Landsmøtet 2018 - Den indre Sjømannsmisjon

Ny landsstyreleder valgt
Landsstyret. F. v. framme: Egil Falkum, Eli-May Grønlund, Jostein Vik, Karsten Gjerde, John Helge Sandberg. Bak: Solfrid Nikolaisen og Pål Vigmostad. Ikke til stede: Monrad Dybvik, Ruth Karin Smenes Kristensen og Leif Arne Ytterland.

Landsmøtet valgte Pål Vigmostad (40) til ny landstyreleder.
Vigmostad kommer fra Oslo, og er forholdsvis ny i sammenhengen. Med seg i styret fikk han
Karsten Gjerde, Møre og Romsdal (ny)
Jostein Vik, Stavanger krets (ny)
Fra før sitter
Eli-May Grønlund, Troms distrikt
Solfrid Nikolaisen, Bjørgvin krets
Egil Falkum, Agder og Vestviken krets
Arbeiderrepresentant valgt på arbeidermøtet i januar: Monrad Dybvik, Elieser.
Vararepresentanter:
1. Ruth Karin Smenes Kristensen
2. John Helge Sandberg
3. Leif Arne Ytterland.
Varar for ansatterepresentant: Gudmund Eikrem.

Landsmøtet stemte for at innstillingen om ny driftsmodell sendes tilbake til landsstyret, og at ny driftsmodell utarbeides i samhandling/dialog med kretsene og øvrige avdelinger innen 1. desember 2018, med tanke på å få økonomisk balanse. Landsmøtet gav videre landsstyret fullmakt til å godkjenne ny driftsmodell.
Tekst og foto: Ingrid Helland. Publisert 24. juni 2018.
____________________________________________________________________________________________________
Landsmøte 22.-24. juni 2018
Sted: Radisson Blu Hotel, Bodø
Hovedtaler: Johnn R. Hardang, Radio- og TV-pastor, P7 Kristen Riksradio
Tema: En åpen dør

Den indre Sjømannsmisjon inviterer til Landsmøte i Bodø 22. til 24. juni 2018. Vi håper og ber om gode og konstruktive dager - sammen om Guds ord og sammen om å stake ut kursen videre for Den indre Sjømannsmisjon.

Eget opplegg for barn under forhandlingsmøtene.

Program
Fredag 22. juni
10.00 Ankomst registrering
11.30 Lunsj
12.30 Bibelsamling ved Johnn R. Hardang
14.00 Forhandlingsmøte
16.00 Kaffepause
16.30 Forhandlingsmøtet fortsetter
18.00 Middag
19.30 Misjonsmøte ved Kjell P. Eliassen

Lørdag 23. juni
06.30 til 09.00 Fleksi frokost
09.15 Bibelsamling ved Johnn R. Hardang
10.30 Forhandlingsmøte
11.30 Lunsj
12.30 Forhandlingsmøtet forts.
18.00 Middag
19.30 Misjonsfest ved Johnn R. Hardang

Søndag 24. juni
06.30 til 10.00 Fleksi frokost
10.30 Avslutningsmøte ved
Ole A. Wastvedt
13.00 Lunsj / Avslutning

Bindende påmelding til:
Den indre Sjømannsmisjon
Postboks 1904 Damsgård
5830 BERGEN
Tlf.: 488 54 605
E-post: dism@dism.no

Priser for delegater/deltagere:
 • Enkeltrom, helpensjon kr 4 000,- (for en person fredag til søndag)
 • Dobbeltrom, helpensjon kr 3 000 pr person
 • Ikke boende betaler dagpakkepris på kr 545,- pr person pr dag (inkludert lunsj, minus frokost og middag)

Andre betingelser - pga. kontrakt med Radisson Blu Hotel, Bodø:
 • Ved avbestilling etter 20. april 2018 betaler deltageren 25% av oppholdet
 • Ved avbestilling etter 20. mai 2018 betaler deltageren 50% av oppholdet
 • Ved avbestilling etter 14. juni 2018 betaler deltageren 100% av oppholdet
 • Betalingsmåte: Giro blir tilsendt fra Den indre Sjømannsmisjon ved påmelding. Alternativt kan en betale med kort ved ankomst. NB! Betaling skjer til Den indre Sjømannsmisjon. Ingen skal betale direkte til hotellet
Disse har stemmerett på landsmøtet:
 • Medlemmer i misjonens foreninger og registrerte kontakter i kretsene
 • Landsstyrets medlemmer
 • Medlemmer i kretsstyrene og institusjonsstyrene
 • Registrerte og betalende enkeltmedlemmer som har betalt medlemskontingent innen utgangen av februar samme året som landsmøtet
 • Fast ansatte arbeidere
 • Må ha fylt eller fyller 15 år det året landsmøtet blir holdt
 • Landsmøtet kan gi talerett til observatører og gjester.
____________________________________________________________________________________________________
Kandidater til Landsstyret
Velges på Landsmøtet 22.-24. juni

Kandidater til styreledervervet:
Paul Vigmostad, 40 år
Oslo/Stavanger
Arbeider delvis som konsulent og delvis som forsker
Mastergrad i økonomi

Arne Edvard Meling, 65 år
Fra Follese, Askøy
Pensjonist (tidligere rådgiver ved økonomiavdelingen i Askøy kommune og 10 år som kirkeverge)

Kandidater til Landsstyret:
Fra region Stavanger og Karmsund kretser:
Jostein Vik, 61 år
Fra Hellvik i Eigersund kommune, Rogaland
Elektronikkingeniør /Elektriker på Skoleskipet M/S Gann

Fra region Møre og Romsdal, Trøndelag og Namdal kretser:
Leif Arne Ytterland, 20 år
Fra Valderøy/ Ålesund
Selvstendig næringsdrivende innenfor fiskerinæringen.

Karsten Gjerde, 58 år
Fra Tomrefjord
Ingeniør

Herman R. Blindheim, 22 år
Fra Godøy
Grunnskole, fisker

Vararepresentanter til Landsstyret:
Ruth Karin Smenes Kristensen, 36 år
Fra Kårvåg, Averøy
Adjunkt

John Helge Sandberg, 54 år
Frå Budal i Trøndelag
Landbruksutdanning/Bonde

Bli bedre kjent med kandidatene i Trygg Havn 6/2018 (kommer i juni)
______________________________________________________________________________________________________

Fra landsmøtet i Stjørdal 2016. F. v. André Sætre, Ingolf Solsvik, Jon Kristian Lomundal, Truls Nygaard og Ole Andreas Wastvedt. Foto: I. Helland

Landsmøtet i Bodø, 22.-24. juni 2018


Av: Tor Øyvind Sandaker, leder av valgkomiteen
Valgkomiteen ber om forslag på kandidater til landsstyret og komiteer.

Nå kan du være med å påvirke sammensetningen av landsstyret (LS), kontrollkomite og valgkomite i Den Indre Sjømannsmisjon (DISM). Valgkomiteen ønsker forslag på kandidater til valgene under landsmøtet (LM) i 2018.

Valgkomiteen skal innen 1. april 2018 komme med en innstilling av kandidater til LS, kontrollkomite og valgkomite for LM i 2020. Valgene avholdes i Bodø 22. - 24. juni. Offentliggjøring og omtale skjer i Trygg Havn i mai. Styrer, råd, misjonsforeninger, registrerte kontakter og betalende enkeltmedlemmer tilknyttet DISM, gis anledning å komme med forslag til kandidater på leder, styremedlemmer og varamedlemmer. (§ 4.1.1 i valgkomiteens vedtekter). Det kan lanseres kandidater fra din egen krets eller andre kretser. Det oppfordres til å foreslå flere kandidater til de forskjellige vervene. I praksis betyr det dobbelt antall kandidater til de valg som skal skje på LM. Valgkomiteen vil gjerne ha flere opplysninger enn bare navnet på kandidaten, men også en begrunnelse for forslaget.

Det er laget et skjema som benyttes til å foreslå kandidater. Frist for å sende inn forslaget: så snart som mulig.

Til LS skal det velges 2 faste medlemmer for 4 år og 2 vararepresentanter for 2 år. I tillegg kommer valg av LS-leder for 2 år. Hver valgperiode er 4 år, med mulighet for gjenvalg en gang, altså til sammen 8 år. Denne gang skal det velges til LS 1 medlem fra Namdal, Trøndelag og Møre og Romsdal kretser og 1 medlem fra Karmsund og Stavanger kretser.
Flg. medlemmer av LS går ut etter 6 år: Leder: Ingolf Solsvik (Bjørgvin krets); Jon Kristian Lomundal (Trøndelag krets) og Endre Stople (Karmsund krets). Vararepresentanter etter 2 år: Elin Hagen (Nordland krets) og Svein Helge Krosli (Stavanger krets). Gjenstående medlemmer i LS er valgt i 2016 for 4 år: Eli - May Grønlund (Troms og Finnmark distrikter); Egil Falkum (Agder og Vestviken krets) og Solfrid Nikolaisen (Bjørgvin krets).

Kontrollkomiteen består av: Oddbjørn Pedersen (2014, Møre og Romsdal krets); Olav Munkejord (2014, Karmsund krets) og Leif Martin Skagemo (2016, Namdal krets). Medlemmer av kontrollkomiteen kan sitte i totalt 3 landsmøteperioder, d.v.s. totalt 6 år.
Valgkomiteen består av: Tor Øyvind Sandaker (2016, Bjørgvin krets): Gunnlaug Sandvik (2014, Nordland krets); Hermann Blindheim (2016, Møre og Romsdal krets) og Karin Andersen (2016, Oslo/Østfold distrikt). Medlemmer av valgkomiteen kan sitte totalt 3 landsmøteperioder, d.v.s. totalt 6 år.
Både kontroll - og valgkomiteens medlemmer står på valg og kan ev. gjenvelges.

Kandidater som foreslås, forespørres kun av valgkomiteen om å stille til valg. Vedkommende gjøres samtidig kjent med DISM sine lover. Forslagstilleren foreslår kun navn på kandidater. Nederste aldergrense for å være en valgbar kandidat er 18 år. Valgkomiteen foretar en endelig nominasjon av kandidatene ut fra egen vurdering og prioritering, men vil prioritere en nødvendig helhetsvurdering av LS og organisasjonens behov for kompetanse.
Det er ikke til å legge skjul på at LS har en relativ høy gjennomsnittsalder, uten at det er en bakdel med det. Du som foreslår kandidater bør også tenke på yngre kandidater.

Valgkomiteen ber om forbønn for hele prosessen.

Tor Øyvind Sandaker, leder av valgkomiteen 2018. Adr. Basneset 10, 5304 Hetlevik.
Mobil 924 05 871. E - post: tor@dism.no eller tsandaker@hotmail.comForslag til kandidater til Landsmøtet i Bodø, 22.-24. juni 2018
Valgkomiteen trenger din hjelp til gode forslag på kandidater til landsstyret, kontrollkomite og valgkomite for Den indre Sjømannsmisjon. Valgene avholdes under landsmøtet til DISM i Bodø juni 2018.
Vennligst fyll ut skjema nedenfor, ett skjema pr. navn du ønsker å melde. Det er viktig at du gir en god begrunnelse for ditt forslag.


Informasjon om kandidaten:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Kontakt oss

DEN INDRE SJØMANNSMISJON

Postadresse:
Postboks 1904 - Damsgård
5830 Bergen

Besøksadresse:
Kringsjåveien 28
5163 Laksevåg, Bergen
Åpningstid: kl. 08.00-14.00

Telefon: 55 34 93 10 / 488 54 605

E-post: dism@dism.no
Kontonr: 3000 18 73454
VIPPS: 106376
Org.nr: 938 736 170 MVA