Stavanger

Stavanger Krets ble opprettet 26. juni 1909. Kretsen har 11 foreninger og en ansatt.
Fra kretsårsmøtet i Stavanger krets i 2018.
«Kom over og hjelp oss»
Kretsårsmøtet i Stavanger krets
Tekst: og foto Jostein Vik . Publisert 16. april 2018.
Lørdag 24. mars hadde 17 utsendinger funnet veien til Saron på Bryne og årsmøte for Stavanger krets.
Det er blitt en tradisjon at årsmøtet starter med bibeltime. I år hadde vi besøk av Ole Andreas Wastvedt som talte.

Frivillige

Det var satt av to timer til selve årsmøtet. Årsmelding og regnskap ble gjennomgått uten spesielle kommentarer. Aktiviteten i 2017 var på omtrent samme nivå som året før. Det meste av møtevirksomheten har blitt gjennomført med frivillige forkynnere.
Regnskapet viste et overskudd på kr. 118.000,-. I tillegg til dette overskuddet har kretsen bidratt med store beløp til Elieser og annen virksomhet i DISM.
I årsmeldingen var Seaman's Mission i Stavanger også med i et eget avsnitt. I løpet av fem hektiske måneder var mer enn 4200 sjøfolk innom i lokalene vi leier av NLM i Stavanger. Mange frivillige gjorde dette misjonsarbeidet mulig.

Kretsstyret
Til kretsstyret ble Even Ydstebø og Jostein Vik valgt til faste medlemmer og Johan Hegle ble varamann. Arne Helleland og Jakob Knutzen var ikke på valg og fortsetter i kretsstyret.

Burde rope ut
I samtalen om arbeidet videre kom det fram at det var viktig med nærhet til misjonsfolket og at det burde være faste forkynnere i kretsen. Dette er viktig for så vel møtevirksomheten som for inntektene til misjonsarbeidet. Med tanke på Seaman's Mission og det viktige arbeidet ble det påpekt at vi burde rope ut «kom over og hjelp oss». Det trengs både frivillige medarbeidere og et økonomisk grunnlag for å drive dette store misjonsprosjektet.

God samling
Årsmøtet ble avsluttet med fest med ca. 30 fremmøtte. Også på festen var det Ole Andreas som hadde talen. Natalie Bjørkeland gledet oss med vakker sang.
På festen ble Helge Krosli takket og overrakt blomster for sin innsats i kretsstyret.
God mat og god tid til den uformelle samtalen var med på å gjøre årsmøtet til en god samling for venner av Den indre Sjømannsmisjon.

__________________________________________________________________________
Taler på Youtube
Vi har hatt møteuke på Saron og de tre talene til Knut Skårland er lagt ut på Youtube.com:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Møter i kretsen våren 2018
Mars
10. Kvitsøy Jostein Vik Basar
14. Salem Stavanger Helge Krosli Vårbasaren
21.-25. Saron Bryne Knut Skårland
24. Saron Bryne Ole Andreas Wastvedt Årsmøte
29. Kvitsøy Jostein Vik Skjærtorsdag
April
1. Kvilldal Steinar Malmin 1. påskedag
10. Salte Jostein Vik
11. Buøy Jostein Vik
24. Mattingsdal Jostein Vik
29. Forsand Arne Helleland
Mai
8.-13 Egersund/Hellvik Einar Kristoffersen
5. Gyland Knut Hegle
21. Undheim Ikke oppsatt
Juni
1.-3. Tau Steinar Malmin
24. Salem, Ganddal Jostein Vik?

Vær med i bønn for møtene våre!
Med forbehold om at det kan bli forandringer i den oppsatte møtelista.
________________________________________________________________________
Stavanger krets hadde møteveke i Saron på Bryne, 22.-26. mars 2017. Knut Skårland var talar. Du kan høyra og sjå tre av talane hans her.
________________________________________________________________________
Kontaktinformasjon
Styreleder:
Jostein Vik
Tlf.: 908 73 780
Kretsens kontonummer: 3201.21.64075
VIPPS en gave til
DISM Stavanger krets
# 127819

Kretsstyret 2018/19:

Formann: Jostein Vik, Bryne
E-post: jostei-v@online.no
Even Ydstebø, Kvitsøy
Arne Helleland, Tau
Jakob Knutzen, Stavanger
Vara: Johan Hegle
Kontakt oss

DEN INDRE SJØMANNSMISJON

Postadresse:
Postboks 1904 - Damsgård
5830 Bergen

Besøksadresse:
Kringsjåveien 28
5163 Laksevåg, Bergen
Åpningstid: kl. 08.00-14.00

Telefon: 55 34 93 10 / 488 54 605

E-post: dism@dism.no
Kontonr: 3000 18 73454
VIPPS: 106376
Org.nr: 938 736 170 MVA