Karmsund krets


Den indre Sjømannsmisjon Karmsund krets ble stiftet 25. mai 1900, og dekker i dag et område fra Skudeneshavn i sør til Fjæra i Nord. Fra Bømloøyane i Vest mot Imsland i øst. Kretsen har 24 foreninger og en ansatt: misjonssekretær Georg Kallevåg.

Les mer

 Søk oss opp på facebook:
Den indre Sjømannsmisjon Karmsund krets


Et arbeidsår med mye aktivitet
Tekst og foto: Georg Kallevåg, misjonssekretær. Publisert 13. juni 2018.

Varmebølgen veltet over Sør-Norge, og vi hadde en anelse om at det ville bli en varm dag på Kyrkjetunet i Ølen hvor kretsårsmøtet skulle avholdes.

2. juni 2018 ble vi møtt av et flott og avkjølt møtelokale i menighetshuset i Ølen. Omgitt av praktfull natur og flott utsikt utover Ølensfjorden med blomstringen i all sin prakt, kunne det ikke bli bedre.
Misjonsvenner fra Ølen og områder omkring hadde på forhånd vært samlet til planlegging av arrangementet, og alt lå til rette for en fin dag med tanke på åndelig og legemlig føde.

Veiryddere
30 utsendinger var på plass da første samling startet med en andaktstund.
Harry Wiig Andersen innledet med å fortelle fra sin tid som lærer i Skudeneshavn, der han opplevde å stå i vekkelse og 40 ungdommer ble frelst.
Vi skal være veiryddere for Herren. Om ikke alltid de ytre ting ligger til rette, har Gud andre planer selv om vi har våre planer.

Fritidsforkynnere
Forhandlingsmøtet ble gjennomført i god ånd. Sekretæren la frem årsmeldingen for 2017. Et velsignet arbeidsår med mye aktivitet. Karmsund er en aktiv krets med trofaste fritidforkynnere og medarbeidere.

Elieser er nå i drift 80 % av året. Til tross for færre møteplasser, ble det en flott sluttsum. Ordinært resultat for kretsen: Overskudd på kr 211.289,-. Elieser hadde et resultat netto på kr. 336.171,- og inkl. gaver som er overført direkte til hovedkontoret, har misjonsvennene i Karmsund gitt kr 1 031.602,- netto til hovedkassen.

Egen organisasjon
Årsmelding og regnskap ble enstemmig godkjent. Mange ting ble deretter belyst og drøftet ut fra situasjonen i DISM. Gjennomgangstonen var at vi må samle oss om landsstyrets forslag om å gå videre som egen organisasjon.
Endre Stople hilste fra landsstyret og takket for innsatsen i Karmsund krets.
Harry hilste årsmøteforsamlingen, og gav gode og inspirerende ord både til ledelsen og misjonsfolket i kretsen.

Kretsstyret
Etter valget har kretsstyret følgende sammensetning:
Børge Løype, Skjold, kretsleder, Bernt Rolf Røyksund, Mosterhamn, Knut Eriksen, Skjoldastraumen, Jarluf kristoffersen, Veavågen, Harald Thorsen, Veavågen (ny), Hans Asbjørn Aasbø, Utbjoa (ny), Eiliv Tepstad, Torvastad (ny).

Israel
Misjonsfesten samlet nærmere 70 mennesker. Foruten Harry og Bjørg Wiig Andersen, var Betel musikklag fra Veavågen med. Denne kvelden sto i Guds eget land Israel sitt tegn, og dets 70-års jubileum. Vi kunne ikke ha noen bedre representant for Israel enn Harry Wiig Andersen som har besøkt landet 122 ganger.
Kretsformannen hadde åpningsord som gikk i samme tråd som tema for kvelden.
Wiig Andersen holdt et uforglemmelig foredrag om folket og landet som gjennom smerte og mørk tunell også har fått se lyset.
Han fortalte om løfter og profetier gitt til mennesker, og de forskjellige kriger hvor Herren på en mektig måte grep inn og snudde alt til seier.
I dag er Israel med de fremste i verden innen teknologi, jordbruk, medisin og vannforvaltning. Det er en sprek 70-åring, sa Wiig Andersen videre, og Bibelen og løftene går i oppfyllelse.
Bjørg Wiig Andersen som også kjenner Israel svært godt, leste dikt som understreket budskapet.
Betel musikklag hadde flotte sanger på repertoaret.
Smørbrød og kaker hører med på en misjonsfest. Flinke servitører stilte opp, og praten rundt bordene vitnet om at folket koste seg.

Gode medhjelpere
I kollekt på festen kom det inn kr 12.850,- Totalt på kretsårsmøtet kr 18.850,- brutto.
Tusen takk enda en gang til alle gode medhjelpere som gjorde dette til en festdag.

Les mer fra kretsårsmøtet i Sommerbladet til Trygg Havn. Kommer ut i juli.

Fra skalldyrtreff til Elieser-basarer
Faste arrangement i kretsen

Tekst og foto: Georg Kallevåg.


Skalldyrtreff på Åkrehamn

Hver sommer arrangerer kretsen skalldyrtreff i Åkrehamn på Karmøy (bildet). Da ligger «Elieser 6» ved kai, og arrangementet foregår både på kaien og om bord på båten. Elieser fungerer som scene for sang, musikk og forkynnelse av Guds ord, og avslutter med stort sang- og musikkmøte.
Det er salg av havets delikatesser, lapper, kaffi og brus. Det er også åresalg og stor hovedtrekning av flotte gevinster.


Brandøy
I over 20 år har Karmsund krets arrangert bibel og inspirasjonssamlinger på Brandøy leirsted i Bjoa, med Ølensvåg som nærmeste tettsted. Her har kretsen hatt weekender så å si hvert år i over 20 år. Vi har opplevd flotte samlinger og verdifulle fellesskap som har gitt oss nytt mot og inspirasjon til å stå på videre for misjonenes Herre.
Stevnet går over tre dager fra fredag til søndag. Det er bibeltimer, og sosiale samlinger med mye sang og musikk. Flotte dager som gir ny inspirasjon i arbeidet. Det er alltid en tilreisende forkynner som deltar, fortrinnsvis fra vår egen organisasjon.Julemessa
Et stort arbeid blir lagt ned hvert år for å arrangere julemesse for kretsen. Dette foregår i Haugesund bedehus i slutten av november og er en svært viktig inntektskilde for kretsarbeidet.


Foreningstreff
Hver vår blir det arrangert foreningstreff der en samler kontaktpersoner og foreningsmedlemmer til inspirasjon og oppmuntring i arbeidet. Treffene blir lagt til de forskjellige regioner av kretsen, i alt fem. Her blir det informert om arbeidet gjennom film og bilder slik at de trofaste misjonsvennene får god informasjon om hva som skjer i misjonen både på krets- og landsplan.


Elieser-basarene
Karmsund krets har to Elieserlag som består stort sett av mannfolk. Ett i Åkrehamn og ett på Langåker på Karmøy. Disse arbeider for å skaffe inntekter til «Elieser 6». Tidligere var de fleste av gevinstene laget av medlemmene selv. Men etter hvert bidrar mange med gevinster både fra forretningsstanden og ellers. I tillegg er det to kvinneforeninger som arbeider for Elieser, og en forening som deler inntektene på kretsen og Elieser.

Ansatte:
Misjonssekretær:

Georg Kallevåg,
Skjenav. 46
4280 Skudeneshavn

Mob. 906 87 847
Kontor: 52 82 87 81
Faks: 52 82 87 81
E-mail: georg@dism.no

Kretskontoret er i Skjenav. 46 i Skudeneshavn
Kretsens kontonummer:
3361 67 81176
Kretsstyret 2018-2019
Leder:
Børge Løype, Skjold
Styremedlemmer:
Bernt Rolf Røksund, Mosterhamn
Harald Thorsen, Veavågen
Knut Eriksen, Skjoldastraumen
Hans Asbjørn Aasbø, Utbjoa
Eiliv Tepstad, Torvastad
Jarluf kristoffersen, Veavågen 
 
 
 
 
 
Kontakt oss

DEN INDRE SJØMANNSMISJON

Postadresse:
Postboks 1904 - Damsgård
5830 Bergen

Besøksadresse:
Kringsjåveien 28
5163 Laksevåg, Bergen
Åpningstid: kl. 08.00-14.00

Telefon: 55 34 93 10 / 488 54 605

E-post: dism@dism.no
Kontonr: 3000 18 73454
VIPPS: 106376
Org.nr: 938 736 170 MVA