Bjørgvin krets


Bergen krets ble etablert 13. november 1901, og fikk navnet Bjørgvin krets 1. januar 2011. Kretsen omfatter hele Sogn og Fjordane samt hoveddelen av Hordaland, har 13 foreninger og en ansatt: misjonssekretær Truls Nygaard.

Les mer

Velkommen til
KRETSÅRSMØTE i Bjørgvin krets

Sted: Nordhordland Folkehøgskole / Frekhaug
Tid: Lørdag 7. april 2018
Program:
11:00 Velkomsthilsen v/Oddvar Nilsen Husa (kaffeservering)
12:00 BIBELTIME v/ Truls Nygaard
13:00 Pause
13:30 KRETSÅRSMØTE
15.30 Middag
17:00 FESTSAMVÆR Tale v/ Ole Andreas Wastvedt. Sang/musikk: Frekhaug musikklag og Fiskarheimens musikkor. Misjonsoffer og misjonsglimt. Bevertning og kaffe.

Pris: Middag m/ kaffe kr. 250,-. Barn halv pris
Påmeldingsfrist: 3. april til tlf. 488 54 602 (kretskont.)
E-post: dismbergen@dism.no
SMS: 909 25 642

Vi håper at mange misjonsvenner tar turen til Frekhaug denne dagen!
_________________________________________________________________________
PROGRAM 1. HALVÅR 2018
Kringsjåveien 28, Laksevåg

JANUAR
Søndag 7.1 17.00 Julefest NB!! i Skuteviken, Skuteviksbodene 10. T: Dagfinn Sandal S: FMK
Lørdag 20.1 12.00 Formiddagstreff T: Truls Nygaard S: Solfrid Nikolaisen

FEBRUAR

Lørdag 03. 12.00 Formiddagstreff T: Ole Andreas Wastvedt
Lørdag 17. 12.00 Formiddagstreff T: Tor Øyvind Sandaker

MARS
Lørdag 03. 12.00 Årsmøte FF T: Truls Nygaard, S. FMK
Lørdag 17. 12.00 Formiddagstreff T: Ingolf Solsvik
Onsdag 21.18.00 Ekko-basar T: Jon Tore Lie S: Hagaviktrioen

APRIL

Lørdag 7.4 Kretsårsmøte på Nordhordland fh, Frekhaug
Lørdag 21. 12.00 Formiddagstreff T: Ruben Ignacio

MAI

Lørdag 5. 12.00 Formiddagstreff T/S: Håkon C. Hartvedt
Torsdag 17. 17.00 17. mai-fest T: Truls Nygaard Annet: S: FMK
Mandag 21. 17.00 Pinsemøte m/nv. T: Truls N

JUNI
Lørdag 2. 12.00 Formiddagstreff T: Øystein Rønhovde

Du er hjertelig velkommen til alle våre arrangementer!
Møtene er i Betania (Kringsjåveien 28, Laksevåg) om ikke annet er nevnt.
(Se for øvrig annonse i Dagen for oppdatert info om møtene)

Kretskontor og hovedkontor er samlet i Kringsjåveien 28, Laksevåg. Her har vi forenings- og møtevirksomhet i regi av Bergen Fellesforening av Den indre Sjømannsmisjon og Elieserlaget, samt møter og samvær i kretsens regi.
I tillegg til aktivitetene som er nevnt i programmet har Fiskarheimens musikkor sine øvelser her og det er også misjonsforeninger som bruker lokalene til sine møter.
Ønsker du å delta i kor eller forening, eller har ideer og tanker vedr. arbeidet - ta kontakt med oss.

Buss: nr 16 og 17 fra sentrum til busstoppet Laksevåg/ Fergeveien (ca 8 min.) Retur fra Nipedalen passerer Fergeveien ca 5-10 min etter.
Lørdag: Nr 16/17 fra Olav Kyrresgt. Hvert 15. min., kl. .00/.15/.30/.45. Retur: Fra Laksevåg senter, kl. .13/.28/.43/.58. etter kl. 19.00,kl. .13/.43
Søndag: Fra Olav Kyrresgt nr 16/17 Hvert 30. min., kl. .00/.30 kl. Retur fra Laksevåg senter ca hver halve time kl. .10./.40.


Kretskontoret, Bjørgvin krets:
Telefon: 55 34 93 10/ 488 54 602
Besøksadresse: Kringsjåveien 28
Postadresse: Postboks 1904 Damsgård, N-5830 Bergen
E-post: dismbergen@dism.no
Nettside: www.dism.no
Møter og arrangementer for
Den indre Sjømannsmisjon
_______________________________________________________________________
FISKARHEIMEN MUSIKKOR
øver onsdager i Betania, Laksevåg.
Kontaktperson: Einar Karlsen, mob. 922 20 712

__________________________________________________________________________

En artig, liten sak
Hagaviktrioen synger på en del tilstelninger i regi av DISM Bjørgvin krets.
Fra hjemmesiden til Hagaviktrioen (bildet) har vi funnet en artig, liten sak:
- Vi skulle synge i Fiskarheimen på en sang og musikk-kveld, det var mye folk, og mest ungdom. Den første sangen vi sang gikk fint. Da vi skulle synge den andre sangen, "Der brister ei en streng som her på jorden", da skjedde det store. Alle strengene spratt av gitaren til Sølvi. Det ble både knising og latter i salen, men Sølvi var ikke verre på det, hun tok en gitar som stod i nærheten, og vi sang videre. Det var nok litt latter i stemmene våre da.

Du kan lytte til Hagaviktrioen her.VIPPS en gave til
DISM Bjørgvin krets

# 140245

Ansatte:
Misjonssekretær:

Truls Nygaard
Tlf. 488 54 602
E-post: truls@dism.no

Besøksadresse:

Den Indre Sjømannsmisjon
Kringsjåveien 28
5163 Laksevåg

Postadresse:
Den Indre Sjømannsmisjon
Postboks 1904 Damsgård
5828 Bergen

Kretsens kontonummer:
3624.69.77598
VIPPS: #140245
Kretsstyret 2017/18:
Oddvar Nilsen Husa (formann)
Kjell Helland (nestformann)
Bjørg Njøten
Bjørg Rongevær Nødtvedt
Jarle Dale
Sigrunn Sæle
Varamedlemmer:
1. Arild Hagen
2. Ruth Skår

 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt oss

DEN INDRE SJØMANNSMISJON

Postadresse:
Postboks 1904 - Damsgård
5830 Bergen

Besøksadresse:
Kringsjåveien 28
5163 Laksevåg, Bergen
Åpningstid: kl. 08.00-14.00

Telefon: 55 34 93 10 / 488 54 605

E-post: dism@dism.no
Kontonr: 3000 18 73454
VIPPS: 106376
Org.nr: 938 736 170 MVA