Møre og Romsdal

Møre og Romsdal krets var tidlegare tre kretsar: Nordmøre og Romsdal krets, stifta 25.11.1899, så vart Romsdal krets utskilt frå denne 1.06.1925. Sunnmøre krets vart stifta 29.10.1906. Seinare vart Nordmøre og Romsdal samanslegne att, og i 2007 fekk kretsen namnet Møre og Romsdal krets.
Kretsen har 19 foreiningar og ein tilsett; misjonssekretær André Sætre.

Sørheim leirstad, Averøy, vart bygt i 1969. Misjonen driv barne- og ungdomsleirar på denne idylliske staden ved fjorden.

Sørheim blir også utleigd til møte og selskap.


Sette pris på tilbodet
Tekst: André Sætre. Publisert 4. september 2017.
Sesongen for cruise-skipa i Ålesund tok til i byrjinga av mai. Sidan har det vore jamt med båtar som har besøkt byen.
Den indre Sjømannsmisjon starta opp velferdsarbeid for mannskapet på cruise-skipa i Ålesund i 2014, og dei frivillige har allereie ein god del erfaring med dette arbeidet.

Koordinator

Camilla Alnes Mulelid. Foto: André Sætre
I år var det Camilla Alnes Mulelid som var koordinator for Seaman´s Mission-arbeidet i Ålesund hamn. Ho var tilsett i ½ stilling i tre månader frå midten av mai. Ansvarsområdet var å få tak i frivillige og for drifta ved avdelinga. Camilla har vore flink og ivrig i arbeidet, og ho fortel at ho har likt seg veldig godt saman med dei utanlandske sjøfolka. Saman med seg har ho hatt nokre frivillige medhjelparar. Ikkje mange, så ein skulle gjerne hatt fleire. Dei som har vore aller mest med er Robert Uggedal, Jostein Alnes og Arnhild Gjerde.

40 nasjonar
Arbeidet blir drive utifrå Tollbugt. 10, der misjonen leiger lokale med Ålesund Maskinistforening. Fram til byrjinga av august, var det litt over 700 besøkjande. Noko færre enn i fjor, som kan ha samanheng med at ein del av båtane hadde kort liggetid i byen i år. Det har vore sjøfolk innom frå om lag 40 nasjonar. Mange frå land som ligg langt borte frå Noreg, som New Sealand, Indonesia, Myanmar, Peru, Mongolia, Argentina, Mocambique, for å nemne nokre. Elles er det ein større prosent som kjem frå Filippinene.

Lange kontraktar
Camilla fortel at sjøfolka sette stor pris på tilbodet frå DISM med Gratis internett, der dei tilsette på cruiseskipa kan snakke heim til sine kjære på Skype, face-time etc.. Det betyr mykje for ein sjømann å få sjå kona si, og snakke med henne, samstundes som han også kan kommunisere med borna sine. Sjøfolka har ofte kontraktar på 8 -10 månadar om bord.
Omsorg og evangelisering
Kaffi, te, nysteikte vaflar og litt kjeks vart også tilbode dei besøkande. I tillegg til den gode samtalen med våre folk. Biblar, nytestamente eller andaktsbok var gratis-materiell som sjøfolka kunne ta med seg. Sjøfolka representerer mange slag religionar, så enkelte reserverte seg for den kristne bodskapen. Uansett fekk dei oppleve nokon som viste eller gav dei omsorg.
Evangeliseringsarbeidet er ein viktig del av dette arbeidet, og målet er sjølvsagt å få peike på Jesus. Vi ser at vi har fått delt ut mykje kristen litteratur til folk som ikkje er kristne, men det er også ein del evangeliske kristne som er glade for å få seg ein ny bibel eller ei andaktsbok. Det er mest materiell på engelsk, men vi har ein god del på spansk også. Elles har vi litt bøker og hefter på tagalog (filippinsk), fransk og russisk.

Fjerde sesongen
Foto: Robert UggedalEnkelte gongar kjem det små grupper av kristne, og då kan det gjerne bli song og musikk, og ei ekstra god atmosfære i lokala. Det er no fjerde sesongen dette velferds- og evangeliseringsarbeidet har blitt drive i Ålesund.
Vi ber om at Herren vil velsigne arbeidet på alle stasjonane DISM har langs kysten, slik at det kan bere frukt for himlen.

__________________________________________________________________________
Sørheim Leirstad ligg flott til ved fjorden på innersida av Averøya. Misjonen driv barne- og ungdomsleirar på denne idylliske plassen. For meir informasjon, ta kontakt med: Styrar Mari Seljehaug
E-post: mari.s@svorka.net
Telefon: 488 54 621
Frå sommarleiren 2015. Foto: Gudmund Eikrem.


Misjonssekretær:

André Sætre
Tlf.: 488 54 610
E-post: andre.saetre@dism.no

Postadresse kretskontor:

Dalsfjordvegen 125
6133 Lauvstad

Kretsens kontonummer:
6501.06.00515

Adresse Sørheim leirstad:

Sørheimsveien 77
6530 Averøy

Ansatte Sørheim leirsted:
Styrer Mari Seljehaug
E-post: mari.s@svorka.net
Telefon: 488 54 621

Møtelokale i Ålesund, Tollbugt. 10: Vi leier ut til mindre møter og samlinger. Enkelt å komme inn. På gateplan midt i byen.

Kretsstyret 2017/18
Formann:

Karsten Gjerde
Styremedlemmer:
Anne Lise Aas
Ole Johan Schølberg
Leif Arne Ytterland
Astrid Grøvan Vikhagen
Gunnar Martinsen
Vara:
Anton Emblem
Herman Blindheim
Odd Ivar Nedrelid
Kontakt oss

DEN INDRE SJØMANNSMISJON

Postadresse:
Postboks 1904 - Damsgård
5830 Bergen

Besøksadresse:
Kringsjåveien 28
Laksevåg, Bergen
Åpningstid: kl. 08.00-14.00

Telefon: 55 34 93 10 / 488 54 605

E-post: dism@dism.no
Kontonr: 3000 18 73 454
Org.nr: 938 736 170 MVA