Troms og Finnmark krets


Finnmark krets: Kretsen ble opprettet 1. januar 1959.
Troms krets: Kretsen ble opprettet 17. november 1913.
Arbeidet i begge kretsene blir drevet på frivillig basis.
Virksomheten består av møter ved tilreisende forkynnere og besøk av "Elieser 6".

Elias Vollan. Foto: J. A. Jenssen.
Møter i Troms februar 2018
ved Elias Vollan

13.02 Røkenes bedehus i Lavangen
14.02 Andslimoen misjonskirke
15.02 Laksvatn omsorgssenter
17.02 Bjorelvnes bedehus, misjonskveld
18.02 Vågan på Senja, Husmøte hos Torbjørg Solstad
19.02 Fiskarheimen Senjahopen
20.02 Misjonsfest på Finnsnes (se annonse under)
21.02 Sangmøte på Finnsnes (se annonse under)
22.02 Medby kapell_______________________________________________________________________
Møter i salongen på Rossfjord sykehjem og servicesenter
20. og 21. februar 2018

Tale og sang ved Elias Vollan

20. februar kl. 16.30:
Sang- og musikkmøte. Kollekt til Den indre Sjømannsmisjon.

21. februar kl. 16.30:
Misjonsfest. Bevertning. Åresalg.
Hjertelig velkommen!

_______________________________________________________________________
Publisert av Ingrid Helland 10. november 2017. Foto: J. A. Jenssen.
Forkynner i Troms og Finnmark

Elias Vollan fra Sørarnøy, er ansatt i 50% stilling som forkynner i Troms og Finnmark krets, for den tiden han er student på forkynnerlinjen på Fjellheim Bibelskole i Tromsø.

Han startet 3. november med møter i Senja og Lenvik. Med seg hadde han fire elever fra Fjellheim bibelskole i Tromsø.
Elias Vollan skriver i etterkant til Trygg Havn:
- Det ble en bra helg med fine møter, og elevene fikk et lite innblikk i hva DISM er, og arbeidet vi driver. Selv satte jeg stor pris på å få ha med meg en slik flott gjeng.
Husk på Fjellheim bibelskole med elever og ansatte i deres bønner, de er til stor velsignelse i mye av det kristne arbeidet i nord.
Setter også stor pris på forbønn for meg og min tjeneste i Troms og Finnmark.
Det kommer mer fra møteturen i Trygg Havn nr 12/2017.
_______________________________________________________________________

Kretsens kontonummer:
3000 18 73454
Merk: Troms og Finnmark krets
Kontakt oss

DEN INDRE SJØMANNSMISJON

Postadresse:
Postboks 1904 - Damsgård
5830 Bergen

Besøksadresse:
Kringsjåveien 28
5163 Laksevåg, Bergen
Åpningstid: kl. 08.00-14.00

Telefon: 55 34 93 10 / 488 54 605

E-post: dism@dism.no
Kontonr: 3000 18 73454
VIPPS: 106376
Org.nr: 938 736 170 MVA