Namdal/Trøndelag


Namdal krets ble stiftet juni 1909. Trøndelag krets ble stiftet høsten 1909.
Namdal har fem foreninger og Trøndelag åtte. Kretsene er under samme administrasjon.
Gudmund Eikrem er ansatt som
misjonssekretær (50%) og Bjørg O. R. Olsen som kontorsekretær (50%).
Kretskontoret i E. C. Dahlsgate 3, Trondheim, har åpent tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-15.


Høstbasar på Havlysenteret
E. C. Dahlsgate 3, Trondheim
Lørdag 23. september 2017

Andakt: Misjonssekretær Gudmund Eikrem
Sang: Rennebu Musikklag
11.00 Åpner for dagen. Loddsalg, kaffe, salg av syltetøy, saft og håndarbeid.
12.00 Andakt og sang. Åresalg, salg av middag.
15.00 Sangmøte. Trekning.

Hjertelig velkommen!
Elieserfest på Havlysenteret
E. C. Dahlsgt. 3, Trondheim
Lørdag 28. oktober kl. 12.00

Taler: Arnfinn Aandal
Sang av Leon Jensen og akkompagnement av Katarina Andreassen
Åresalg
Servering
Hjertelig velkommen!

Formiddagstreff høsten 2017på Havlysenteret kl. 11.30:
Tirsdag 15.08 Anna Tørset og Ole Lande
Tirsdag 12.09. Laila Bjørnelv Falch
Tirsdag 10.10. Gudmund Eikrem
Tirsdag 12.12. Gudmund Eikrem, juleavslutning
___________________________________________________________________________
Håndarbeidsklubben høsten 2017
Havlysenteret
kl. 11.30.
Onsdag 6.09.
Onsdag 4.10.
Onsdag 1.11.
Ta kontakt med Bjørg Olsen for opplysninger.
Velkommen til nye og gamle medlemmer!

__________________________________________________________________

Titran på Frøya

Se video og bilder v/ Tone Kallevåg:
Titran
Titran
Titran
Titran
Titran Fiskarheim
Titran Fiskarheim
Steinbelagt front på Fiskarheimen
 
Arne Hansen ved minnestatuen


Ansatte:
Misjonssekretær:

Gudmund Eikrem
Telefon: 488 54 617
E-post: gudmund.eikrem@dism.no

Kontorsekretær:
Bjørg Oddrun Røen Olsen
Telefon: 488 54 616
E-post: havly.trondheim@havly.no

Adresse
:
E. C. Dahlsgt 3
7012 Trondheim
havly.trondheim@havly.no

Kontonummer
Namdal: 0532.12.21027
Trøndelag: 0539.45.74440


Titran Fiskarheim
Tilsynsmann:
Olaus Hakkebo
Telefon: 906 69 302

Havly Vandsøyvågen
Telefon: 915 37 062
Leif Martin Skagemo
Kontonummer Havly Vandsøyvågen:
4482.20.03041
Kretsstyret for Namdal 2017/18
Leif Martin Skagemo
Karstein Myklebust
Brit Einvik
Varamedlemmer:
1. Anni Strøm
2. Solfrid Høvik
3. Inger Johanne Leirvik

Kretsstyret for Trøndelag
2017/18

John Helge Sandberg, Budalen
Magnhild Jakobsen, Sundlandet
Per Kilvik, Kyrksæterøra
Kristin Føll, Rissa
Kolbjørn Thomsen, Stjørdal
Varamedlemmer:
Kristian Røvik, Trondheim
Inger Mosand, Lundamo
Kontakt oss

DEN INDRE SJØMANNSMISJON

Postadresse:
Postboks 1904 - Damsgård
5830 Bergen

Besøksadresse:
Kringsjåveien 28
Laksevåg, Bergen
Åpningstid: kl. 08.00-14.00

Telefon: 55 34 93 10 / 488 54 605

E-post: dism@dism.no
Kontonr: 3000 18 73 454
Org.nr: 938 736 170 MVA