Karmsund krets


Den indre Sjømannsmisjon Karmsund krets ble stiftet 25. mai 1900, og dekker i dag et område fra Skudeneshavn i sør til Fjæra i Nord. Fra Bømloøyane i Vest mot Imsland i øst. Kretsen har 24 foreninger og en ansatt: misjonssekretær Georg Kallevåg.

Les mer

 Søk oss opp på facebook:
Den indre Sjømannsmisjon Karmsund krets


_________________________________________________________________________

KRETSÅRSMØTE
Sted: Kyrkjetunet Ølen
Tid: Lørdag 02. Juni 2018
Taler: Harry Wiig Andersen

PROGRAM
12.30 Kaffi og mat v. ankomst
13.00 Åpningsmøte. Andakt: H. W. Andersen, sang: G. Kallevåg
14.00 Forhandlingsmøte; årsmelding/regnskap, valg. Hilsen v. H. W. Andersen
16.30 Middag m. dessert
18.00 Misjonsfest. Tale: H. W. Andersen, sang: Betel musikklag, bevertning, info, misjonsoffer

Pris for middag og kaffi: Kr. 250,-
Påmeld. innen 25. mai tlf. 906 87 8 47

Hjertelig velkommen!
__________________________________________________________________________
Fra skalldyrtreff til Elieser-basarer
Faste arrangement i kretsen

Tekst og foto: Georg Kallevåg.


Skalldyrtreff på Åkrehamn

Hver sommer arrangerer kretsen skalldyrtreff i Åkrehamn på Karmøy (bildet). Da ligger «Elieser 6» ved kai, og arrangementet foregår både på kaien og om bord på båten. Elieser fungerer som scene for sang, musikk og forkynnelse av Guds ord, og avslutter med stort sang- og musikkmøte.
Det er salg av havets delikatesser, lapper, kaffi og brus. Det er også åresalg og stor hovedtrekning av flotte gevinster.


Brandøy
I over 20 år har Karmsund krets arrangert bibel og inspirasjonssamlinger på Brandøy leirsted i Bjoa, med Ølensvåg som nærmeste tettsted. Her har kretsen hatt weekender så å si hvert år i over 20 år. Vi har opplevd flotte samlinger og verdifulle fellesskap som har gitt oss nytt mot og inspirasjon til å stå på videre for misjonenes Herre.
Stevnet går over tre dager fra fredag til søndag. Det er bibeltimer, og sosiale samlinger med mye sang og musikk. Flotte dager som gir ny inspirasjon i arbeidet. Det er alltid en tilreisende forkynner som deltar, fortrinnsvis fra vår egen organisasjon.Julemessa
Et stort arbeid blir lagt ned hvert år for å arrangere julemesse for kretsen. Dette foregår i Haugesund bedehus i slutten av november og er en svært viktig inntektskilde for kretsarbeidet.


Foreningstreff
Hver vår blir det arrangert foreningstreff der en samler kontaktpersoner og foreningsmedlemmer til inspirasjon og oppmuntring i arbeidet. Treffene blir lagt til de forskjellige regioner av kretsen, i alt fem. Her blir det informert om arbeidet gjennom film og bilder slik at de trofaste misjonsvennene får god informasjon om hva som skjer i misjonen både på krets- og landsplan.


Elieser-basarene
Karmsund krets har to Elieserlag som består stort sett av mannfolk. Ett i Åkrehamn og ett på Langåker på Karmøy. Disse arbeider for å skaffe inntekter til «Elieser 6». Tidligere var de fleste av gevinstene laget av medlemmene selv. Men etter hvert bidrar mange med gevinster både fra forretningsstanden og ellers. I tillegg er det to kvinneforeninger som arbeider for Elieser, og en forening som deler inntektene på kretsen og Elieser.

Ansatte:
Misjonssekretær:

Georg Kallevåg,
Skjenav. 46
4280 Skudeneshavn

Mob. 906 87 847
Kontor: 52 82 87 81
Faks: 52 82 87 81
E-mail: georg@dism.no

Kretskontoret er i Skjenav. 46 i Skudeneshavn
Kretsens kontonummer:
3361 67 81176
Kretsstyret 2017-2018
Leder:
Børge Løype
Styremedlemmer:
Bernt Rolf Røksund
Åse Heggen
Karin Thorsen
Jarluf Kristoffersen
Knut Eriksen
Per Magnussen 
 
 
 
 
 
Kontakt oss

DEN INDRE SJØMANNSMISJON

Postadresse:
Postboks 1904 - Damsgård
5830 Bergen

Besøksadresse:
Kringsjåveien 28
5163 Laksevåg, Bergen
Åpningstid: kl. 08.00-14.00

Telefon: 55 34 93 10 / 488 54 605

E-post: dism@dism.no
Kontonr: 3000 18 73454
VIPPS: 106376
Org.nr: 938 736 170 MVA