Nordland kretsKretsene Helgeland, Salten og Svolvær ble slått sammen til Nordland krets på årsmøtet 15. mars 2015. I Nordland krets er det for tiden ledig stilling som misjonssekretær. Kretsen har flere foreninger, og til kretsen hører også fiskarheimene Havly Stamsund og Havly Røst.

Les mer

Kretsårsmøte i Nordland
Tekst og foto: Kjell P. Eliassen. Publisert 30. mai 2017.

Fra 11.-14. mai lå Betelskipet i Bodø, hvor Nordland krets hadde kretsårsmøte 12.-14. mai.
Her var Dagfinn Sandal hovedtaler. Godt besøk til møtene om bord. Til kretsårsmøtehelgen var konst. generalsekretær Ole Andreas Wastvedt gjest. Han ledet misjonsfesten på lørdag.
Lørdag formiddag var det Lørdagskafé om bord i «Elieser 6», samtidig som det var kretsårsmøte i Elieser-stua i Bodø. Hvor sju utsendinger fra Nordland krets møtte.
Hilsen fra konst. generalsekretær Ole Andreas Wastvedt.

Nytt kretsstyre i Nordland krets:
Elin, Hagen, Bodø kretsleder
Kjell P. Eliassen, Bodø, nestleder
Gunnlaug Sandvik, Drag,
Anton Rist, Laukvik
Kåre Kvikstad, Misvær.
Vararepresentanter:
Synnøve Hansen, Sørarnøy
Astrid Åsjord Engavågen.

Kretsårsmøtet ble avsluttet søndag ettermiddag med sang og musikkmøte, ledet av Dagfinn Sandal.

_________________________________________________________________
Postadresse Bodø, Elieserstua:
Den indre Sjømannsmisjon
Postboks 142
8001 Bodø
Besøksadresse:
DISM
Kongensgt. 12
8006 Bodø
Telefon: 488 54 618


Havly Røst, post og besøksadresse:
Havly Røst, 8064 Røst
Bestyrer: Harjeet K. Jassal
Telefon:
+47 488 54 620 / +47 76 09 69 00
E-post: post@havly.no / havly.roest@nm-hotels.no
Kontonummer Havly Røst: 0536.50.76369


Havly Stamsund, post- og besøksadresse:
Fiskarheimen Havly
J M Johansens vei 46
8340 STAMSUND
Tilsynsmann:
Bjørn Arne Torbjørnsen, Naustv. 7, 8340 STAMSUND
Telefon: 915 15 920/76 08 96 35

E-post: lofbol@online.no


Kontonummer Havly Stamsund: 4580.13.36403

Kretsstyret 2017/18
Leder:
Elin Sofie Hægdal Hagen, Bodø
Nestleder:
Kjell P. Eliassen, Bodø
Styremedlemmer:
Gunnlag Sandvik, Drag
Kåre Kvikstad, Misvær
Anton Rist, Laukvik,
Varamedlemmer:
Synnøve Hansen, Sørarnøy
Astrid Åsjord, Engavågen

Kontakt oss

DEN INDRE SJØMANNSMISJON

Postadresse:
Postboks 1904 - Damsgård
5830 Bergen

Besøksadresse:
Kringsjåveien 28
Laksevåg, Bergen
Åpningstid: kl. 08.00-14.00

Telefon: 55 34 93 10 / 488 54 605

E-post: dism@dism.no
Kontonr: 3000 18 73 454
Org.nr: 938 736 170 MVA