Hovedadministrasjonen

DEN INDRE SJØMANNSMISJON
Postadresse:
Postboks 1904 - Damsgård
5830 Bergen


Besøksadresse:
Kringsjåveien 28
Laksevåg
Bergen

Telefon: 55 34 93 10 / 488 54 605 (ikke SMS)
E-post: dism@dism.no
Kontonr: 3000.18.73454
Org.nr: 938 736 170 MVA


Ansatte

Generalsekretær:
Ingolf Solsvik
Tlf. 488 54 603 (ikke SMS)

Administrasjonssekretær:
Astrid Indrebø Greve
Tlf:
488 54 605 (ikke SMS)
astrid@dism.no

Redaktør Trygg Havn:
Ingrid Helland
Tlf.:
488 54 606 (ikke SMS)
ingrid@dism.no

Koordinator M/S "Elieser 6":
Arne Helleland
Tlf.: 907 99 360
arne@dism.no

DISM/koordinator:
Tor Øyvind Sandaker
Tlf.:
488 54 607 (tirsdager)
tor@dism.no

Regnskapsfører:
Børge Løype
Tlf.: 488 54 604
borge@dism.no

Reisesekretærer:
Terje Treidene
Tlf.: 406 46 303
terjetreidene@dism.no

Einar Kristoffersen
Tlf.:
926 29 298
einar.kristoffersen@dism.no

Paul Mattis Nørstebø
Tlf.:
413 13 780
pmnorstebo@gmail.com


Landsstyret 2018-2020

Landsstyreleder:
Pål Vigmostad
Tlf. 907 11 111
pv@ydm.no

Nestformann:
Karsten Gjerde

Styremedlemmer:
Eli-May Grønlund

Solfrid Nikolaisen
Egil Falkum
Jostein Vik
Arbeidstakervalgt:
Monrad Dybvik
Gudmund Eikrem (vara)

1. varamedlem:
Ruth Karin Smenes Kristensen

2. varamedlem:
John Helge Sandberg
3. Varamedlem:
Leif Arne Ytterland

Kontrollkomite:
Leder: Børge Løype
Leif Martin Skagemo
Dag Jostein Fjærvoll

Valgkomite 2020:
Leder: Johan Hegle
Linda Johnsen
Jon Kristian Lomundal
Grethe KristoffersenKontakt oss

DEN INDRE SJØMANNSMISJON

Postadresse:
Postboks 1904 - Damsgård
5830 Bergen

Besøksadresse:
Kringsjåveien 28
5163 Laksevåg, Bergen
Åpningstid: kl. 08.00-14.00

Telefon: 55 34 93 10 / 488 54 605 (ikke SMS)

E-post: dism@dism.no
Kontonr: 3000 18 73454
VIPPS: 106376
Org.nr: 938 736 170 MVA