Landsmøte 2018

Landsmøte 22.-24. juni 2018
Sted: Radisson Blu Hotel, Bodø
Hovedtaler: Johnn Hardang, Radio- og TV-pastor, P7 Kristen Riksradio

Start: fredag kl. 11.30 (lunsj)
Avslutning: søndag kl. 13.00 (middag)
Egne samlinger for barna under forhandlingsmøtet fredag og lørdag
Vi kommer tilbake med priser og utfyllende program
Påmelding til DISM sitt hovedkontor:
Tlf. 488 54 605
E-post: dism@dism.no

_______________________________________________________________________________________________________
Fra landsmøtet i Stjørdal 2016. F. v. André Sætre, Ingolf Solsvik, Jon Kristian Lomundal, Truls Nygaard og Ole Andreas Wastvedt. Foto: I. Helland

Landsmøtet i Bodø, 22.-24. juni 2018


Av: Tor Øyvind Sandaker, leder av valgkomiteen
Valgkomiteen ber om forslag på kandidater til landsstyret og komiteer.

Nå kan du være med å påvirke sammensetningen av landsstyret (LS), kontrollkomite og valgkomite i Den Indre Sjømannsmisjon (DISM). Valgkomiteen ønsker forslag på kandidater til valgene under landsmøtet (LM) i 2018.

Valgkomiteen skal innen 1. april 2018 komme med en innstilling av kandidater til LS, kontrollkomite og valgkomite for LM i 2020. Valgene avholdes i Bodø 22. - 24. juni. Offentliggjøring og omtale skjer i Trygg Havn i mai. Styrer, råd, misjonsforeninger, registrerte kontakter og betalende enkeltmedlemmer tilknyttet DISM, gis anledning å komme med forslag til kandidater på leder, styremedlemmer og varamedlemmer. (§ 4.1.1 i valgkomiteens vedtekter). Det kan lanseres kandidater fra din egen krets eller andre kretser. Det oppfordres til å foreslå flere kandidater til de forskjellige vervene. I praksis betyr det dobbelt antall kandidater til de valg som skal skje på LM. Valgkomiteen vil gjerne ha flere opplysninger enn bare navnet på kandidaten, men også en begrunnelse for forslaget.

Det er laget et skjema som benyttes til å foreslå kandidater. Frist for å sende inn forslaget: så snart som mulig.

Til LS skal det velges 2 faste medlemmer for 4 år og 2 vararepresentanter for 2 år. I tillegg kommer valg av LS-leder for 2 år. Hver valgperiode er 4 år, med mulighet for gjenvalg en gang, altså til sammen 8 år. Denne gang skal det velges til LS 1 medlem fra Namdal, Trøndelag og Møre og Romsdal kretser og 1 medlem fra Karmsund og Stavanger kretser.
Flg. medlemmer av LS går ut etter 6 år: Leder: Ingolf Solsvik (Bjørgvin krets); Jon Kristian Lomundal (Trøndelag krets) og Endre Stople (Karmsund krets). Vararepresentanter etter 2 år: Elin Hagen (Nordland krets) og Svein Helge Krosli (Stavanger krets). Gjenstående medlemmer i LS er valgt i 2016 for 4 år: Eli - May Grønlund (Troms og Finnmark distrikter); Egil Falkum (Agder og Vestviken krets) og Solfrid Nikolaisen (Bjørgvin krets).

Kontrollkomiteen består av: Oddbjørn Pedersen (2014, Møre og Romsdal krets); Olav Munkejord (2014, Karmsund krets) og Leif Martin Skagemo (2016, Namdal krets). Medlemmer av kontrollkomiteen kan sitte i totalt 3 landsmøteperioder, d.v.s. totalt 6 år.
Valgkomiteen består av: Tor Øyvind Sandaker (2016, Bjørgvin krets): Gunnlaug Sandvik (2014, Nordland krets); Hermann Blindheim (2016, Møre og Romsdal krets) og Karin Andersen (2016, Oslo/Østfold distrikt). Medlemmer av valgkomiteen kan sitte totalt 3 landsmøteperioder, d.v.s. totalt 6 år.
Både kontroll - og valgkomiteens medlemmer står på valg og kan ev. gjenvelges.

Kandidater som foreslås, forespørres kun av valgkomiteen om å stille til valg. Vedkommende gjøres samtidig kjent med DISM sine lover. Forslagstilleren foreslår kun navn på kandidater. Nederste aldergrense for å være en valgbar kandidat er 18 år. Valgkomiteen foretar en endelig nominasjon av kandidatene ut fra egen vurdering og prioritering, men vil prioritere en nødvendig helhetsvurdering av LS og organisasjonens behov for kompetanse.
Det er ikke til å legge skjul på at LS har en relativ høy gjennomsnittsalder, uten at det er en bakdel med det. Du som foreslår kandidater bør også tenke på yngre kandidater.

Valgkomiteen ber om forbønn for hele prosessen.

Tor Øyvind Sandaker, leder av valgkomiteen 2018. Adr. Basneset 10, 5304 Hetlevik.
Mobil 924 05 871. E - post: tor@dism.no eller tsandaker@hotmail.comForslag til kandidater til Landsmøtet i Bodø, 22.-24. juni 2018
Valgkomiteen trenger din hjelp til gode forslag på kandidater til landsstyret, kontrollkomite og valgkomite for Den indre Sjømannsmisjon. Valgene avholdes under landsmøtet til DISM i Bodø juni 2018.
Vennligst fyll ut skjema nedenfor, ett skjema pr. navn du ønsker å melde. Det er viktig at du gir en god begrunnelse for ditt forslag.


Informasjon om kandidaten:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Kontakt oss

DEN INDRE SJØMANNSMISJON

Postadresse:
Postboks 1904 - Damsgård
5830 Bergen

Besøksadresse:
Kringsjåveien 28
5163 Laksevåg, Bergen
Åpningstid: kl. 08.00-14.00

Telefon: 55 34 93 10 / 488 54 605

E-post: dism@dism.no
Kontonr: 3000 18 73454
VIPPS: 106376
Org.nr: 938 736 170 MVA