Troms og Finnmark krets


Finnmark krets: Kretsen ble opprettet 1. januar 1959.
Troms krets: Kretsen ble opprettet 17. november 1913.
Arbeidet i begge kretsene blir drevet på frivillig basis.
Virksomheten består av møter ved tilreisende forkynnere og besøk av "Elieser 6".

_______________________________________________________________________
Publisert av Ingrid Helland 10. november 2017. Foto: J. A. Jenssen.
Forkynner i Troms og Finnmark

Elias Vollan fra Sørarnøy, er ansatt i 50% stilling som forkynner i Troms og Finnmark krets, for den tiden han er student på forkynnerlinjen på Fjellheim Bibelskole i Tromsø.

Han startet 3. november med møter i Senja og Lenvik. Med seg hadde han fire elever fra Fjellheim bibelskole i Tromsø.
Elias Vollan skriver i etterkant til Trygg Havn:
- Det ble en bra helg med fine møter, og elevene fikk et lite innblikk i hva DISM er, og arbeidet vi driver. Selv satte jeg stor pris på å få ha med meg en slik flott gjeng.
Husk på Fjellheim bibelskole med elever og ansatte i deres bønner, de er til stor velsignelse i mye av det kristne arbeidet i nord.
Setter også stor pris på forbønn for meg og min tjeneste i Troms og Finnmark.
Det kommer mer fra møteturen i Trygg Havn nr 12/2017.
_______________________________________________________________________

Kretsens kontonummer:
3000 18 73454
Merk: Troms og Finnmark krets
Kontakt oss

DEN INDRE SJØMANNSMISJON

Postadresse:
Postboks 1904 - Damsgård
5830 Bergen

Besøksadresse:
Kringsjåveien 28
Laksevåg, Bergen
Åpningstid: kl. 08.00-14.00

Telefon: 55 34 93 10 / 488 54 605

E-post: dism@dism.no
Kontonr: 3000 18 73 454
Org.nr: 938 736 170 MVA