Stavanger

Stavanger Krets ble opprettet 26. juni 1909. Kretsen har 11 foreninger og en ansatt.
Ingen filer
___________________________________________________________________________
Stavanger krets hadde møteveke i Saron på Bryne, 22.-26. mars 2017. Knut Skårland var talar. Du kan høyra og sjå tre av talane hans her.
___________________________________________________________________________
Kontaktinformasjon
Styreleder:
Jostein Vik
Tlf.: 908 73 780

Misjonssekretær
Vikar: Kristoffer Ueland
Tlf.: 993 55 050
E-post: kristofferueland@hotmail.com

Kretsens kontonummer: 3201.21.64075

Kretsstyret 2017/18:

Formann: Jostein Vik, Bryne
E-post: jostei-v@online.no
Helge Krosli, Vassøy
Arne Helleland, Tau
Jakob Knutzen, Stavanger
Vara 1 : Anne Lise Kindervåg
Vara 2: Johan Hegle
Kontakt oss

DEN INDRE SJØMANNSMISJON

Postadresse:
Postboks 1904 - Damsgård
5830 Bergen

Besøksadresse:
Kringsjåveien 28
Laksevåg, Bergen
Åpningstid: kl. 08.00-14.00

Telefon: 55 34 93 10 / 488 54 605

E-post: dism@dism.no
Kontonr: 3000 18 73 454
Org.nr: 938 736 170 MVA