Stavanger

Stavanger Krets ble opprettet 26. juni 1909. Kretsen har 11 foreninger og en ansatt.
Nå kan Fiskerens Venn kjøpes i følgende bokhandlere:

Egersund
Vatne bokhandel
Storgata 28

Bryne
Koinonia bok og musikk
Storgata 10-12

Jæren kristne bokhandel
Storgata 26


Sandnes
Bibelbutikken AS
Langgata 12

Stavanger
Ordet e ditt
Breigata 12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ung - og frivillig medarbeider i Seaman's Mission
Tekst og foto: Jostein Vik. Publisert 13. september 2017.
Ut i havgapet mellom Tungenes og Skudenes i Rogaland finner vi ei gruppe med 365 øyer, holmer og skjær, Kvitsøy.

 Her har det bodd fiskere og sjøfolk fra uminnelige tider.
En av de vel 500 innbyggerne på Kvitsøy er 17 år gamle Theodora Elise Høie. Trygg havn har hatt en liten prat med Theodora som vi gjerne vil dele med vennene våre i Den indre Sjømannsmisjon.

Først litt om deg selv, Theodora.
- Jeg er født og oppvokst på Kvitsøy og jeg har nok blitt formet av det lille miljøet jeg vokste opp i. Pappa var fisker i store deler av oppveksten min og av den grunn ble det mye båt. Siden foreldrene mine gikk i kirken og på bedehuset var jeg med på dem på gudstjenester og møter. Her var jeg også med i barnelag og kor.
På skolen var vår klasse den største med 14 elever. Viktigste hobbyer og interesser er sang og musikk. Jeg spiller piano og var med i skolekorpset. I korpset spilte jeg baryton og tuba og en periode var jeg med som hjelpeinstruktør.

Da du var ferdig med 10. klasse søkte du og kom inn på skoleskipet Gann. Hvorfor nettopp det valget?
- Med en pappa som var fisker, en morfar som var frivillig med som matros på Gann et par somre og en onkel til mamma som i sin tid var kaptein på Gann, så ligger kanskje sjølivet litt i blodet. Egentlig var jeg helt blank med tanke på utdanning. Et år på Gann kunne gi meg en tenkepause med hensyn til videre valg. Det å komme seg ut fra heimen, en annerledes skole (på kjøl) der reising er en del av skolehverdagen fristet. Nå etter ett år på Gann fortsetter jeg andre året med maritime fag og fordypning i maskinfag, men jeg vet ennå ikke hvor utdanningen ender. Tar foreløpig ett år om gangen.

Så til indre Sjømannsmisjon og Seaman's Mission. Kjente du noe til DISM fra barndommen på Kvitsøy?
- Ja, mamma var med i forening for DISM. Dermed var jeg med på den årlige basaren. Det hendte også at det var foreningsmøter heime. Dessuten har jeg gått rundt på Kvitsøy og solgt Fiskerens Venn.

I vår fikk du spørsmål om å bli med som frivillig på Seaman's Mission. Hvilke tanker gjorde du deg da?
- Den første tanken som slo meg var «Yes», dette har jeg lyst å bli med på. Jeg hadde hørt litt om Seaman's Mission og ville gjerne være med å hjelpe andre. Dessuten regnet jeg med at møte med andre sjøfolk fra hele verden kunne gi meg nyttig erfaring med tanke på at jeg en gang selv skulle ha sjøen som arbeidsplass.
Siden jeg hadde søkt og fikk sommerjobb på Kvitsøy, ble jeg bare med som frivillig 2 uker i juni. Skulle gjerne vært med lenger, men som ungdom er det greit å tjene litt penger også.

Hvordan opplevde du teamet i Seaman's Mission i Stavanger?
- For det første var det veldig kjekt. Teamet bestod av ungdom i alle aldre fra 16 til 80 år. Kanskje litt annerledes enn jeg hadde tenkt på forhånd, men utrolig spennende å møte så mange mennesker fra forskjellige nasjoner og få høre hvordan de har det.
Jeg fikk stå på kaien for å invitere og vise veg til Salem for mannskapene på cruisebåtene, jeg var litt på kjøkkenet og ordnet med det som skulle serveres og jeg fikk anledning til å prate med noen av gjestene og vise dem hva de kunne få med seg av kristen litteratur.
Så fikk jeg oppleve den gleden som sjøfolkene opplevde med å komme et slikt sted. Her fikk de mulighet å snakke med familie og venner via internett. Her fikk de møte mennesker som bryr seg om deres ve og vel og har tid til å snakke med dem. Her kunne sjøfolkene sette seg ned og nyte kaffe eller te og en kjeks i rolige omgivelser, borte fra en stresset hverdag. Det er ikke tvil om at disse 2 ukene ga meg nyttig livserfaring.

Fikk du noen direkte tilbakemeldinger fra sjøfolkene som besøkte Salem?
- De aller fleste uttrykte stor takk når de gikk fra Salem. Det var ikke tvil om at et slikt tilbud hadde stor betydning for den enkelte. Mange takket med varme håndtrykk og med klar tale om at «vi kommer igjen neste gang båten vår besøker Stavanger».

Kan du anbefale andre ungdommer å være med som frivillige på Seaman's Mission?
- Absolutt ja! Jeg var sammen med to andre på min alder, Ole Gunnar og Håvard. Begge disse ga uttrykk for at dette arbeidet var utrolig spennende og givende. Som ekstra bonus fikk iallfall jeg bruke noe av den maritime engelsken jeg hadde lært på Gann. Det å være nødt til å snakke engelsk hjemme i Norge er nyttig lærdom.

Nå er du tilbake på Gann. Fortell litt om de første ukene på andre skoleåret.
- For det første var det en utrolig gjensynsglede å møte igjen mange av dem jeg ble kjent med første året på Gann. Allerede dagen etter skolestart la vi kursen vestover i havet mot Skottland og Isle of Man. I regi av motorsykkelklubben Holy Riders reiste vi sammen med ca. 90 motorsykkelentusiaster som hadde motorsyklene med seg. En stor opplevelse og mye ny lærdom og kunnskap allerede …< br /> Jeg gleder meg til fortsettelsen av skoleåret og min egen fremtid!


Møter i kretsen høsten 2017
Georg Kallevåg
Georg Kallevåg
Arne Helleland
Arne Helleland
Kristoffer Ueland
Kristoffer Ueland
Jostein Vik
Jostein Vik
Knut Skårland
Knut Skårland
Dagfinn Sandal
Dagfinn Sandal
E. Kristoffersen
E. Kristoffersen
Helge Krosli
Helge Krosli
Einar Sunde
Einar Sunde
Tau bedehus 26. aug. Georg Kallevåg
Høyvik bedehus 9. sept. Arne Helleland. Basar
Hellvik bedehus 12. -14. sept. Kristoffer Ueland
Vatland 13. - 15. sept. Arne Helleland
Kvitsøy bedehus 15. -17. sept. Kristoffer Ueland
Årrestad bedehus 20. sept. Jostein Vik
Sviland bedehus 22. -24. sept. Kristoffer Ueland
Vonheim bedehus 24. sept. Einar Sunde
Bjerkreim bedehus 13. -15. okt . Knut Skårland
Frøyland fors.hus 17. -22. okt . Dagfinn Sandal
Åna Sira 20. okt Helge Krosli. Basar
Norlys leirsted 20. -22. okt. Kvinneweekend sammen med Samemisjonen
Salem 27.okt Helge Krosli. Basar
Voster bedehus 14. -15. nov . Einar Kristoffersen
Jørpeland bedehus 16. -19. nov . Einar Kristoffersen
Undheim kapell 26. nov. Jostein Vik
Årdal bedehus 28. -30. nov . Einar Kristoffersen
Fister bedehusehus 1. -3. des Einar Kristoffersen
Lauvås bedehus 7. des. Knut Skårland
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Stavanger krets hadde møteveke i Saron på Bryne, 22.-26. mars 2017. Knut Skårland var talar. Du kan høyra og sjå tre av talane hans her.
___________________________________________________________________________
Kontaktinformasjon
Styreleder:
Jostein Vik
Tlf.: 908 73 780

Misjonssekretær
Sykemeldt

Kretsens kontonummer: 3201.21.64075

Kretsstyret 2017/18:

Formann: Jostein Vik, Bryne
E-post: jostei-v@online.no
Helge Krosli, Vassøy
Arne Helleland, Tau
Jakob Knutzen, Stavanger
Vara 1 : Anne Lise Kindervåg
Vara 2: Johan Hegle
Kontakt oss

DEN INDRE SJØMANNSMISJON

Postadresse:
Postboks 1904 - Damsgård
5830 Bergen

Besøksadresse:
Kringsjåveien 28
Laksevåg, Bergen
Åpningstid: kl. 08.00-14.00

Telefon: 55 34 93 10 / 488 54 605

E-post: dism@dism.no
Kontonr: 3000 18 73 454
Org.nr: 938 736 170 MVA