Karmsund krets


Den indre Sjømannsmisjon Karmsund krets ble stiftet 25. mai 1900, og dekker i dag et område fra Skudeneshavn i sør til Fjæra i Nord. Fra Bømloøyane i Vest mot Imsland i øst. Kretsen har 24 foreninger og en ansatt: misjonssekretær Georg Kallevåg.

Les mer

Kretsårsmøte i Skjoldastraumen
Tekst og foto: Georg Kallevåg, misjonssekretær. Publisert 9. juni 2017.
Kjøkkengjengen


Lørdag 27. mai var det enda en gang duket for kretsårsmøte i Karmsund krets. Det 117. i kretsens historie.

Vertskap
Skjoldastraumen bedehus og misjonsvennene der inne var vertskap for stevnet. Mange ildsjeler hadde planlagt dette lang tid i forveien. En flott pyntet festsal møtte oss.
Rundt 30 personer var påmeldte fra hele kretsen. Arne Edvard Meling fra Askøy var med oss som taler og sanger.

Stafettpinnen går videre
Kontaktpersonen i Skjoldastraumen i 49 år, Kåre Holgersen, minte oss om den ekte fred som bare Herren kan gi oss i forhold til situasjonen og ufreden i verden i dag.
Han fikk også overrakt en blomsterhilsen for lang og tro tjeneste. Nå overgir han stafettpinnen til Knut Eriksen. Vi vil takke Kåre for alt han har bidratt med til beste for DISM. Om en kort stund runder han 90 år og vi gratulerer hjerteligst med dagen som kommer!
Yngste deltaker sammen med bestemor.


Budskap om nåde
Arne Edvard brakte fram et budskap om nåde. Et uttrykk for Guds kjærlighet som for Kristi skyld kan la nåde gå for rett. Som fratar de skyldige den fortjente straff, tilgir og tilbyr evig liv i sitt rike. Nåde over nåde!

Godt samarbeid
Etter en kort pause var det forhandlingsmøte. Møtet ble ledet av misjonssekretær Georg Kallevåg og kretsformann Bernt Rolf Røksund.
I sin hilsen til kretsårsmøtet gav formannen uttrykk for et godt samarbeid og roste alle de frivillige og engasjerte misjonsvennene som stiller opp og gjør et stort arbeid.

Årsmelding
Sekretæren la så frem årsmeldingen for 2016.
Fortsatt er det et mye arbeid på gang i kretsen, selv noen foreninger har lagt ned arbeidet i året som gikk. Møter, basarer og stevner har vært godt besøkt. Skalldyrtreffet i Åkrehamn er et eksempel på dette. Julemessa ble også en suksess. Resultatet på kr. 234. 950 var kr. 43.000 mer enn året før.
Sekretæren hadde studiepermisjon i tre måneder. En kjærkommen avveksling fra en tjeneste som krever ganske mye.

Elieser
«Elieser 6» besøkte kretsen flere ganger også i 2016. Men vi merker på økonomien at det minker på Elieser-foreningene. Dessuten har vi ikke båten så lenge som tidligere her i kretsen. Men de foreningene som stiller opp for betelskipet gjør en flott innsats.
Karmsund krets fikk også i sin tid på plass maritim opplæring i Kopervik for matroser som tar sin eksamen. Dette utgjør årlig et stort beløp som blir godskrevet kretsen.

Økonomien
Driftsresultatet i kretsen er noe mindre enn i 2015. I 2015 fikk vi store inntekter på bla. en møteaksjon og på en jubileumsfest, noe vi ikke hadde i 2016.
To foreninger la ned i 2016. Dette viser også godt igjen på resultatet. Driftskostnadene er derimot en god del mindre.
Likevel hadde vi et ordinært driftsresultat i kretsen på kr. 214 389.
Netto totalt er det overført kr. 1 051 684 til hovedkassen. Dette innbefatter i tillegg til ordinært driftsresultat (som nevnt), beløp som er sendt direkte til hovedkassen på kr. 387 725, julehefter kr. 66 725 og Elieser kr. 382 845.

Årsmelding og regnskap ble enstemmig vedtatt.

Valg
Bernt Rolf Røksund, Børge Løype, Jarluf Kristoffersen og Knut Eriksen stilte alle til gjenvalg.
Børge Løype ble valgt som formann etter Bernt Rolf Røksund.
Alle de andre ble valgt inn ved akklamasjon.
Kretsstyret har etter årsmøtet denne sammensetningen:
Børge Løype, formann
Bernt Rolf Røksund,
Åse Heggen
Karin Thorsen
Jarluf Kristoffersen
Knut Eriksen
Per Magnussen

Misjonsfesten
Formannen kunne ønske alle de bortimot 70 fremmøtte velkommen til festkveld. Han delte noen tanker ut fra Hebr. 9,11.-12; i Jesu blod har vi en evig forløsning.
Ruben Aanensen gledet oss med flott sang før Arne Edvard Meling minnet oss i sin tale om at vi har en Far som ingenting er umulig for.

Herlige smørbrød og et rikholdig kakebord smakte fortreffelig, og etter pausen fortalte Tone Kallevåg fra sine opplevelser på Elieser i vinter. Ikke minst fra flotte uker i Henningsvær. Det ble en sterk oppfordring om å støtte Elieser økonomisk.
Tusen takk til alle som gjorde dette til en festdag. Og en spesiell takk til dere misjonsvenner som gjorde en kjempeinnsats til glede for oss alle!

Les mer fra kretsårsmøtet i Trygg Havn i juli.
_________________________________________________________________________

 Søk oss opp på facebook:
Den indre Sjømannsmisjon Karmsund krets


Fra skalldyrtreff til Elieser-basarer
Faste arrangement i kretsen

Tekst og foto: Georg Kallevåg.


Skalldyrtreff på Åkrehamn

Hver sommer i juli arrangerer kretsen skalldyrtreff i Åkrehamn på Karmøy (bildet). Da ligger «Elieser 6» ved kai, og arrangementet foregår både på kaien og om bord på båten. Elieser fungerer som scene for sang, musikk og forkynnelse av Guds ord, og avslutter med stort sang- og musikkmøte.
Det er salg av havets delikatesser, lapper, kaffi og brus. Det er også åresalg og stor hovedtrekning av flotte gevinster.


Brandøy
I over 20 år har Karmsund krets arrangert bibel og inspirasjonssamlinger på Brandøy leirsted i Bjoa, med Ølensvåg som nærmeste tettsted. Her har kretsen hatt weekender så å si hvert år i over 20 år. Vi har opplevd flotte samlinger og verdifulle fellesskap som har gitt oss nytt mot og inspirasjon til å stå på videre for misjonenes Herre.
Stevnet går over tre dager fra fredag til søndag. Det er bibeltimer, og sosiale samlinger med mye sang og musikk. Flotte dager som gir ny inspirasjon i arbeidet. Det er alltid en tilreisende forkynner som deltar, fortrinnsvis fra vår egen organisasjon.


Årets samling på Brandøy
blir helga 11-13. september 2015.
Olav Eikemo blir med som taler.


Julemessa
Et stort arbeid blir lagt ned hvert år for å arrangere julemesse for kretsen. Dette foregår i Haugesund bedehus i slutten av november og er en svært viktig inntektskilde for kretsarbeidet.


Foreningstreff
Hver vår blir det arrangert foreningstreff der en samler kontaktpersoner og foreningsmedlemmer til inspirasjon og oppmuntring i arbeidet. Treffene blir lagt til de forskjellige regioner av kretsen, i alt fem. Her blir det informert om arbeidet gjennom film og bilder slik at de trofaste misjonsvennene får god informasjon om hva som skjer i misjonen både på krets- og landsplan.


Elieser-basarene
Karmsund krets har to Elieserlag som består stort sett av mannfolk. Ett i Åkrehamn og ett på Langåker på Karmøy. Disse arbeider for å skaffe inntekter til «Elieser 6». Tidligere var de fleste av gevinstene laget av medlemmene selv. Men etter hvert bidrar mange med gevinster både fra forretningsstanden og ellers. I tillegg er det to kvinneforeninger som arbeider for Elieser, og en forening som deler inntektene på kretsen og Elieser.

Ansatte:
Misjonssekretær:

Georg Kallevåg,
Skjenav. 46
4280 Skudeneshavn

Mob. 906 87 847
Kontor: 52 82 87 81
Faks: 52 82 87 81
E-mail: georg@dism.no

Kretskontoret er i Skjenav. 46 i Skudeneshavn
Kretsens kontonummer:
3361 67 81176
Kretsstyret 2017-2018
Leder:
Børge Løype
Styremedlemmer:
Bernt Rolf Røksund
Åse Heggen
Karin Thorsen
Jarluf Kristoffersen
Knut Eriksen
Per Magnussen 
 
 
 
 
 
Kontakt oss

DEN INDRE SJØMANNSMISJON

Postadresse:
Postboks 1904 - Damsgård
5830 Bergen

Besøksadresse:
Kringsjåveien 28
Laksevåg, Bergen
Åpningstid: kl. 08.00-14.00

Telefon: 55 34 93 10 / 488 54 605

E-post: dism@dism.no
Kontonr: 3000 18 73 454
Org.nr: 938 736 170 MVA