Stavanger

Stavanger Krets ble opprettet 26. juni 1909. Kretsen har 11 foreninger og en ansatt.
___________________________________________________________________________
Stavanger krets hadde møteveke i Saron på Bryne, 22.-26. mars 2017. Knut Skårland var talar. Du kan høyra og sjå tre av talane hans her.
___________________________________________________________________________

Kretsårsmøte om bord i M/S Gann
Tekst og foto: Ingrid Helland. Publisert 27. mars 2017.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lørdag 25. mars ønsket kretsleder Jostein Vik velkommen til Stavanger krets sitt årsmøte, om bord i M/S Gann.

Skoleskipet
Skoleskipet M/S Gann lå til kai ved Tømmerodden på Hundvåg.
Nåværende skip er det 6. i rekka, og har 120 elever fordelt på VG1 og VG2.

Skinne i mørket
Tone Allis og Hans Egil Rødland fra Kvinesdal var invitert til å synge på årsmøtedagen. Og som Hans Egil selv sa: - Mi syng budskapet om det som er evig.
Egil Falkum holdt bibeltimen på starten av dagen.
Det er mye frafall i tida vi lever i. De frelste skal skinne i mørket, være et lys for de somgår mot fortapelsen. Ef. 4,17-25 er skrevet til oss som tror på Jesus.
Å bli bevart er ingen selvfølge. Satan gjør alt for å få frelste bort fra Frelseren.
Tidsånden forandrer seg etter tida. "Det står skrevet" - gjelder også for oss. Tukler vi med Guds ord, tukler vi med Gud selv.
Hvordan skal vi klare oss i verden uten Guds ord? Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Sal 119,105
Har vi ikke dette, går vi i grøfta. I dag forandres Guds ord etter tidsånden, og det er lett å bli gjenstand for enhver villfarelse.
Salme 139,23-24:
Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte, prøv meg og kjenn mine tanker! Se om jeg følger avguders vei, og led meg på evighetens vei!

Årsmøtet
Helge Krosli ble valgt til møteleder. Årsmelding og regnskap ble lagt fram av Jostein Vik. Kjernevirksomheten til kretsen er møtevirksomheten. Ca. 100 møter og basarer i 2016. Regnskapet viser overskudd. Årsmelding og regnskap ble enstemmig godkjent.
Etter valget ble kretsstyret for 2017/18 seende slik ut:
Jostein Vik
Helge Krosli
Arne Helleland
Jakob Knutzen
1. vara: Anne Lise Kindervåg
2. vara: Johan Hegle

Helge Krosli takket Jostein Vik for godt gjennomført formannsarbeid i året som var.
Det ble også opplyst om at 2. mai starter kretsen opp igjen Seaman´s Mission i Stavanger. Sesongen varer ut september.

Misjonsfest
Årsmøtedagen ble avsluttet med misjonsfest på kvelden.
Terje Haugvaldstad, virksomhetsleder / Adm. Maskinsjef orienterte om skoleskipet Gann: Skipet er det 6. i rekka. Foreningen Unge Sjømenns Kristelig Forening (USKF) ble stiftet i 1947, og driver i dag Skoleskipet Gann og Gannturene.

Konstituert generalsekretær Ole Andreas Wastvedt talte ut fra Joh. 21,15ff.
I møte med msk og frykt, sviktet Peter.
Loven krever fullkommen kjærlighet, agape. Vi er ikke i stand til det. Vi trenger en frelser som stiger ned: nå skal du få del i min fullkommenhet, i min frelse.
Påskeuken: Peter fornektet Jesus tre ganger. Peter gråt bittert. Jesus døde, men stod opp igjen. Nå stod Jesus der og hadde bruk for Peter, en synder, en som visste at i meg selv makter jeg ingenting, men i deg Jesus har jeg vunnet alt.
Hvordan kunne Peter makte oppgaven han fikk? Svaret står i v 19: Følg meg.

Kåre Undal, driftsleder på "Elieser 6" siden 2004, hadde en grundig gjennomgang av Elieser. Skipet er i bra stand, men er et kostbart hjelpemiddel. Mange dyre reparasjoner den siste tiden og et underskudd på over 1,5 millioner i 2016.
- Jeg håper og ber om at Elieser må få gå i mange år. Det er et unikt redskap i Guds rike, avsluttet Undal.

Det var også på dette møtet god sang av
Tone Allis og Hans Egil Rødland.
Før siste post på programmet, kakebordet, takket Jostein Vik for en fin og god dag. Til både sangere, talere og til alle som kom.

Les mer fra årsmøtet i Trygg Havn 5/2017 (mai)

Kontaktinformasjon
Styreleder:
Jostein Vik
Tlf.: 908 73 780

Misjonssekretær
Vikar: Kristoffer Ueland
Tlf.: 993 55 050
E-post: kristofferueland@hotmail.com

Kretsens kontonummer: 3201.21.64075

Kretsstyret 2017/18:

Formann: Jostein Vik, Bryne
E-post: jostei-v@online.no
Helge Krosli, Vassøy
Arne Helleland, Tau
Jakob Knutzen, Stavanger
Vara 1 : Anne Lise Kindervåg
Vara 2: Johan Hegle
Kontakt oss

DEN INDRE SJØMANNSMISJON

Postadresse:
Postboks 1904 - Damsgård
5830 Bergen

Besøksadresse:
Kringsjåveien 28
Laksevåg, Bergen
Åpningstid: kl. 08.00-14.00

Telefon: 55 34 93 10 / 488 54 605

E-post: dism@dism.no
Kontonr: 3000 18 73 454
Org.nr: 938 736 170 MVA