Ledige stillinger i Den indre Sjømannsmisjon

Den Indre Sjømannsmisjon ble startet i 1880 og har vært i Herrens tjeneste i 137 år. Vi har til hovedoppgave å forkynne evangeliet om Jesus Kristus blant fiskere, sjøfolk og kystens befolkning. Misjonen skal ellers gi velferdstjenester til fiskere og sjøfolk.

Den indre Sjømannsmisjon bygger sitt arbeid på Bibelen - Guds ord, og på den evangelisk-lutherske bekjennelse.

Skipper på Betelskipet M/S "Elieser 6"

Da en av våre skippere slutter 1. juli 2017, søker vi etter ny skipper til Betelskipet M/S "Elieser 6". Stillingen er basert på skiftordning. "Elieser 6" driver med evangelisering og velferdsarbeid langs hele norskekysten. Mannskapet deltar i møtevirksonmheten om bord.

Kvalifikasjoner:

 • D5 sertifikat eller høyere (D4, - D3 - D2 eller D1)
 • Radiosertifikat ROC eller høyere (DOC)
 • AIS-kurs og kompetanse til å operere elektroniske sjøkart (Ecdis-kurs)
 • ISM-kurs/Kjennskap til ISM
 • Sikkerhetskurs etter STCW-konvensjonen
 • Gyldig helseerklæring fra sjømannslege
For mer informasjon om stillingen og om Betelskipet, ta kontakt med kst. generalsekretær Ole Andreas Wastvedt på tlf. 488 54 604 eller ole.andreas@dism.no

Søknad med tilhørende CV sendes til generalsekretær via e-post, eller til adr.:
Den indre Sjømannsmisjon
Postboks 1904 Damsgård
5830 Bergen.
__________________________________________________________________________________________

Generalsekretær (Bergen)

Landsstyret er på leting etter en person som kan gå inn i stillingen som Generalsekretær for Den indre Sjømannsmisjon. Generalsekretær er daglig leder og øverste administrative leder for organisasjonen, sammen med ansatt nestleder. Han skal lede arbeidet i samsvar med misjonen sine lover og landsstyret sine vedtak. Generalsekretær har personalansvaret for alle ansatte, og skal være med å utvikle misjonen sitt arbeid videre.

Stillingen er lokalisert til Den indre Sjømannsmisjon sitt hovedkontor i Bergen. Noe reising til misjonen sine kretser og institusjoner inngår i stillingen. Stillingen er lønnet etter lønnstrinn 56 i Statens Lønnsregulativ. Misjonen har innskuddpensjonsordning.

Ansvarsområder:

 • Samordne og lede arbeidet i organisasjonen
 • Styrke og utvikle arbeidet i samsvar med vedtatte lover og strategier
 • Overordnet personalansvar for alle ansatte
 • Overordnet ansvar for økonomi og forvaltning
 • Har et særskilt hyrde- og læreansvar og er leder for Åndelig tilsyn, jfr. §5 i Lover for Den indre Sjømannsmisjon.
 • Veiledning og undervisning i Guds Ord

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning og/eller erfaring
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å lede og motivere ansatte og frivillige
 • God formidlingsevne
 • God økonomisk forståelse og gode administrative evner
 • Gode ferdigheter innen IT
 • Personlig egnethet og fleksibilitet vil bli vektlagt.
Den indre Sjømannsmisjon kommer inn under unntaksreglene i Arbeidsmiljøloven §13-3. Det er en forutsetning at søkere bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med Den indre Sjømannsmisjon sitt formål og verdier. Det blir innhentet opplysninger i tråd med aml. §13-4

Flere opplysninger om stillingen kan en få ved å ta kontakt med Landsstyret sin leder:

Ingolf Solsvik, tlf 412 14 968; dism@dism.no

Søknad med CV sendes til dism@dism.no

Søknadsfrist 15. august.

_______________________________________________________________________________________________________

Misjonssekretær Nordland krets (Bodø)

Den indre Sjømannsmisjon har ledig stilling som Misjonssekretær for Nordland krets. Misjonssekretær har ansvaret for daglig ledelse av kretsens arbeid. Misjonssekretær er ansvarlig overfor kretsstyret, som er hans nærmeste styrende organ. Misjonssekretæren har generalsekretær som nærmeste overordnede og rapportere til denne. Han skal lede arbeidet i kretsen i samsvar med Den indre Sjømannsmisjon sine lover og landsstyret og kretsstyret sine vedtak.

Stillingen er lokalisert til Den indre Sjømannsmisjon sitt kretskontor i Bodø. En del reising i Nordland fylke inngår i stillingen. Stillingen er lønnet etter lønnstrinn 42 i Statens Lønnsregulativ. Misjonen har innskuddpensjonsordning.

Ansvarsområder:
 • Veiledning og undervisning i Guds Ord
 • Verve nye fritidsforkynnere og legge opp møteplaner i kretsen
 • Besøke misjonsforeninger i kretsen og inspirere dem i arbeidet.
 • Arbeide for å få nye kontaktpersoner, samt danne nye foreninger og lag
 • Informere om misjonsarbeidet til Den indre Sjømannsmisjon!
 • Søke å få nye faste givere og støttespillere til Den indre Sjømannsmisjon
 • Ansvar for å verve nye abonnenter til misjonsbladet Trygg Havn
 • Ansvar for utsendelse av misjonen sitt Landslotteri og administrere salget av juleheftet Fiskerens venn i kretsen.
 • Legge opp møte- og seilingsplan for Betelskipet M/S Elieser 6 når skipet besøker kretsen.
 • Er sekretær med ansvar for saksforberedelse til kretsstyret i samarbeid med kretsstyrets leder.
Kvalifikasjoner:
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å lede og motivere frivillige medarbeidere
 • God formidlingsevne
 • God økonomisk forståelse og gode administrative evner
 • Gode ferdigheter innen IT
 • Personlig egnethet og fleksibilitet vil bli vektlagt.
Den indre Sjømannsmisjon kommer inn under unntaksreglene i Arbeidsmiljøloven §13-3. Det er en forutsetning at søkere bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med Den indre Sjømannsmisjon sitt formål og verdier. Det blir innhentet opplysninger i tråd med Aml. §13-4

Flere opplysninger om stillingen kan en få ved å ta kontakt med Landsstyret sin leder:

Ingolf Solsvik, tlf 412 14 968, dism@dism.no

Søknad med CV sendes til dism@dism.no

Søknadsfrist 15. august.

Kontakt oss

DEN INDRE SJØMANNSMISJON

Postadresse:
Postboks 1904 - Damsgård
5830 Bergen

Besøksadresse:
Kringsjåveien 28
Laksevåg, Bergen
Åpningstid: kl. 08.00-14.00

Telefon: 55 34 93 10 / 488 54 605

E-post: dism@dism.no
Kontonr: 3000 18 73 454
Org.nr: 938 736 170 MVA