ELIESERBUSSEN

Tekst og foto: John Arne Jenssen, misjonssekretær i Nordland krets. Publisert 7. september 2016.
Elieserbussen er nå er i full drift på veien fra sted til sted langs kysten.

Vi har satt som mål at bussen skal være aktiv fjorten dager hver måned året igjennom. September: Salten og Helgeland. Oktober: Troms og Finnmark. November: Vesterålen og Lofoten osv. Her snakker vi om nytenkning og i dette perspektivet blir veien til mens vi går.

Fortsatt relevant
Det er fokus på å samarbeide med alt Guds folk og man ønsker nå så bredt som mulig. Tjenesten er tosidig: Å reise rundt og oppmuntre de troende, og å nå nye generasjoner med evangeliet. Målet er å komme ut til folk der de er. Utgangspunktet er bra, siden Eliesernavnet klinger godt langs kysten i Nordland. «Alle» har et forhold til denne båten som har betydd så mye for folk gjennom hundre år. Vi opplever derfor at Elieserbussen på mange måter seiler litt i denne medvinden. Samtidig må vi tenke nytt, for det er ikke lenger automatikk i at hvem som helst kommer på kristne møter.
I vår tid er det mer påkrevet at vi må gå ut i en erkjennelse av at Lukas 10 fortsatt er relevant og vårt uttrykk må være slik at vi når målgruppen. Målet vil være å komme så tett opp mot Jesu egen oppskrift fra Lukas 10 som mulig.

Ekstra privatbil

Teamet rekrutteres fra tur til tur. På bussens første reise besøkte vi Salten og Helgeland og det var ekstra spennende når hele sytten personer hadde meldt seg på den første uka. Vi måtte sette opp en ekstra privatbil for å få med alle. Turen hadde sitt utgangpunkt fra Elieserstua i Bodø.
I tillegg til teamleder John Arne Jenssen er sangeren Gunnar Ajer med på reisen. Med sin varme og hjertegode formidling fikk vi se at folk tok imot trøst, oppmuntring, Gudsnærvær og indre legedom.
Som Gunnar selv sier, så ønsker han å være en døråpner inn til hjertene. - Formidlingen skal være ekte og skal gi et ærlig bilde av det å være kristen. Midt i motgang og smerte er Gud til stede og vi kan med frimodighet dele budskapet om nåde og en god Gud som tar imot oss slik vi er.
Kjell Petter Eliassen, nestleder i Nordland krets, talte i Rognan Frikirke over temaet «Guds fylde».
(Forts. under bildet.)Sangeren Gunnar Ajer var med på reisen.

Trossprang
Elin Hagen, styreleder i Nordland krets, er glad for endelig å være i gang. - Dette er et trossprang som vi har bedt over og snakket om i mange år. Tenk at vi endelig får realisert drømmen. Vi har forventning til at Guds velsignelse følger Elieserbussen og at Guds folk fra hele landet kjenner sin besøkelsestid og blir med på teamturer i nord."

Kontakt oss

DEN INDRE SJØMANNSMISJON

Postadresse:
Postboks 1904 - Damsgård
5830 Bergen

Besøksadresse:
Kringsjåveien 28
5163 Laksevåg, Bergen
Åpningstid: kl. 08.00-14.00

Telefon: 55 34 93 10 / 488 54 605

E-post: dism@dism.no
Kontonr: 3000 18 73454
VIPPS: 106376
Org.nr: 938 736 170 MVA