Møre og Romsdal

Møre og Romsdal krets var tidlegare tre kretsar: Nordmøre og Romsdal krets, stifta 25.11.1899, så vart Romsdal krets utskilt frå denne 1.06.1925. Sunnmøre krets vart stifta 29.10.1906. Seinare vart Nordmøre og Romsdal samanslegne att, og i 2007 fekk kretsen namnet Møre og Romsdal krets.
Kretsen har 19 foreiningar og ein tilsett; misjonssekretær André Sætre.

Sørheim leirstad, Averøy, vart bygt i 1969. Misjonen driv barne- og ungdomsleirar på denne idylliske staden ved fjorden.

Sørheim blir også utleigd til møte og selskap.


Alf Gunnar Sleveland
JULEMESSA
Tekst og foto: André Sætre. Publisert 17. november 2017.

Julemessa i Møre og Romsdal krets vart arrangert laurdag 11. november i Spjelkavik bedehus.

Det var mange som var spente på korleis det skulle gå med julemessa, då det la til med kraftig vind, sludd- og haglbyer. Men det gjekk heldigvis veldig bra likevel.

Eit stort matbord
Spjelkavik bedehus vart etter kvart heilt fullt av folk, og salet av heimelaga varer gjekk godt. Det var mange fine strikka, hekla og sydde produkt. Elles var det både klippfisk, lefser, flatbrød og andre produkt. Det var eit stort matbord, og både lapskaus og rømmegraut vart heilt utselt.

Ekstra stas
Det var tre omgangar med åresal utover dagen. Ungdomane var flinke å selje årer, så det vart vellukka.
Vi fekk inn mange fine gevinstar til utlodding på loddbøkene. Dermed vart det mange heldige vinnarar. Borna synest det var ekstra stas med tombolaen. Det var spennande å rulle opp mange lappar.

Det minste verset
Alf Gunnar Sleveland heldt ei fin og gripande andakt, med utgangspunkt i det minste verset i bibelen; Joh 11,35: Jesus gret.
Vi var så heldige å få med Sunnmørsguttene i år også.

Svært takksame
Det økonomiske resultatet vart litt under fjoråret. Men vi er svært takksame for midlane som kom inn. Desse pengane betyr veldig mykje for arbeidet i kretsen. Ei stor takk til alle som var med!
Vår største takk går til Herren, som velsignar arbeidet.

Les meir frå Julemessa i Trygg Havn 12/2017 (kjem ut i byrjinga av desember).
__________________________________________________________________________
Sørheim Leirstad ligg flott til ved fjorden på innersida av Averøya. Misjonen driv barne- og ungdomsleirar på denne idylliske plassen. For meir informasjon, ta kontakt med: Styrar Mari Seljehaug
E-post: mari.s@svorka.net
Telefon: 488 54 621
Frå sommarleiren 2015. Foto: Gudmund Eikrem.


Misjonssekretær:

André Sætre
Tlf.: 488 54 610
E-post: andre.saetre@dism.no

Postadresse kretskontor:

Dalsfjordvegen 125
6133 Lauvstad

Kretsens kontonummer:
6501.06.00515

Adresse Sørheim leirstad:

Sørheimsveien 77
6530 Averøy

Ansatte Sørheim leirsted:
Styrer Mari Seljehaug
E-post: mari.s@svorka.net
Telefon: 488 54 621

Møtelokale i Ålesund, Tollbugt. 10: Vi leier ut til mindre møter og samlinger. Enkelt å komme inn. På gateplan midt i byen.

Kretsstyret 2017/18
Formann:

Karsten Gjerde
Styremedlemmer:
Anne Lise Aas
Ole Johan Schølberg
Leif Arne Ytterland
Astrid Grøvan Vikhagen
Gunnar Martinsen
Vara:
Anton Emblem
Herman Blindheim
Odd Ivar Nedrelid
Kontakt oss

DEN INDRE SJØMANNSMISJON

Postadresse:
Postboks 1904 - Damsgård
5830 Bergen

Besøksadresse:
Kringsjåveien 28
Laksevåg, Bergen
Åpningstid: kl. 08.00-14.00

Telefon: 55 34 93 10 / 488 54 605

E-post: dism@dism.no
Kontonr: 3000 18 73 454
Org.nr: 938 736 170 MVA