Ledige stillinger i Den indre Sjømannsmisjon

Den Indre Sjømannsmisjon ble startet i 1880 og har vært i Herrens tjeneste i 137 år. Vi har til hovedoppgave å forkynne evangeliet om Jesus Kristus blant fiskere, sjøfolk og kystens befolkning. Misjonen skal ellers gi velferdstjenester til fiskere og sjøfolk.
Den indre Sjømannsmisjon bygger sitt arbeid på Bibelen - Guds ord, og på den evangelisk-lutherske bekjennelse.

Generalsekretær (Bergen)

Landsstyret er på leting etter en person som kan gå inn i stillingen som Generalsekretær for Den indre Sjømannsmisjon. Generalsekretær er daglig leder og øverste administrative leder for organisasjonen, sammen med ansatt nestleder. Han skal lede arbeidet i samsvar med misjonen sine lover og landsstyret sine vedtak. Generalsekretær har personalansvaret for alle ansatte, og skal være med å utvikle misjonen sitt arbeid videre.

Stillingen er lokalisert til Den indre Sjømannsmisjon sitt hovedkontor i Bergen. Noe reising til misjonen sine kretser og institusjoner inngår i stillingen. Stillingen er lønnet etter lønnstrinn 56 i Statens Lønnsregulativ. Misjonen har innskuddpensjonsordning.

Ansvarsområder:

 • Samordne og lede arbeidet i organisasjonen
 • Styrke og utvikle arbeidet i samsvar med vedtatte lover og strategier
 • Overordnet personalansvar for alle ansatte
 • Overordnet ansvar for økonomi og forvaltning
 • Har et særskilt hyrde- og læreansvar og er leder for Åndelig tilsyn, jfr. §5 i Lover for Den indre Sjømannsmisjon.
 • Veiledning og undervisning i Guds Ord

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning og/eller erfaring
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å lede og motivere ansatte og frivillige
 • God formidlingsevne
 • God økonomisk forståelse og gode administrative evner
 • Gode ferdigheter innen IT
 • Personlig egnethet og fleksibilitet vil bli vektlagt.
Den indre Sjømannsmisjon kommer inn under unntaksreglene i Arbeidsmiljøloven §13-3. Det er en forutsetning at søkere bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med Den indre Sjømannsmisjon sitt formål og verdier. Det blir innhentet opplysninger i tråd med aml. §13-4

Flere opplysninger om stillingen kan en få ved å ta kontakt med Landsstyret sin leder:

Ingolf Solsvik, tlf 412 14 968; dism@dism.no

Søknad med CV sendes til dism@dism.no

Søknadsfrist åpen

_______________________________________________________________________________________________________
Kontakt oss

DEN INDRE SJØMANNSMISJON

Postadresse:
Postboks 1904 - Damsgård
5830 Bergen

Besøksadresse:
Kringsjåveien 28
5163 Laksevåg, Bergen
Åpningstid: kl. 08.00-14.00

Telefon: 55 34 93 10 / 488 54 605

E-post: dism@dism.no
Kontonr: 3000 18 73454
VIPPS: 106376
Org.nr: 938 736 170 MVA