Arkiv

Click here to enter the title

Vintermøta i Trondheim
Frå festen i E.C.Dahlsgate.Tekst og foto
: André Sætre. Publisert 2. februar 2016.

Det vart nokre rike vintermøte i Trondheim 15. - 17. januar 2016.
Fredag var det møte i salen til «Vår Frues Menighets» aldersboliger. Om lag 20 misjonsvener var samla der, og tok imot generalsekretæren som kom reisande frå Sunnmøre. Kristian Røvik leia samlinga, og Katarina Andreassen song og spelte piano. Generalsekretæren tala utifrå Joh. 3, 1-18; om kor nødvendig den nye fødsel er for eit menneske, å kome til tru på Jesus Kristus og kome inn i samfunnet med han.
Til slutt var det servering av kaker og kaffi, og praten gjekk livleg rundt borda.

Laurdag var det fest i møtesalen i E.C.Dahls gate 3, Den indre Sjømannsmisjon sitt lokale i Trondheim.
Kretsformann Jon Helge Sandberg leia festen. Han hadde ei fin opning frå Lukasevangeliet. Katarina Andersen spelte piano til allsongane.
Generalsekretæren tala over teksten i Matt. 7, 13- 14. Det er to vegar for menneska her på jord. Det er viktig at vi går på den smale veg der Jesus er - sjølv om det ikkje alltid er så lett.
Det var eit fint pynta festbord, med nydelege kaker og smørbrød. Ekstra godt smakte det med nytrekt kaffi til. Det vart ei fin stund der praten gjekk livleg rundt borda.
Kolbjørn Thomsen framførte mange fine songar, og spelte trekkspel til.

Siste møtet var søndag kl. 11.00. Det var eit fint formiddagsmøte, med Margot Røvik som møteleiar. Ho las også søndagens tekst. Katarina Andreassen song om himmelen, og spelte piano.
Generalsekretæren las teksten i 2. Mos. 17, 8 -16, og hadde hovudvekt på kor viktig og kraftfull bøna er for den truande, og for forsamlinga.
Vidare var det ein frisk mannstrio som stilte opp og song, m.a: Bak stjerners myriader og Det eneste håp som jeg eier. Til slutt var det servering av kaker og kaffi.

Generalsekretæren er takknemleg for dei fine dagane i Trondheim på vintermøta, og gled seg over det gode arbeidet som blir drive i Trøndelag krets.

Les meir frå vintermøta i Trondhim i Trygg Havn 3/2016.


Kretsårsmøte
Namdal krets lørdag 6. og søndag 7. juni 2015
Av Gudmund Eikrem. Publisert 11. juni 2015

Vi hadde i lengre tid sett fram til å få besøk av «Elieser 6» i forbindelse med blant annet kretsårsmøtet. Mange hadde fulgt den på turen sørover fra Nord-Norge.

Mest spent
Forberedelsene til kretsårsmøtet var gjort. Husmor Agnete var kanskje den som var mest spent.
Dette var hennes første kretsmøte.

To ting
Leif Martin Skagemo
Kretsformann Leif Martin Skagemo ble valgt til ordstyrer.
De formelle sakene ble unnagjort og årsmeldingen stod for tur. Leif Martin gikk grundig igjennom det meste som hadde foregått i løpet av 2014.
To ting ble viet mer oppmerksomhet. Det var virksomheten på fiskarheimen ute på Vandsøya /Vikna
og julesalget som vi har i samarbeidet med Normisjon.Inntektsrekord

Julesalget samlet rekordstort besøk som og viste ny inntektsrekord. Mange kom fra åpningen og ble værende til siste slutt. Trivselen var stor.
Misjonssekretær Gudmund Eikrem var taler. Sammen med seg hadde han med seg Kolbjørn Thomsen fra Stjørdal.
Misjonsvennene i Namdal krets gjør en stor innsats på forhånd og resultatet er en stor julemesse med stort utvalg av varer og gevinster.

Vandsøya
Vandsøya fikk en grundig gjennomgang ved bestyrer Leif Martin Skagemo. Han fortalte om veldig mye fisk, - veldig mange fiskere - og veldig mye vær.
Det var også dramatiske episoder, men heldigvis gikk det godt med de som var utsatt i disse hendelsene.
Oppmøtet på hyggekveldene er spesielt påvirket av været, fiske og fangst.
En hyggekveld, som blant annet undertegnede fikk være med på, telte vi mer enn førti frammøtte fiskere.


Gjenvalgt
Formann Leif M Skagemo ble gjenvalgt. Han og kona Inger ble overrekt blomster av Hanna Sørensen for sin innsats. Karstein Myklebust og Brit Einvik ble også gjenvalgt.

Vararepresentanter er Solfrid Høvik, Inger Johanne Leirvik og Anni Strøm.

Fra misjonsfesten
Tett på seksti
Misjonsfesten ble også en stor opplevelse. Tett på seksti personer kom om bord, deriblant mange barn og unge.

Til alles tilfredshet
Kretsmøtet ble avsluttet søndag formiddag med møte og middag.
Takk til mannskapet, og spesielt takk til Agnete husmor. Hun utførte sitt arbeide på en god måte til alles tilfredshet!

Les mer og se flere bilder fra kretsmøtet, i Trygg Havn 7/2015 (juli).

Titranstevnet 2014

Frøya Musikklag

Tekst og foto: Gudmund Eikrem
Titranstevnet på fiskarheimen på Frøya har en lang tradisjon bak seg, og fant sted søndag 31. august.


I et nydelig sommervær strømmet det på med folk.
Anne-Brit Larsen, som er leder av Fiskarheimens Venner, ønsket alle frammøtte i en fullsatt sal hjertelig velkommen, leste et dikt og ba for festen om at alle fikk en berøring av Jesus.

Stemmeprakt
Deretter slapp vi til Frøya Musikklag. Jo tidligere de fikk begynne, jo flere sanger fikk vi lytte til.
Det var som å kjenne trykket fra havbåra når stormen står mot land.
Hvilke stemmer! Men, på tross av stemmeprakten, budskapet i de gode evangeliske sangene taper ikke sin kraft.

Guds kraft til frelse
Misjonssekretær Gudmund Eikrem talte om hva Gud ba Moses gjøre i den dramatiske situasjonen med giftslanger som drepte mange av Guds folk.
Moses fikk beskjed om å lage en kopi av giftslangen og sette den på en stake. Det som kunne se ut som dårskap ble til liv for de som trodde Guds Ord.
"Da skal det skje: Hver den som er bitt og ser på den, skal leve". Da skjedde det! Likeså er det med hver den som i tro ser på Jesus.
"Ordet om korset er en dårskap for den som går fortapt, men, for den som tror Guds Ord er det en Guds kraft til frelse.

Les mer fra stevnet i Trygg Havn 10/2014


Håndarbeidsklubben
VIRKSOMHETEN PÅ HAVLYSENTERET I TRONDHEIM

Av Bjørg Olsen Foto: Gudmund Eikrem

Havlysenteret i Trondheim rommer kretskontoret for kretsene Trøndelag og Namdal. I tillegg har huset møtelokale, kjøkken, hybler, vaktmesterbolig og rom til overnatting for predikanter.

Det er også en større møtesal i kjelleren, men denne er lite i bruk. Trøndelag krets av Den indre Sjømannsmisjon eier og driver huset.

Stor aktivitet
Hver søndag er det møte kl 18 på Havlysenteret, bortsett fra noen søndager om sommeren. Forkynnere fra forskjellige organisasjoner deltar, de fleste pensjonister.
Det arrangeres fire møtehelger for året. I tillegg også vårbasar, høstbasar, julesalg, påskefest, 17. mai-fest og Pinsefest.

Vi har tre foreninger. Da vi ikke er så mange, har vi i stedet for foreningsmøter ca. to formiddagstreff i måneden. De er det åpne for alle. Ca.15 stk. kommer på disse treffene.
Foreningene arrangerer dessuten fire foreningsfester for året.

For de som er med som møteledere på Havlysenteret, har vi fra tre til fire ledersamlinger i året. Gode samlinger der vi støtter og oppmuntrer hverandre.

Håndarbeidsklubb
For ti år siden dukket det opp en tanke om å sette i gang en håndarbeidsklubb for oss som er glade i håndarbeid. Vi var veldig spente på responsen. Det viste seg å falle i god jord. På det meste er vi 10 stykker. Den eldste blir 90 år. Vi strikker, hekler og broderer til basarene og julemessa. Hvis jeg kan få lov til å skryte litt, så har vi mye pent håndarbeid.
Her diskuterer vi det som vi holder på med, og hva som er mest aktuelt å ha på salg. Og er det noen som f. eks. har problemer med monteringen, får de hjelp til det.

Årene går
Havlysangerne er en ganske nyoppstartet sanggruppe med godt voksne personer. De beviser at sangstemmene og sanggleden består om årene går.
Det er ganske mye som foregår på Havlysenteret, men mange begynner å komme opp i en bra alder. Jeg stiller meg spørsmålet: hvem skal ta over etter disse trofaste som går her?

Det vi kan gjøre er å legge det fram for Gud i bønn.
Kontakt oss

DEN INDRE SJØMANNSMISJON

Postadresse:
Postboks 1904 - Damsgård
5830 Bergen

Besøksadresse:
Kringsjåveien 28
Laksevåg, Bergen
Åpningstid: kl. 08.00-14.00

Telefon: 55 34 93 10 / 488 54 605

E-post: dism@dism.no
Kontonr: 3000 18 73 454
Org.nr: 938 736 170 MVA