Bjørgvin krets


Bergen krets ble etablert 13. november 1901, og fikk navnet Bjørgvin krets 1. januar 2011. Kretsen omfatter hele Sogn og Fjordane samt hoveddelen av Hordaland, har 14 foreninger og en ansatt: misjonssekretær Truls Nygaard.

Les merPROGRAM FOR DISM HØSTEN 2017 I BERGEN:

SEPTEMBER
Lørdag 2. 12.00 Formiddagstreff T: Truls Nygaard, S: Solfrid Nikolaisen

Onsdag 27. 18.00 ELIESERBASAR T: Ole Andreas Wastvedt S: Evangelis og FMK
Lørdag 31. 12.00 Formiddagstreff T: Ingolf Solsvik

OKTOBER
(7.-8. Høstmøtehelg på Alværa i Sogn)
Lørdag 21. 12.00 Formiddagstreff T: Ole Andreas Wastvedt
Fredag 27. 18.00 Luther og salmesang Ved Gunnar Innerdal

NOVEMBER
Lørdag 04. 12.00 Formiddagstreff T: Gerhard Vik
(Lør/søn 18.- 19. Elieserhelg i Bergen, på Elieser)
Fredag 24. 14&17- JULEMESSE (K) T: Ole Andreas; Håkon C Hartvedt
Lørdag 25. 13&16- JULEMESSE (K) T: Truls Nygaard ; Ingolf Solsvik
Sangbidrag i julemessen: Håkon C H, FMK, Hagaviktrioen og Tertnes ml.

DESEMBER
Lørdag 9. 12.00 Formiddagstreff T: Bård Hauge

JANUAR 2018:
Søndag 7. 17.00 Julefest T: Truls?

Se også annonse i BT mht. evt. endring/ supplering av programmet i høst.

Du er hjertelig velkommen til alle våre arrangementer!
Møtene er i Betania (Kringsjåveien 28, Laksevåg) om ikke annet er nevnt.
(Se for øvrig annonse i BT for oppdatert info om møtene)

Kretskontor og hovedkontor er samlet i Kringsjåveien 28, Laksevåg. Her har vi forenings- og møtevirksomhet i regi av Bergen Fellesforening av Den indre Sjømannsmisjon og Elieserlaget, samt møter og samvær i kretsens regi.
I tillegg til aktivitetene som er nevnt i programmet har Fiskarheimens musikkor sine øvelser her og det er også misjonsforeninger som bruker lokalene til sine møter.
Ønsker du å delta i kor eller forening, eller har ideer og tanker vedr. arbeidet - ta kontakt med oss.

Buss: nr 16 og 17 fra sentrum til busstoppet Laksevåg/ Fergeveien (ca 8 min.) Retur fra Nipedalen passerer Fergeveien ca 5-10 min etter.
Lørdag: Nr 16/17 fra Olav Kyrresgt. Hvert 15. min., kl. .00/.15/.30/.45. Retur: Fra Laksevåg senter, kl. .13/.28/.43/.58. etter kl. 19.00,kl. .13/.43
Søndag: Fra Olav Kyrresgt nr 16/17 Hvert 30. min., kl. .00/.30 kl. Retur fra Laksevåg senter ca hver halve time kl. .10./.40.


Kretskontoret, Bjørgvin krets:
Telefon: 55 34 93 10/ 488 54 602
Besøksadresse: Kringsjåveien 28
Postadresse: Postboks 1904 Damsgård, N-5830 Bergen
E-post: dismbergen@dism.no
Nettside: www.dism.no
Møter og arrangementer for
Den indre Sjømannsmisjon
_______________________________________________________________________

Skjærgårdsstevnet på Fjell-ly
3.-6. august 2017
Mange kom til møtene.
Fiskarheimen Musikkor på podiet.
God stemning.
Asbjørn Kvalbein og Dagfinn Sandal
Årets skjærgårdsstevne ble et rikt og godt stevne med gode taler- og sangkrefter og mange fremmøtte.
Tema for stevnet var "Vandre med Jesus". Radiopastor Asbjørn Kvalbein talte på bibeltimene og på søndagsmøtet. Pensjonert sangevangelist Dagfinn Sandal talte og sang på kveldsmøtene.
Håkon C. Hartvedt var med som sanger. I tillegg ledet han festmøtet lørdag kveld. Einar Karlsen og Fiskarheimen Musikkor deltok også med sang og musikk.
Det kom mye folk til møtene. Åpne og gode samlinger med Guds ord i sentrum.

Les mer fra årets skjærgårdsstevne i Trygg Havn nr 9 (september).
___________________________________________________________________

Bergen kretsmannskor

___________________________________________________________________________
FISKARHEIMEN MUSIKKOR
øver onsdager i Betania, Laksevåg.
Kontaktperson: Einar Karlsen, mob. 922 20 712

En artig, liten sak
Hagaviktrioen synger på en del tilstelninger i regi av DISM Bjørgvin krets.
Fra hjemmesiden til Hagaviktrioen (bildet) har vi funnet en artig, liten sak:
- Vi skulle synge i Fiskarheimen på en sang og musikk-kveld, det var mye folk, og mest ungdom. Den første sangen vi sang gikk fint. Da vi skulle synge den andre sangen, "Der brister ei en streng som her på jorden", da skjedde det store. Alle strengene spratt av gitaren til Sølvi. Det ble både knising og latter i salen, men Sølvi var ikke verre på det, hun tok en gitar som stod i nærheten, og vi sang videre. Det var nok litt latter i stemmene våre da.

Du kan lytte til Hagaviktrioen her.Ansatte:
Misjonssekretær:

Truls Nygaard
Tlf. 488 54 602
E-post: truls@dism.no

Besøksadresse:

Den Indre Sjømannsmisjon
Kringsjåveien 28
5163 Laksevåg

Postadresse:
Den Indre Sjømannsmisjon
Postboks 1904 Damsgård
5828 Bergen

Kretsens kontonummer:
3624.69.77598

E-post:
dismbergen@dism.no

Kretsstyret 2017/18:
Oddvar Nilsen Husa (formann)
Kjell Helland (nestformann)
Bjørg Njøten
Bjørg Rongevær Nødtvedt
Jarle Dale
Sigrunn Sæle
Varamedlemmer:
1. Arild Hagen
2. Ruth Skår

 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt oss

DEN INDRE SJØMANNSMISJON

Postadresse:
Postboks 1904 - Damsgård
5830 Bergen

Besøksadresse:
Kringsjåveien 28
Laksevåg, Bergen
Åpningstid: kl. 08.00-14.00

Telefon: 55 34 93 10 / 488 54 605

E-post: dism@dism.no
Kontonr: 3000 18 73 454
Org.nr: 938 736 170 MVA