Landsmøtet 2018 - Den indre Sjømannsmisjon

Ny landsstyreleder valgt
Landsstyret. F. v. framme: Egil Falkum, Eli-May Grønlund, Jostein Vik, Karsten Gjerde, John Helge Sandberg. Bak: Solfrid Nikolaisen og Pål Vigmostad. Ikke til stede: Monrad Dybvik, Ruth Karin Smenes Kristensen og Leif Arne Ytterland.

Landsmøtet valgte Pål Vigmostad (40) til ny landstyreleder.
Vigmostad kommer fra Oslo, og er forholdsvis ny i sammenhengen. Med seg i styret fikk han
Karsten Gjerde, Møre og Romsdal (ny)
Jostein Vik, Stavanger krets (ny)
Fra før sitter
Eli-May Grønlund, Troms distrikt
Solfrid Nikolaisen, Bjørgvin krets
Egil Falkum, Agder og Vestviken krets
Arbeiderrepresentant valgt på arbeidermøtet i januar: Monrad Dybvik, Elieser.
Vararepresentanter:
1. Ruth Karin Smenes Kristensen
2. John Helge Sandberg
3. Leif Arne Ytterland.
Varar for ansatterepresentant: Gudmund Eikrem.

Landsmøtet stemte for at innstillingen om ny driftsmodell sendes tilbake til landsstyret, og at ny driftsmodell utarbeides i samhandling/dialog med kretsene og øvrige avdelinger innen 1. desember 2018, med tanke på å få økonomisk balanse. Landsmøtet gav videre landsstyret fullmakt til å godkjenne ny driftsmodell.
Tekst og foto: Ingrid Helland. Publisert 24. juni 2018.
____________________________________________________________________________________________________


Forslag til kandidater til Landsmøtet
Valgkomiteen trenger din hjelp til gode forslag på kandidater til landsstyret, kontrollkomite og valgkomite for Den indre Sjømannsmisjon. Valgene avholdes under landsmøtet til DISM i Bodø juni 2018.
Vennligst fyll ut skjema nedenfor, ett skjema pr. navn du ønsker å melde. Det er viktig at du gir en god begrunnelse for ditt forslag.


Informasjon om kandidaten:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Kontakt oss

DEN INDRE SJØMANNSMISJON

Postadresse:
Postboks 1904 - Damsgård
5830 Bergen

Besøksadresse:
Kringsjåveien 28
5163 Laksevåg, Bergen
Åpningstid: kl. 08.00-14.00

Telefon: 55 34 93 10 / 488 54 605

E-post: dism@dism.no
Kontonr: 3000 18 73454
VIPPS: 106376
Org.nr: 938 736 170 MVA