hovedoppgave er å forkynne evangeliet om Jesus Kristus blant
fiskere, sjøfolk og kystens befolkning. Misjonen bygger sitt arbeid på Bibelen - Guds Ord - og på den evangelisk lutherske bekjennelse.

Stillingen er utfordrende, og gir anledning til at den som blir tilsatt får frihet til å utvikle misjonen til fortsatt aktiv tjeneste for Herren.

Lønn etter avtale - misjonen har pensjonsordning.

Opplysninger om stillingen kan en få ved å henvende seg til landsstyrets leder
Pål Vigmostad
Tlf: 907 11 111
E-post: pv@ydm.no

eller til generalsekretær
Ingolf Solsvik
Tlf: 412 14 968

____________________________________________________________________________________________________
Kontakt oss

DEN INDRE SJØMANNSMISJON

Postadresse:
Postboks 1904 - Damsgård
5830 Bergen

Besøksadresse:
Kringsjåveien 28
5163 Laksevåg, Bergen
Åpningstid: kl. 08.00-14.00

Telefon: 55 34 93 10 / 488 54 605 (ikke SMS)

E-post: dism@dism.no
Kontonr: 3000 18 73454
VIPPS: 106376
Org.nr: 938 736 170 MVA