Troms og Finnmark krets


Finnmark krets: Kretsen ble opprettet 1. januar 1959.
Troms krets: Kretsen ble opprettet 17. november 1913.
Arbeidet i begge kretsene blir drevet på frivillig basis.
Virksomheten består av møter ved tilreisende forkynnere og besøk av "Elieser 6".

Tenk at Guds ord blir forkynt
Tekst og foto: Elias Vollan. Publisert 8. mars 2018.
Første uken i desember 2017 gjorde jeg min første møte-tur til Finnmark.

Sennalandet

Med på turen var Sondre Bø og Ole Johannes Skartveit, som jeg går sammen med på Bibel- og formidlingslinjen på Fjellheim bibelskole i Tromsø. Det er alltid godt å være flere som reiser i lag.

Første møtet hadde vi i Alta frikirke, før turen gikk videre til Indre Billefjord, hvor vi ble hjertelig mottatt av stedets ildsjel Hans O. Hansen. Her hadde vi to møter i Indre Billefjord kapell. Vi opplevde det som gode og åndsnære møter hvor antallet besøkende doblet seg på siste møtet.

Så gikk turen til Lakselv hvor vi hadde møte på Samemisjonens misjonshus.
Siste stoppestedet ble Bekkarfjord i Lebesby kommune, hvor vi hadde husmøte.
På denne turen var det en som bemerket hvor stort det faktisk er at Guds ord blir forkynt i bygda! Det kan komme lite folk på møtene, man kan se lite resultater, men tenk at Guds ord blir forkynt i bygda! I dette ligger det nok mange skjulte åndelige mekanismer og velsignelser vi ikke regner med. Dette ble en vekker og ikke minst en oppmuntring til en ung emissærspire.

Mange steder
jeg forhører meg om muligheten for å ha et møte blir man mottatt med glede, og de vil gjerne ha besøk. Men andre steder kvier de seg for å ta i mot besøk. De er så få, de vil ikke varme opp i bedehuset for et møte.
Men takk og lov! Enda er det ildsjeler rundt om som ser hvor stort det er at Guds ord blir forkynt i bygda.

Vær med i bønn for Troms og Finnmark, og be om at folk må bli satt i brann og Guds ord kan få lyde i hver bygd og by!

Vennlig broderhilsen, Elias Vollan

Se mer i aprilnummeret av Trygg Havn.
_______________________________________________________________________
Publisert av Ingrid Helland 10. november 2017. Foto: J. A. Jenssen.
Forkynner i Troms og Finnmark

Elias Vollan fra Sørarnøy, er ansatt i 50% stilling som forkynner i Troms og Finnmark krets, for den tiden han er student på forkynnerlinjen på Fjellheim Bibelskole i Tromsø.

Han startet 3. november med møter i Senja og Lenvik. Med seg hadde han fire elever fra Fjellheim bibelskole i Tromsø.
Elias Vollan skriver i etterkant til Trygg Havn:
- Det ble en bra helg med fine møter, og elevene fikk et lite innblikk i hva DISM er, og arbeidet vi driver. Selv satte jeg stor pris på å få ha med meg en slik flott gjeng.
Husk på Fjellheim bibelskole med elever og ansatte i deres bønner, de er til stor velsignelse i mye av det kristne arbeidet i nord.
Setter også stor pris på forbønn for meg og min tjeneste i Troms og Finnmark.
Det kommer mer fra møteturen i Trygg Havn nr 12/2017.
_______________________________________________________________________

Kretsens kontonummer:
3000 18 73454
Merk: Troms og Finnmark krets
Kontakt oss

DEN INDRE SJØMANNSMISJON

Postadresse:
Postboks 1904 - Damsgård
5830 Bergen

Besøksadresse:
Kringsjåveien 28
5163 Laksevåg, Bergen
Åpningstid: kl. 08.00-14.00

Telefon: 55 34 93 10 / 488 54 605

E-post: dism@dism.no
Kontonr: 3000 18 73454
VIPPS: 106376
Org.nr: 938 736 170 MVA