Bli abonnent

Få Trygg Havn gratis ut 2017 ved å tegne abonnement for 2018 nå!
Kr. 400,- ut 2018, og du får 14 blad med misjonsstoff, andakter, personlige vitnesbyrd, m.m.

Kontakt oss

DEN INDRE SJØMANNSMISJON

Postadresse:
Postboks 1904 - Damsgård
5830 Bergen

Besøksadresse:
Kringsjåveien 28
Laksevåg, Bergen
Åpningstid: kl. 08.00-14.00

Telefon: 55 34 93 10 / 488 54 605

E-post: dism@dism.no
Kontonr: 3000 18 73 454
Org.nr: 938 736 170 MVA