Stavanger

Stavanger Krets ble opprettet 26. juni 1909. Kretsen har 11 foreninger og en ansatt.
__________________________________________________________________________

Påskemøter i Stavanger krets
Skjærtorsdag kl. 18.00
Kvitsøy bedehus

1. påskedag kl. 19.30

Kvilldal
__________________________________________________________________________
Møter i kretsen vinter/vår 2018
Januar
10. - 12. Tonstad, Knut Skårland
11. - 14. Fiskå Terje, Treidene
16. - 21. Frøyland, Terje Treidene
19. - 21. Heia, Steinar Malmin
25. - 28. Salem Sola; Knut Skårland

Februar
7. - 8. Jelsa, Knut Skårland
8. - 11. Tau
22. Ognedal

Mars
14. Stavanger, Vårbasaren
21. - 25. Bryne, Årsmøte 24. mars
Med forbehold om at det kan bli forandringer i den oppsatte møtelista.
___________________________________________________________________________
Stavanger krets hadde møteveke i Saron på Bryne, 22.-26. mars 2017. Knut Skårland var talar. Du kan høyra og sjå tre av talane hans her.
___________________________________________________________________________
Kontaktinformasjon
Styreleder:
Jostein Vik
Tlf.: 908 73 780
Kretsens kontonummer: 3201.21.64075
VIPPS en gave til
DISM Stavanger krets
# 127819

Kretsstyret 2017/18:

Formann: Jostein Vik, Bryne
E-post: jostei-v@online.no
Helge Krosli, Vassøy
Arne Helleland, Tau
Jakob Knutzen, Stavanger
Vara 1 : Anne Lise Kindervåg
Vara 2: Johan Hegle
Kontakt oss

DEN INDRE SJØMANNSMISJON

Postadresse:
Postboks 1904 - Damsgård
5830 Bergen

Besøksadresse:
Kringsjåveien 28
5163 Laksevåg, Bergen
Åpningstid: kl. 08.00-14.00

Telefon: 55 34 93 10 / 488 54 605

E-post: dism@dism.no
Kontonr: 3000 18 73454
VIPPS: 106376
Org.nr: 938 736 170 MVA