Agder og Vestviken krets

Kretsene Agder og Vestviken ble lørdag 18. april 2015 slått sammen til én felles krets: Agder og Vestviken krets.
Den nye kretsen strekker seg fra Farsund i vest til og med Buskerud i øst.
Kretsen har misjonssekretær i 50% stilling og har seks foreninger.


Skjærgådsstevnet Fjordglimt
18.- 22. juli blir det stevne på Fjordglimt leirsted i Bamble for åttende året på rad.
Overnatting på internatrom, hytter campingvogn/bobil og telt. Barnevennlige omgivelser.
Talere i år blir: Arnfinn Barlaup, Vigrestad, Einar Kristoffersen, Kragerø og Dagfinn Sandal, Oslo.
Forskjellige sangkrefter.

For nærmere info:
Helge Hogganvik Mob.: 41505184 Mail: helge.hogganvik@vabb.no
eller: Knut Hegle Mob.: 91749111 Mail: knut.hegle@kleppnett.no
På internett: http://ekris.net/Fjordglimt2018.htm

Adresse Fjordglimt: Grunnsundveien 105, 3960 Stathelle
_________________________________________________________________________

Kretsårsmøtet 2018. Lund kor sang vakkert på kveldsmøtet
Kretsårsmøtet i Agder og Vestviken
Tekst: Kjell Fredriksen. Foto: Helge Hogganvik. Publisert 16. april 2018.
Kretsårsmøtet i Agder og Vestviken krets ble holdt 7. april 2018 på Hesnes Bedehus i Grimstad.
Formann Grethe Kristoffersen ønsket velkommen og stod ellers mye for den praktiske ledelsen av årsmøtet.

Bibeltime
Vidar Numme leste til åpning Jes.55,6-9.
Egil Falkum hadde bibeltimen og talte over Joh.13,4-11. Om dette å være badet, at det var å ha Jesu rettferdighet pga. det verket han gjorde på Golgata og at det hadde som bakgrunn Guds kjærlighet til sin falne skapning fra før verdens grunnvoll ble lagt. Det var annerledes med Peter enn med Judas. Peter og de andre disiplene var rene, men ikke Judas. Egil kom ellers inn på mange av sidene ved det å være en kristen, også trengselen som en kristen må regne med både på det indre og ytre plan.
Det var fin sang av Torhild Risnes til avslutning.

Årsmøtesaker
Grethe Kristoffersen var møteleder, og referent: Kjetil Fredriksen.
Årsmeldingen ble lest opp av Grethe Kristoffersen med noen få kommentarer. Regnskapet ble gjennomgått av Helge Hogganvik. Han understreket fallet i inntektene ved kollektene. Men også fallet i utgiftene, slik at han mente det skulle være mulig for kretsen vår å kunne gå i balanse.

Valg til kretsstyret
Styremedlemmer: Tor Edwin Engedal, Egil Falkum, Kjetil Fredriksen, Helge Hogganvik, Grethe Kristoffersen, Vidar Numme,
Varamedlemmer: Jahn David Kristoffersen, Turid Olsen, Svein Ove Stallemo.
Konstituering av styret utsettes til neste styremøte på Fjordglimt i juli. Grethe Kristoffersen fungerer som formann inntil da.

Hilsen fra landsstyret
Egil Falkum orienterte om krisen i misjonen vår nå og skisserte noen av alternativene som må tas opp på Landsmøtet til sommeren:
1. Legge ned misjonen
2. Gå til sammenslåing med annen organisasjon
3. Inndele Norge i distrikter (regioner)
4. At Elieser trekkes ut som egen stiftelse.
Ellers snakket han om fiskerheimene, om anløpssteder for Elieser og om Seamens Mission.
Årsmøtemiddagen var utmerket: lapskaus fra Bibelskolen i Grimstad.

Kveldsmøte
Helge Hogganvik ledet og åpnet med å lese Efeserne 4.
Det var særdeles fin sang av Lund kor fra Kristiansand.
Misjonssekretær Einar Kristoffersen holdt talen og hadde som som tekst Matt 8,23-27. Venter vi bare godvær av å følge Jesus? Hvem sier at vi bare skal ha det godt? Han nevnte så martyrene og at vi nå er inne i ei tid i Norge som vil innebære trengsel for Guds folk. Da skal vi tenke på at evangeliet er den store herlighet på denne jord, hvorpå han siterte 1 Pet 1,6-8 og understreket at kraften i evangeliet bærer igjennom. Jesus vil være der - i stormen! Som med disiplene, vil han heller ikke la deg gå under! Det gjelder også i ditt personlige gudsliv. Når Gud ser oss i Kristus ser han ingen synd. Du ser den. Men om du skulle føle at det går under med deg, så gjør som disiplene og kall på Jesus! Da er du trygg. Han sier: Jeg slipper deg ikke!
Etter talen var det fellessang og kollekt og et par sanger av koret før avslutning med kveldskaffe.
_________________________________________________________________________
Under finner du en oversikt over noen av kvinneforeningene i kretsen. Nye medlemmer er hjertelig velkommen!
Fiskerens Venn Kvinneforening på Stallemo
i Vennesla kommune.


Leder: Aslaug Tonstad, Greibesland, 4715 ØVREBØ (932 48 863)

Foreningsmøtene holdes i Stallemo Bedehus to mandager i måneden.
Møtene innledes med andakt.

Medlemmene er flittige med håndarbeid til utlodning og forberedelser for å legge til rette for den årlige, tradisjonsrike julemessa på bedehuset i november.
Julemessa er et samarbeid mellom DISM, Normisjon og NMS.
Noe av inntekten settes av til Bedehusets utgifter, og så deles overskuddet likt mellom de tre organisasjonene.Tresnes Kvinneforening i Froland

Leder: Inger Berit Tresnes, Reiersølveien 276,
4820 Froland (992 38 37)

Foreningen er et samarbeid mellom DISM, Normisjon og NMS.
Foreningsmøter på omgang i hjemmene hver 1. mandag i måneden.

Møtene er lagt opp med innledning til samtale - eller det vi gjerne definerer som "delemøter".
Ålo & Trysnes Kvinneforening

Formann: Maria Tveite (38 16 91 24)
Kasserer: Tone Inger Vestøl Berntsen (415 59 506)

Foreningen er et samarbeid mellom DISM, Normisjon og NMS.

En onsdag i måneden samles foreningen privat med andakt, håndarbeid og utlodning.
Foreningen arrangerer høst-basar - et godt bidrag til de tre organisasjonene.Følg Agder og Vestviken på facebook

Kretsens kontonummer:

3000.17.24181

Misjonssekretær:Einar Kristoffersen
Tlf.: 488 54 614
E-post: einar.kristoffersen@dism.no

Kretsstyret 2018/2019:
Grethe Kristoffersen
Vidar Numme
Kjetil Fredriksen
Tor Edwin Engedal
Egil Falkum
Helge Hogganvik
Varamedlemmer:
Jahn David Kristoffersen
Turid Olsen
Svein Ove Stallemo

Konstituering av styret utsettes til neste styremøte på Fjordglimt i juli. Grethe Kristoffersen fungerer som formann inntil da.

Stor interesse for årsmøtet
Anne Lise Wærvågen
Misjonssekretær Einar Kristoffersen
Kveldsutlodning
Mange fine gevinster
Elieser 6 på vei inn Nevlunghavnsfjorden
Kontakt oss

DEN INDRE SJØMANNSMISJON

Postadresse:
Postboks 1904 - Damsgård
5830 Bergen

Besøksadresse:
Kringsjåveien 28
5163 Laksevåg, Bergen
Åpningstid: kl. 08.00-14.00

Telefon: 55 34 93 10 / 488 54 605

E-post: dism@dism.no
Kontonr: 3000 18 73454
VIPPS: 106376
Org.nr: 938 736 170 MVA