Bjørgvin krets


Bergen krets ble etablert 13. november 1901, og fikk navnet Bjørgvin krets 1. januar 2011. Kretsen omfatter hele Sogn og Fjordane samt hoveddelen av Hordaland, har 14 foreninger og en ansatt.

Les mer

___________________________________________________________________________

Skjærgårdsstevne Fjell-ly
Fjell kommune, Sotra
3.-6. august 2017.
Tema: Vandre med Jesus

Hovedtalere:
Asbjørn Kvalbein, radiopastor
Dagfinn Sandal, sangevangelist

Sang og musikk:
Håkon C. Hartvedt, sang og gitar
Dagfinn Sandal, sang og gitar
Einar Karlsen, piano mm
Fiskarheimens musikkor

Torsdag 3. august
16:30 Innkvartering
18:00 Kveldsmat
19:30 Åpningsmøte. Dagfinn Sandal

Fredag 4. august
08:30 Frokost/ Ord for dagen
11:00 Bibeltime. Asbjørn Kvalbein
13:00 Middag
14-16 (Til fri disp.)
16:30 Kaffe
17:00 Sangtime. Håkon C. Hartvedt
18:00 Kveldsmat
19:30 Kveldsmøte. Dagfinn Sandal

Lørdag 5. august
0808:30 Frokost/ Ord for dagen
11:00 Bibeltime. Asbjørn Kvalbein
12:30 Middag
13-16 (Til fri disp.)
16:00 Kaffe
17:00 Nattverdmøte. Truls Nygaard
18:00 Kveldsmat
19:30 Festmøte. Dagfinn Sandal

Søndag 6. august
09:00 Frokost/ Ord for dagen
11:00 Søndagsmøte. Asbjørn Kvalbein
13:00 Avslutningsmiddag
Eget tilbud for barna ved bibeltimene og søndag formiddag.

Pris:
Kost, losji og stevneavgift per person for alle dager.
Ved påmelding før 30.06.17: kr. 2.300,-
(Etter 30.06.17: kr. 2.500,-)
Enkeltromstillegg kr. 500,-
Et døgn inkl. overnatting /900,-
Enkeltmåltider kan kjøpes av dagsbesøkende:
Brødmåltid kr. 100,-. Kaffemåltid kr. 70,-. Middag kr. 195,-.
Barn (4-12år) og unge (13-21år) får rabatterte priser

Påmelding og for flere opplysninger:
Telefon: 55 34 93 10/ 488 54 602
Mobil: 909 25 642 (T.N.)
E-post: dismbergen@dism.no
___________________________________________________________________

Årsmøtehelga i Bjørgvin krets
Tekst og foto: I. Helland. Publisert 25. april 2017.
Årsmøtehelga i Bjørgvin krets samla rundt 30 deltakarar. Nokre fleire kom på enkeltmøta.
Kretsårsmøtet var lagt til Alværa Misjonssenter i Sogn, 22.-23. april.

Eit møte med den oppstadne

Etter litt kaffi og prat, starta dagen med bibeltime av misjonssekretær Truls Nygaard:
Luk 24,13ff om Emmaus-vandrarane.
Kvifor er dei på veg vekk frå Jerusalem? Kanskje dei har behov for å koma vekk frå det som smertar? Dei finn ei felles trøyst i å søke saman og samtalar om det som har skjedd. På veg til Emmaus, ca 2-3 timar borte frå der korsfestinga hende, slår ein ukjend følgje. Han kjem med korte spørsmål og tar seg tid til å lytte. Kjem ikkje med løysingar. Ventar ei stund, for det er verdt å låne øyre til den som har problem. Dei får tala ut om det dei hadde vore med på. Først etter ei stund tar Jesus dei med eit skritt vidare.
Emmaus-vandrarane hadde ei forventing til Jesus som profet og konge som skulle frigjera folket. 5. Mos. 18,15-19a og Joh 6, 14-15. Men Jesus blir korsfesta og døydde.
Måtte ikkje Messias lida og så gå inn til sin herlegdom? Sa Jesus til Emmaus-vandrarane.
Jesus var der, men dei skjøna ikkje kven han var.
Jesus ber så takkebøn og deler ut brødet. Då blir augo opna og dei kjenner han igjen. Vi får tru at Gud er nær i vonde og tunge dagar. Emmaus-vandrarane fekk eit møte med den oppstadne og snur tilbake til dei andre læresveinane. Styrka!

Årsmøtet
Kretsformann Oddvar Nilsen Husa leia årsmøtedelen.
Truls Nygaard gjekk gjennom rekneskapen.
For 2016 viser den eit overskot på kr 177 452,-. Med nokre merknader, vart rekneskapen godkjent.
Årsmeldinga vart godkjent utan merknader.
Det nye styret fekk denne samansettinga etter valet:
Kjell Helland, Balestrand, Sigrunn Sæle, Fjell, Bjørg Njøten, Fjell, Bjørg Rongevær Nøtdvedt, Bergen
Varamedlemmer: Arild Hagen, Naustdal, Ruth Skår, Fjaler
Frå før i styret sit: Oddvar Nilsen Husa, Fedje og Jarle Dale, Øygarden.

På første styremøte etter årsmøtet, vart Oddvar Nilsen Husa konstituert som formann, og Kjell Helland som nestformann.

Det nye kretsstyret. Framme f.v.: Bjørg Njøten, Bjørg Rongevær. 2. rekke f.v.: Kjell Helland, Arild Hagen, Oddvar Nilsen Husa, Sigrunn Sæle, Ruth Skår og Jarle Dale.
Samtale om arbeidet:
Kåre Undal: Det kostar å ha Elieser i drift. Ikkje nok å berre fylle drivstoff. Å drive Elieser kostar mellom 10 og 15 000 pr dag. Eg håpar givartenesta vil auka. Det er ca 800.000 kr. i underskot til no i år (utgangen av april) på Elieser.
Ingolf Solsvik: Enten må utgiftene ned, eller så må inntektene opp, når det gjeld Elieser. Viktig å gå i bøn for misjonen. Kva gjer vi vidare? Med litt opprusting på fiskarheimane, er det gode muligheiter.
Vi har hatt frivillige som har vore på fiskarheimane i Vandsøyvågen, Røst og på Stamsund.
Truls Nygaard: Kva er misjon? Meir enn det du les i årsmeldinga om ulike møte. Det ligg eit vitnemål i at vi brukar tida vår til misjonsarbeid. Vi er som eit ope brev. Lese av alle. Vi må hjelpe kvarandre til å bli i Jesus og styrke kvarandre på vegen.

Du må opne sjølv
På festsamværet laurdag kveld, deltok Fiskarheimens Musikkor og Vevring Musikklag med song.
Ingolf Solsvik hadde festtalen frå Joh Op 3,20ff:
«Sjå eg står for døra og bankar» - han kjem til den enkelte . Du må lukke opp. Jesus trenger seg ikkje inn eller går inn bakvegen. Kvifor vil han inn? For å gi oss evig liv. Misjonen si oppgåve er å forkynne at Jesus står og bankar på og vil inn og fylle livet. Vi slepp å pynte oss og gjere oss fine og fjonge for vår Herre. Det er berre ein ting som er viktig: å sleppe Jesus inn.
Solfrid Nikolaisen og Bjørg Njøten var begge på Havly Røst denne vinteren, og etter forfriskingar med iskaker og kaffi, fortalde dei frå sesongen. Begge hadde gode opplevingar. Det var givande å vera der også dette året! Vi er ein heim for fiskarane når dei er heimafrå. Fisken beit ikkje i år, så mange for lengre nord. - Når eg vaskar kleda til fiskarane, ber eg for dei eg vaskar kleda til, fortalde Solfrid.
I år kokte vi middag til arbeidarane på eit av fiskebruka. Dei åt middag på fiskarheimen kvar dag, ca 30-40 stk.
Solfrid Nikolaisen t. v. og Bjørg Njøten.

Avslutting
Årsmøtehelga vart avslutta med møte søndag føremiddag, med tale av Kjell Helland og song av Fiskarheimen Musikkor.
___________________________________________________________________________

PROGRAM FOR BERGEN FF/EL I DISM VÅREN 2017

JANUAR
Lørdag 7. 12.00 Formiddagstreff på Elieser 6 (Båten vil ligge ved Holbergkaien, ut mot Nykirken)
T/S: Dagfinn Sandal


Søndag 08. 17.00 Julefest T: Harry Wiig Andersen S: Hagaviktrioen og FMK
Lørdag 21. 12.00 Formiddagstreff T/S: Håkon C. Hartvedt

FEBRUAR
Lørdag 04. 12.00 Formiddagstreff T: Tor Øyvind Sandaker
Lørdag 18. 12.00 Formiddagstreff T: Norvald Vestheim

MARS
Lørdag 04. 12.00 Årsmøte FF T: Truls Nygaard, S. FMK
Lørdag 18. 12.00 Formiddagstreff T: Gerhard Vik
Onsdag 22. 18.00 Ekko-basar T: Øystein Rønhovde,

APRIL
Lørdag 01. 12.00 Formiddagstreff
Mandag 17.17.00 Påskemøte T: Truls N
(22-23. Kretsårsmøte på Alværa i Sogn)

MAI
Lørdag 06. 12.00 Formiddagstreff T: Torgeir Skrunes
Tirsdag 17. 17.00 17. mai-fest T: Ole A Wastvedt

JUNI
Lørdag 10. 12.00 Formiddagstreff T: Truls N

Du er hjertelig velkommen til alle våre arrangementer!
Møtene er i Betania (Kringsjåveien 28, Laksevåg) om ikke annet er nevnt.
(Se for øvrig annonse i BT for oppdatert info om møtene)


Kretskontor og hovedkontor er samlet i Kringsjåveien 28, Laksevåg. Her har vi forenings- og møtevirksomhet i regi av Bergen Fellesforening av Den indre Sjømannsmisjon og Elieserlaget, samt møter og samvær i kretsens regi.
I tillegg til aktivitetene som er nevnt i programmet har Fiskarheimens musikkor sine øvelser her og det er også misjonsforeninger som bruker lokalene til sine møter.
Ønsker du å delta i kor eller forening, eller har ideer og tanker vedr. arbeidet - ta kontakt med oss.

Buss: nr 16 og 17 fra sentrum til busstoppet Laksevåg/ Fergeveien (ca 8 min.) Retur fra Nipedalen passerer Fergeveien ca 5-10 min etter.
Lørdag: Nr 16/17 fra Olav Kyrresgt. Hvert 15. min., kl. .00/.15/.30/.45. Retur: Fra Laksevåg senter, kl. .13/.28/.43/.58. etter kl. 19.00,kl. .13/.43
Søndag: Fra Olav Kyrresgt nr 16/17 Hvert 30. min., kl. .00/.30 kl. Retur fra Laksevåg senter ca hver halve time kl. .10./.40.


Fullt hus på Ekkobasaren 2017
Bergen kretsmannskor
Tekst og foto: Ingrid Helland. Publisert 23. mars 2017.
Den årlige Ekkobasaren samlet fullt hus i Betania på Laksevåg, 22. mars 2017.
- Velkommen til Ekkobasar! Veldig kjekt å se at folk koser seg allerede, innledet møteleder Sigrunn Heggernes. For praten gikk livlig lenge før start. Sigrunn kunne også ønske velkommen Bergen Kretsmannskor og andaktsholder Øystein Rønhovde.
Kretsmannskoret sang seg inn i hjertene til tilhørerne.

Øystein Rønhovde talte om tre overraskelser som skjedde på veien da Jesus gikk gjennom Jeriko på vei til lidelse og død:
1. Jesus stanset og ropte ned Sakkeus, den lite populære overtolleren, for å bli med ham hjem. Sakkeus
Sigrunn Heggernes takker Øystein Rønhovde.
tok imot Jesus med glede. Han som hadde tatt til seg på andres bekostning ble gjenstand for Jesu kjærlighet.
2. Folkets reaksjon: - Jesus tar inn til en syndig mann. De rettet sitt liv etter budene, og bedro seg selv så lenge de ikke ville ha noe med Jesus å gjøre. Men de vitnet sant om Jesus, for han tar inn til syndere.
3. Sakkeus sto fram og bekjente sine synder. Dette kunne han aldri gjort før han møtte Jesus. Sakkeus fikk et nytt liv, ny frihet og ny rikdom. Jesus er kommet for å oppsøke det som var fortapt.Det var fire åreomganger, kaffi, vafler og lapper, aftentrekning og hovedtrekning.
Foreningen Glimtet sto for basaren, og møteleder og foreningsleder Sigrunn Heggernes uttrykte stor takknemlighet over folket som kom, sangere og taler, og over pengene som kom inn til Den indre Sjømannsmisjon sitt arbeid.

Misjonssekretær Truls Nygaard minnet til slutt om at den viktigste tjenesten er ved Jesu føtter. Tjenesten begynner der. Så overrakte han en stor bukett røde roser til foreningen.
Det kom inn kr. 41.750,-.___________________________________________________________________________
FISKARHEIMEN MUSIKKOR
øver onsdager i Betania, Laksevåg.
Kontaktperson: Einar Karlsen, mob. 922 20 712

En artig, liten sak
Hagaviktrioen synger på en del tilstelninger i regi av DISM Bjørgvin krets.
Fra hjemmesiden til Hagaviktrioen (bildet) har vi funnet en artig, liten sak:
- Vi skulle synge i Fiskarheimen på en sang og musikk-kveld, det var mye folk, og mest ungdom. Den første sangen vi sang gikk fint. Da vi skulle synge den andre sangen, "Der brister ei en streng som her på jorden", da skjedde det store. Alle strengene spratt av gitaren til Sølvi. Det ble både knising og latter i salen, men Sølvi var ikke verre på det, hun tok en gitar som stod i nærheten, og vi sang videre. Det var nok litt latter i stemmene våre da.

Du kan lytte til Hagaviktrioen her.Besøksadresse:
Den Indre Sjømannsmisjon
Kringsjåveien 28
5163 Laksevåg

Postadresse:
Den Indre Sjømannsmisjon
Postboks 1904 Damsgård
5828 Bergen

Kretsens kontonummer:
3624.69.77598

E-post:
dismbergen@dism.no

Ansatte:

Misjonssekretær:
Truls Nygaard
Tlf. 488 54 602
E-post: truls@dism.no
Kretsstyret 2017/18:
Oddvar Nilsen Husa (formann)
Kjell Helland (nestformann)
Bjørg Njøten
Bjørg Rongevær Nødtvedt
Jarle Dale
Sigrunn Sæle
Varamedlemmer:
1. Arild Hagen
2. Ruth Skår

 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt oss

DEN INDRE SJØMANNSMISJON

Postadresse:
Postboks 1904 - Damsgård
5830 Bergen

Besøksadresse:
Kringsjåveien 28
Laksevåg, Bergen
Åpningstid: kl. 08.00-14.00

Telefon: 55 34 93 10 / 488 54 605

E-post: dism@dism.no
Kontonr: 3000 18 73 454
Org.nr: 938 736 170 MVA