Nordland krets


Kretsene Helgeland, Salten og Svolvær ble slått sammen til Nordland krets på årsmøtet 15. mars 2015. I Nordland krets er misjonssekretær Olav Skogøy ansatt i 70%. Fra 2018 i 100%. Kretsen har flere foreninger, og til kretsen hører også fiskarheimene Havly Stamsund og Havly Røst.
Les mer

Evangeliet i ord og toner
Sangevangelistene Dagfinn Sandal og Paul Mattis Nørstebø besøker Troms og Nordland kretser i tiden 24. april til 6. mai 2018.
Se hele programmet her:
Misjonssekretær:Olav Skogøy
Telefon: 488 54 618
E-post:
olav@dism.no

Postadresse kontor:
Den indre Sjømannsmisjon
Postboks 142
8001 Bodø

Besøksadresse:
Elieserstua
Kongensgt. 12
8006 Bodø

Havly Røst, post og besøksadresse:
Havly Røst, 8064 Røst
Bestyrer: Harjeet K. Jassal
Telefon:
+47 488 54 620 / +47 76 09 69 00
E-post: post@havly.no / havly.roest@nm-hotels.no
Kontonummer Havly Røst: 0536.50.76369


Havly Stamsund, post- og besøksadresse:
Fiskarheimen Havly
J M Johansens vei 46
8340 STAMSUND
Tilsynsmann:
Bjørn Arne Torbjørnsen, Naustv. 7, 8340 STAMSUND
Telefon: 915 15 920/76 08 96 35

E-post: lofbol@online.no


Kontonummer Havly Stamsund: 4580.13.36403

Kretsstyret 2017/18
Leder:
Elin Sofie Hægdal Hagen, Bodø
Nestleder:
Kjell P. Eliassen, Bodø
Styremedlemmer:
Gunnlag Sandvik, Drag
Kåre Kvikstad, Misvær
Anton Rist, Laukvik,
Varamedlemmer:
Synnøve Hansen, Sørarnøy
Astrid Åsjord, Engavågen

Kontakt oss

DEN INDRE SJØMANNSMISJON

Postadresse:
Postboks 1904 - Damsgård
5830 Bergen

Besøksadresse:
Kringsjåveien 28
5163 Laksevåg, Bergen
Åpningstid: kl. 08.00-14.00

Telefon: 55 34 93 10 / 488 54 605

E-post: dism@dism.no
Kontonr: 3000 18 73454
VIPPS: 106376
Org.nr: 938 736 170 MVA