Hovedadministrasjonen

DEN INDRE SJØMANNSMISJON
Postadresse:
Postboks 1904 - Damsgård
5830 Bergen


Besøksadresse:
Kringsjåveien 28
Laksevåg
Bergen

Telefon: 55 34 93 10 / 488 54 605
E-post: dism@dism.no
Kontonr: 3000.18.73454
Org.nr: 938 736 170 MVA


Ansatte

Konstituert generalsekretær:
Ole Andreas Wastvedt
Tlf. 488 54 604
ole.andreas@dism.no

Administrasjonssekretær:
Astrid Indrebø Greve
Tlf:
488 54 605
astrid@dism.no

Redaktør Trygg Havn:
Ingrid Helland
Tlf.:
488 54 606
ingrid@dism.no

Koordinator M/S "Elieser 6":
Tor Øyvind Sandaker
Tlf.:
488 54 607 (onsdager)
tor@dism.no

Reisesekretærer:
Terje Treidene
Tlf.:
406 46 303
terjetreidene@dism.no

Einar Kristoffersen
Tlf.:
926 29 298
einar.kristoffersen@dism.no

Paul Mattis Nørstebø
Tlf.:
413 13 780
pmnorstebo@gmail.com


Landsstyret

Landsstyreleder:
Ingolf Solsvik
Tlf. 412 14 968
ingoleif@online.no

Nestformann:
Jon Kristian Lomundal

Styremedlemmer:
Eli-May Grønlund
Endre Stople

Solfrid Nikolaisen
Egil Falkum
Arbeidstakervalgt:
Ingrid Helland
Georg Kallevåg (vara)

1. varamedlem: Elin Hagen
2. varamedlem: Helge Krosli

Kontrollkomite:
Leder: Oddbjørn Pedersen
Olav Munkejord
Leif Martin Skagemo

Valgkomite 2018:
Leder: Tor Øyvind Sandaker
Gunnlaug Sandvik
Hermann Blindheim
Karin Andersen
Kontakt oss

DEN INDRE SJØMANNSMISJON

Postadresse:
Postboks 1904 - Damsgård
5830 Bergen

Besøksadresse:
Kringsjåveien 28
5163 Laksevåg, Bergen
Åpningstid: kl. 08.00-14.00

Telefon: 55 34 93 10 / 488 54 605

E-post: dism@dism.no
Kontonr: 3000 18 73454
VIPPS: 106376
Org.nr: 938 736 170 MVA